Posts Tagged 'αδειες'

"Aδεια ανατροφής τέκνου σε άντρα αστυνομικό... "

γονικη αδεια μπλοκο

Αναγνώστης μας έστειλε την ακόλουθη επιστολή αναφορικά με το ζήτημα της άδειας ανατροφής τέκνου σε άντρα αστυνομικό...

"Ως γνωστόν σύμφωνα με το Π.Δ 70/2011 χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου  διάρκειας εννέα (9) μηνών σε άντρα Αστυνομικό εφόσον πληρούνται οι κατά

νόμον προυποθέσεις.

.-Σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν. 3655/2008 χορηγείται σε  μητέρες υπαλλήλους στον ιδιωτικό τομέα και ασφαλισμένες στο Ι.Κ.Α. η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας διάρκειας έξι (6) μηνών.

-Μέχρι και σήμερα η

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ.

 

logo dynami

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1613
17 Αυγούστου 2007
24051
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

.................................... 1
Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 49079/13.12.2006 (Φ.Ε.Κ. 1914/Β΄/29.12.2006) κοινής υπουργικής από

Αλλαγή στις άδειες σε Δημόσιο και ΝΠΔΔ. Το νέο καθεστώς σε αναρρωτικές, εκπαιδευτικές, εξετάσεων, γενικές άδειες.

logo dynami

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4210
Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Κατάργηση μηχανογραφικής άδειας

1. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 50 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) καταργούνται.

Εξελιξεις στην αδεια ανατροφης τεκνου απο ανδρες αστυνομικους

logo dynami

Αθήνα,     4-12-2013      

ΑρΠρωτ.136

Προς :

 Κοιν.:

 

-   Π.Ο.ΑΣ.Υ.

 

-     Υπηρεσίες Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της από 29/11/2013 ανακοίνωσης μας ερχόμαστε να σας ενημερώσουμε ότι, με μεγάλη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε από το Αρχηγείο ότι είχε αίσιο τέλος το μεγάλο θέμα της χρήσης άδειας ανατροφής τέκνου της παρ.3 του άρθρου

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Η ΟΠΟΙΑ ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

logo dynami

σάρωση0002

 

 

http://www.easya.gr/index.php/rss/70-anakoinoseis-2013/511-ekdothike-apo-to-ypourgeio-i-diatagi-pou-thetei-se-isxy-ti-xrisi-tis-adeias-anatrofis-teknou-apo-astynomikous-pou-i-syzygos-tous-den-ergazetai

Ολες οι τροποποιησεις στον κανονισμο αδειων των αστυνομικων

logo dynami
Αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" η υπ' αριθ. 72394/13/2006850 από 29-12-2013 Εγκύκλιος Διαταγή του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία γνωστοποιούνται οι ρυθμίσεις που επήλθαν με το Ν.4210/2013 (ΦΕΚ Α΄254/2013) και τις τροποποιήσεις που επέρχονται στον Κανονισμό αδειών
των Αστυνομικών.


Διαβάστε στη συνέχεια το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου.
ΘΕΜΑ: Ν.4210/2013: "Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις".

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ τ. Α΄ 254/2013 δημοσιεύθηκε ο ν.4210/2013 με τον τίτλο του θέματος.
Ειδικότερα με τις ρυθμίσεις του εν λόγω νόμου:
1. Καταργείται η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 50 του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας- ΥΚ) που προέβλεπε τη χορήγηση ειδικής άδειας 1 ημέρας ανά δίμηνο στους δημόσιους πολιτικούς υπάλληλους που χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή («μηχανογραφική» άδεια), καθώς επίσης και κάθε άλλη διάταξη που ρύθμιζε το ίδιο ζήτημα για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ (άρθρο 1).
Συνεπώς καταργείται η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 4 του π.δ. 27/1986 που προβλέπει τη χορήγηση της εν λόγω άδειας και στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Τροποποιείται η διαδικασία και οι όροι χορήγησης αναρρωτικών αδειών για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου (άρθρα 2 και 3). Το σύνολο της βραχυχρόνιας αναρρωτικής μειώνεται στις 8 ημέρες. Δύο από τις ημέρες αυτές (1+1) μπορεί να χορηγούνται χωρίς ιατρική γνωμάτευση ενώ, οι υπόλοιπες έξι (6) με ιατρική βεβαίωση. Παράλληλα η υπηρεσία υποχρεούται να αποστέλλει ιατρό εργασίας για τον κατ’ οίκον έλεγχο των ασθενών υπαλλήλων που κάνουν χρήση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας κατ’ επανάληψη, ενώ η μη διενέργεια του ελέγχου αυτού συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του αρμόδιου προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού.
Από τις ρυθμίσεις αυτές δεν θίγονται οι διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού που αφορούν το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (π.δ. 584/1985).
3. Παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2014 η αναστολή χορήγησης αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για τη συμμετοχή πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης (άρθρο 4).
Από τη διάταξη αυτή δεν θίγονται οι διατάξεις του π.δ. 190/1996 σχετικά με την χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.
4. Η άδεια εξετάσεων («φοιτητική») που χορηγείται στους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης διαμορφώνεται σε συνολικά 10 εργάσιμες μέρες/έτος, από 20 που ίσχυε μέχρι σήμερα, ενώ για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια 1 ημέρας αντί 2 που ίσχυε με το παλιό καθεστώς (άρθρο 5).
Η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει και το αστυνομικό προσωπικό κατ’ άρθρο 9 π.δ. 27/1986.
5. Το δικαίωμα λήψης της άδειας ανατροφής τέκνου των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων επεκτείνεται στους γονείς διδύμων ή πολυδύμων κατά ένα εξάμηνο με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός, προκειμένου να διευκολυνθούν στην αντιμετώπιση των διαφοροποιημένων (σε σχέση με τους λοιπούς γονείς) αναγκών για την ανατροφή των τέκνων τους (παράγραφος 1 άρθρου 6).
Η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει και το αστυνομικό προσωπικό κατ’ άρθρο 10Α π.δ. 27/1986.
6. Με τη ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 6 δίνεται η δυνατότητα στον πατέρα πολιτικό υπάλληλο του δημοσίου να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της προβλεπόμενης άδειας ανατροφής τέκνου ακόμα και στην περίπτωση που η σύζυγός του δεν εργάζεται.
Η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει και το αστυνομικό προσωπικό κατ’ άρθρο άρθρο 10Α π.δ.27/1986.
7. Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 13 επανέρχεται σε ισχύ η ρύθμιση του ν.2672/1998 σχετικά με τη δυνατότητα επικύρωσης εγγράφων που διακινούνται με τηλεομοιοτυπία (fax) μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας. Τα διακινούμενα με τον εν λόγω τρόπο έγγραφα, αφού επικυρωθούν από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου.
8. Με τις διατάξεις των άρθρων 14 έως 18 ρυθμίζονται θέματα πειθαρχικού δικαίου κατά τροποποίηση διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα. Με τις εν λόγω διατάξεις, μεταξύ άλλων, αποσαφηνίζεται η δικονομική προστασία των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, καθώς γίνεται πλέον ξεκάθαρη η δυνατότητα του υπαλλήλου, αλλά και της ίδιας της διοίκησης να ζητήσει αναστολή της αργίας με αίτηση του υπό την προϋπόθεση ότι θα συντρέχουν μια σειρά αντικειμενικών προϋποθέσεων, όπως η οικονομική κατάσταση, η υπηρεσιακή απόδοση αλλά και οι εν γένει υπηρεσιακές ανάγκες.
Παράλληλα, τροποποιείται ο θεσμός της αυτοδίκαιης αργίας, καθώς ορισμένα αδικήματα – παραπτώματα υπάγονται πλέον στο καθεστώς της δυνητικής αργίας.
Επιπλέον, επιταχύνεται και διασφαλίζεται η εξέλιξη της πειθαρχικής διαδικασίας ενώπιον των αρμοδίων πειθαρχικών οργάνων, καθώς προσδιορίζεται ο τρόπος της ασκήσεως (καταθέσεως) των ενστάσεων και η απόδειξη του εμπροθέσμου αυτών ώστε να αποφεύγονται οι οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις και ενδεχόμενες ακυρότητες των αποφάσεων.
9. Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 19 καθορίζεται ότι σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης, έκδοσης παραπεμπτικού βουλεύματος ή καταδικαστικής απόφασης σε βάρος δημόσιου πολιτικού υπαλλήλου, οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι αυτού οφείλουν εντός προθεσμίας είκοσι ημερών να αποφαίνονται αιτιολογημένα για την κίνηση ή μη πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος του υπαλλήλου.
10. Με τις διατάξεις του άρθρου 20 επέρχονται αλλαγές στο ν.3861/2010 που θεσμοθέτησε το Πρόγραμμα Διαύγεια. Ειδικότερα:
α. επεκτείνεται η υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων που αναφέρονται στην παρ.4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 ανεξάρτητα του οργάνου από το οποίο προέρχονται. Ως εκ τούτου οι πράξεις όλων των οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας που περιλαμβάνονται στην ως άνω διάταξη απαιτείται να αναρτώνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ερμηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύκλιοι για την εφαρμογή της
νομοθεσίας, οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί, επί μέρους δαπάνες, πράξεις ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, έγκρισης δαπάνης και οριστικοποίησης πληρωμής, πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης, πράξεις συγκρότησης επιτροπών και ομάδων εργασίας, περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών, πράξεις αποδοχής δωρεών στο Ελληνικό Δημόσιο, ατομικές διοικητικές πράξεις η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου κ.λπ.). Σημειώνεται ότι δεν αναρτώνται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ πράξεις που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, εφοδιασμό και εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, καθώς και κάθε άλλη πράξη, η δημοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας (άρθρο 2 παρ. 4 εδ. δ΄ ν.3861/2010). Η μη ανάρτηση των εν λόγω πράξεων πρέπει να αιτιολογείται.
β. Κάθε πράξη, εκτός από όσες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της κυβέρνησης, αποκτά ισχύ μόνο μέσω της ανάρτησής της στο Διαύγεια και το αναρτημένο έγγραφο υπερισχύει έναντι όλων των λοιπών εκδόσεων της πράξης.
γ. Οι πολίτες μπορούν πλέον να επικαλούνται στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες τα αναρτημένα έγγραφα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή και η επικύρωσή τους. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ της πράξης για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους από τους δημόσιους φορείς. Ομοίως οι Υπηρεσίες μπορούν να κάνουν χρήση του αριθμού διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) τόσο κατά τη
διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ των φορέων.
δ. Για τις πράξεις που δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ότι σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του κειμένου που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και του κειμένου της πράξης, ισχύει το ανηρτημένο. Στην περίπτωση αυτή ο εκδότης του εγγράφου οφείλει αμελλητί να προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί.
11. Με το άρθρο 25 καταργούνται οι Ειδικές Επιτροπές Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά με την τήρηση των προθεσμιών της Διοίκησης για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) καθώς και το προβλεπόμενο σχετικό δικαίωμα πλήρους αποζημίωσης (βλ. υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.3/οικ.32357 από 28.11.2013 Εγκύκλιο Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - ΑΔΑ: ΒΛ12Χ-Κ1Μ).
12. Η παρούσα εγκύκλιος διαταγή μας, η οποία είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», να κοινοποιηθεί σε όλο το προσωπικό των Υπηρεσιών σας. Οι διευθυντές, διοικητές και προϊστάμενοι αυτών, παρακαλούνται όπως προβούν σε λεπτομερή ανάπτυξη της παρούσας κατά τις πραγματοποιούμενες συγκεντρώσεις του προσωπικού τους και ασκούν συνεχή και ουσιαστική καθοδήγηση και έλεγχο για το αντικείμενο του θέματος.
http://diavgeia.gov.gr
 
http://www.politikanet.gr/2014/01/blog-post_76.html

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

logo dynami

Αθήνα, 15-1-2014
Αρ. Πρωτ.: 004

Προς:Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
Αντ/γο κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο

Κοιν: -Υπουργό Δημ. Τάξης και Προστ. του Πολίτη
κ. ΔΕΝΔΙΑ Νικόλαο
-Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
κ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ Αθανάσιο
-Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού Α.Ε.Α.
-Διεύθυνση Οργάνωσης Νομοθεσίας Α.Ε.Α.
-Π.Ο.ΑΣ.Υ.
-Αστυνομικές Υπηρεσίες Αθηνών

Κύριε Αρχηγέ,

Με το Ν. 4210/2013 από 21/11/2013 άρθρο 6 παρ. 2, δόθηκε η δυνατότητα στον πατέρα πολιτικό υπάλληλο του δημοσίου να κάνει χρήση της προβλεπόμενης άδειας ανατροφής τέκνου ακόμα και στην περίπτωση που η σύζυγός του δεν εργάζεται, ρύθμιση η οποία καταλαμβάνει και το αστυνομικό προσωπικό. (υπ’ αριθ. 72394/13/2006850 από 29/12/2013 εγκύκλιο Α.Ε.Α. / Δ.Ο.Ν.). Για το ίδιο θέμα εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 72175/13/2006482 από 29/12/2013 εγκύκλιος του Α.Ε.Α./Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού/Τμήμα 2ο η οποία αποσαφηνίζει ότι σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Κράτους ο άνδρας αστυνομικός δικαιούται να κάνει χρήση ολόκληρης της εννιάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου ακόμη και αν η σύζυγός του έχει λάβει την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας έξι (6) μηνών.
Παρόλα αυτά παρατηρούνται πολλά προβλήματα στη λήψη της άδειας ανατροφής τέκνου λόγω της μη διευκρίνησης ορισμένων θεμάτων:
1. Στην περίπτωση που η σύζυγος είχε κάνει χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας και ο άνδρας αστυνομικός αιτήθηκε την λήψη της άδειας ανατροφής προ της έκδοσης της διευκρινιστικής εγκυκλίου, η Υπηρεσία διέκοπτε αυτή στους τρεις μήνες, χωρίς δική του αίτηση, επομένως το υπόλοιπο της δικαιούμενης εξάμηνης αδείας πρέπει να χορηγηθεί στην ανωτέρω κατηγορία συναδέλφων καθότι αυτό έχει κατοχυρωθεί με Νόμο του κράτους από το 2007.
2. Υπάρχουν πολλές αναφορές – καταγγελίες μελών της Ένωσής μας για περιπτώσεις όταν το τέκνο συμπληρώνει τα τέσσερα (4) έτη και προτού συμπληρωθεί το εννιάμηνο, η Υπηρεσία με δική της πρωτοβουλία διακόπτει την άδεια ανατροφής τέκνου, κάτι που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου για τις διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι να υπάρχει σύγχυση από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες με διάφορες κατά το δοκούν ερμηνείες της Νομοθεσίας.
Παρακαλούμε όπως εκδοθεί άμεσα διευκρινιστική εγκύκλιος η οποία να αποσαφηνίζει όλα τα ανωτέρω, καθ’ ότι η όποια καθυστέρηση αφαιρεί το δικαίωμα της λήψης της άδειας ανατροφής τέκνου σε όσους επίκειται στο άμεσο μέλλον το τέκνο τους να συμπληρώσει τα τέσσερα (4) έτη.

Για το Δ.Σ.
- Ο - - Ο -
Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

logo dynami

 

Αθήνα,   11-2-2014      

ΑρΠρωτ.: 011

                                                   

Προς:

Κοιν.:

-Υπουργό Δημ. Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

κ. ΔΕΝΔΙΑ Νικόλαο

-Γεν. Γραμματέα Δημ. Τάξης

κ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ Αθανάσιο

-Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο

-Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

-Αστυνομικές Υπηρεσίες Αθηνών

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τις ρυθμίσεις που επήλθαν στις άδειες του αστυνομικού προσωπικού (Ν. 4210/2013) παρέλειψε να προχωρήσει στην αλλαγή όσον αφορά την άδεια άνευ αποδοχών του αστυνομικού προσωπικού. Από τον περασμένο Ιούλιο (αρ. πρωτ. 085/29-7-2013) σας έχουμε επισημάνει ότι θα πρέπει να εναρμονιστεί η άδεια άνευ αποδοχών του αστυνομικού προσωπικού με το πλαίσιο που διέπει τους δημοσίους υπαλλήλους όπως προβλέπεται από το Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 15/01-07-2011) με τον οποίο χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας έως 5 έτη για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους. Επίσης σας επισημαίνουμε για ακόμη μία φορά ότι από την 23-7-2013 με Υπουργική Απόφαση δίνεται η δυνατότητα στους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις να κάνουν χρήση της άδειας άνευ αποδοχών από 1 έως 3 έτη για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, εναρμονίζοντας τα δικαιώματά τους με αυτά των εργαζομένων του υπόλοιπου δημόσιου τομέα. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου να αρθεί η σε βάρος των υπηρετούντων στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας στα πλαίσια της δίκαιης και ίσης αντιμετώπισής με τους ανωτέρω υπαλλήλους.

   Για το Δ.Σ.

                  - Ο -                                                              - Ο -

                Πρόεδρος                                               Γεν. Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                                            ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

logo dynami

 

ME ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 26/03/2014 ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΘΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 15/04/2014 .

''Παρακαλούμε ενημερώσατε προσωπικό υπηρεσιών σας,που δεν ικανοποιήθηκε αίτημα του για χορήγηση κανονικής άδειας έτους 2013 ,λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών ,ότι δύναται να λάβει τυχόν δικαιούμενες ημέρες κανονικής αδείας μέχρι και την 15-04-2014 ,χρονολογία που θα πρέπει να έχει διανυθεί.''

 

 

 

Τι ισχυει στο Δημοσιο για αδειες, ασκηση εκλογικου δικαιωματος και προσληψεις, ενοψει εκλογων

ΔΗΜΟΣΙΟ

Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και απαγόρευση προσλήψεων, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών

της 25ης Ιανουαρίου, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής αδείας σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς γενικά και τακτικούς υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο ορίζει την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας (31/12/2014), έως και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Οι κανονικές άδειες απουσίας των υπαλλήλων, οι οποίες έχουν χορηγηθεί μέχρι και την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών, ανακαλούνται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της αρμόδιας Αρχής και τα πρόσωπα που έχουν αυτές τις άδειες είναι υποχρεωμένα να βρεθούν στις θέσεις τους, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση.

Ωστόσο, τονίζεται ότι σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης, μπορεί να χορηγηθεί άδεια απουσίας σε δημοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς γενικά, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου υπουργού ή του εξουσιοδοτουμένου από αυτόν οργάνου. Σε τακτικούς υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αυτή η άδεια χορηγείται ύστερα από έγκριση του αρμοδίου προς τούτο οργάνου.

Διευκολύνσεις για το εκλογικό δικαίωμα


Στους τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, χορηγείται ειδική άδεια απουσίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός τους. Ο χρόνος αυτής της άδειας δεν συνυπολογίζεται στον χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Ειδικότερα, για τη μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος θα χορηγηθεί ειδική άδεια ως εξής:

1. Για τους υπαλλήλους που δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:
α. Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός τους σε απόσταση από 100 έως 200 χιλιόμετρα θα λάβουν άδεια μίας εργάσιμης ημέρας.
β. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση από 201 έως 400 χιλιόμετρα θα λάβουν άδεια δύο εργάσιμων ημερών.
γ. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση από 401 χιλιόμετρα και πάνω θα λάβουν άδεια τριών εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ' ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.
δ. Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, όπου δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς, ωστόσο, αυτή η άδεια να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.

2. Για τους υπαλλήλους που εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:
α. Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός τους σε απόσταση από 200 έως 400 χιλιόμετρα θα λάβουν άδεια μίας εργάσιμης ημέρας.
β. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση από 401 χιλιόμετρα και πάνω θα λάβουν άδεια δύο εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ' ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.
γ. Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, όπου δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς, ωστόσο, αυτή η άδεια να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.

Οι υπάλληλοι που θα κάνουν χρήση της εν λόγω ειδικής εκλογικής άδειας υποχρεούνται να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία Διοικητικού Προσωπικού του φορέα όπου υπηρετούν, βεβαίωση αρμοδίου οργάνου, από την οποία θα προκύπτει ρητώς η συμμετοχή τους στις εκλογές.

Σε υπηρεσίες στις οποίες λόγω της αποστολής και λειτουργίας τους θα υπάρξουν τυχόν ιδιαίτερες δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών του κοινωνικού συνόλου (πχ νοσηλευτικά ιδρύματα, λιμένες, τελωνειακοί σταθμοί κλπ) η χρήση αυτής της ευχέρειας θα πρέπει να γίνεται με απόλυτη φειδώ, όσον αφορά τον αριθμό των ημερών άδειας.

Τέλος, όπως, ήδη, έχει ανακοινώσει το ΑΣΕΠ, απαγορεύονται οι προσλήψεις και η μεταβολή υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, κατά την προεκλογική περίοδο.

Από την απαγόρευση εξαιρούνται και δεν εμπίπτουν οι μετακλητοί υπάλληλοι, το προσωπικό των υπηρεσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας, το προσωπικό του άρθρου 22 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, καθώς και η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που δημιουργούνται από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές μεγάλης έκτασης.

Διευκρινίζεται εκ νέου, ότι η απαγόρευση της έκδοσης πράξεων που αφορούν τον διορισμό ή πρόσληψη και η απαγόρευση έκδοσης οποιασδήποτε πράξης μεταβολής που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσεως προσωπικού αφορά όχι μόνο τις τελικές πράξεις αλλά και όλες τις προπαρασκευαστικές αυτών πράξεις, συμπεριλαμβανομένων και των εγκριτικών αποφάσεων. Δηλαδή, δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού, ούτε πράξεις διορισμού. Επίσης, δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη- μετάταξη- απόσπαση προσωπικού, δεν δημοσιεύονται πίνακες επιλογής προσωπικού, τακτικού ή εκτάκτου, δεν συνεδριάζουν τα υπηρεσιακά συμβούλια για τα θέματα που εμπίπτουν στην ανωτέρω αναστολή και δεν υπογράφονται ούτε δημοσιεύονται πράξεις διορισμού ή μετατάξεων.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, οι διαδικασίες που είχαν, ήδη, κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής.

protothema.gr

http://www.bloko.gr/ellada/ti-isxyei-sto-dhmosio-gia-adeies-askhsh-eklogikoy-dikaiwmatos-kai-proslhpseis-enopsei-eklogwn.html

Παραταση κανονικης αδειας μεχρι την 30-4-2015

ΕΝΩΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΑ 33

 

ΑΔΕΙΕΣ

Προγραμματισμoς αδειων αστυνομικου προσωπικου

Πρόσφατα ενημερωθήκαμε σαν συνδυασμός ότι υπάρχουν Υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης όπου ακόμα δεν έχει γίνει προγραμματισμός των αδειών του αστυνομικού προσωπικού ή δεν έχει γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 27/1986.

Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε ότι ο προγραμματισμό των αδειών πρέπει να γίνεται τον μήνα Δεκέμβριο για το επόμενο ημερολογιακό έτος , κοινοποιούνται και ανακοινώνονται ενυπόγραφα στο προσωπικό σε ξεχωριστούς πίνακες για Αξιωματικούς και Ανθυπαστυνόμους και χωριστά για τους Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες. Για όσους επιθυμούν να λάβουν άδεια την καλοκαιρινή περίοδο προγραμματίζεται υποχρεωτικά ένα 20ήµερο σε μία από τις εξής τέσσερις (4) περιόδους: 15/6-8/7, 9/7-1/8, 2/8-25/8, 26/8-18/9. Αλλά και το υπόλοιπο της κανονικής άδειας προγραμματίζεται και πρέπει να ανακοινωθεί και αυτό στον προγραμματισμό, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Σε κάθε Υπηρεσία (κεντρική ή περιφερειακή) μπορούν να βρίσκονται σε κανονική άδεια, από την παρούσα δύναμη, ταυτόχρονα μέχρι το 1/3 των Αξιωματικών και Ανθυπαστυνόμων και μέχρι το 1/4 των Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων. Βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί στις Υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, που δουλεύουν με προσωπικό, πολύ μικρότερο απ’ την οργανικής τους θα θέλαμε εμείς με τις σειρά μας να προτρέψουμε όλους τους Διοικητές αυτών των Υπηρεσιών, να κάνουν πράξη τις διατάξεις του ανωτέρω ΠΔ και κατά το δυνατό να εξυπηρετήσουν όσο μπορούν το προσωπικό τους στις προτιμήσεις του.

Οποίος συνάδελφος επιθυμεί οποιαδήποτε διευκρίνιση ή αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον προγραμματισμό των αδειών ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα ας επικοινωνήσει μαζί μας. Επισυνάπτεται μέρος του ΠΔ 27/1986 που αφορά τον προγραμματισμό της κανονικής άδειας

ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΩΝ 1

 

ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΩΝ 2

 

ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΩΝ 3

Ενωμένοι για τον συνάδελφο

Κοκονάς Αριστείδης, μέλος της ΕΝΩΜΕΝΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

enomenithessaloniki.gr

Γονικη αδεια ανατροφης τεκνου ή μειωμενο ωραριο σε πατερα υπαλληλο

 

ΔΗΜΟΣΙΟ

Με την παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.4210/13 καταργείται το εδάφιο γ' της παραγράφου 3 το άρθρου 60 του ν. 3584/2007 και δίνεται η δυνατότητα στον πατέρα δημόσιο υπάλληλο να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου σε περίπτωση που η σύζυγος του δεν εργάζεται.

Με την εγκύκλιο ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51 /οικ.34813/27.12.2013 δόθηκαν διευκρινίσεις επί της ανωτέρω διάταξης και διευκρινίζεται μεταξύ άλλων ότι, με την έναρξη ισχύος του Ν.4210/13, (ημερ. δημοσ. 21.11.2013) ο πατέρας δημόσιος υπάλληλος δικαιούται των διευκολύνσεων του μειωμένου ωραρίου ή της συνεχόμενης μετ' αποδοχών άδειας ανατροφής τέκνου, ανάλογα με την ηλικία του τέκνου του και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ., (ήδη παρ.2 άρθρο 60 Ν.3584/07 για τους ΟΤΑ).

Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠ.ΕΣ. για τα θέματα χορήγησης διευκολύνσεων για την ανατροφή τέκνου, σε πατέρα δημόσιο υπάλληλο, για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3528/07 όταν είχε εκδοθεί το Φεβρουάριο του 2007, διευκρίνισε με την εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1452/11838/19.05.2008 τα εξής:

«Σημειώνεται ότι ο πατέρας-υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ανάλογα με την ηλικία που είχε το τέκνο του κατά την 9η Φεβρουάριου 2007, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3528/2007, καθώς και με το χρονικό διάστημα που υπολείπεται έως ότου το τέκνο συμπληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας του.

Συναφώς και η διάρκεια της συνεχόμενης άδειας ανατροφής θα υπολογιστεί με βάση την ηλικία που είχε το τέκνο κατά την 9η Φεβρουάριου 2007. Ειδικά για τον υπολογισμό της δικαιούμενης άδειας ανατροφής δύναται να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος μαθηματικός τύπος:

                 1452 ώρες* - Χ ώρες**
                  9 μήνες    χ   1452

* 1452 ώρες: ο αριθμός των ωρών που αντιστοιχεί στο σύνολο του μειωμένου ωραρίου από την λήξη της λοχείας έως το τέκνο να γίνει τεσσάρων (4) ετών.

** Χ ώρες: ο αριθμός των ωρών του μειωμένου ωραρίου που πλασματικά διανύθηκε από τη λήξη της λοχείας (3μήνα) έως την ημέρα της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας ή την 9η Φεβρουάριου 2007, ημερομηνία θέσπισης του δικαιώματος για τον πατέρα, οι οποίες θα μετρηθούν αρχικώς σε εργάσιμες ημέρες (22 εργάσιμες ημέρες ανά μήνα) και κατόπιν θα μετατραπούν σε ώρες πολλαπλασιαζόμενες αναλόγως είτε με το 2 είτε με το 1 (διότι 1 ή 2 ώρες είναι το ημερήσιο μειωμένο ωράριο ανάλογα με την ηλικία του τέκνου).

Σημειώνεται ότι ο πατέρας-υπάλληλος έχει δικαίωμα χρήσης όλου του εννιαμήνου ή του μειωμένου ωραρίου, αν το τέκνο του έχει γεννηθεί μετά την 9η Φεβρουάριου 2007 και η εργαζόμενη σύζυγος δεν κάνει καμία χρήση όμοιων διευκολύνσεων».

Από το συνδυασμό των ανωτέρω, και κατ’ αναλογική ερμηνεία των παλαιότερων διευκρινιστικών οδηγιών, συνάγεται ότι η άδεια ανατροφής τέκνου ή το μειωμένο ωράριο χορηγούνται στον πατέρα υπάλληλο, όταν η σύζυγός του δεν εργάζεται υπολογιζόμενα κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του τέκνου και το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει τα 4 έτη.

Συνεπώς, κατά την άποψή μας, σύμφωνα με τις παλαιότερες οδηγίες του Υπουργείου για το ίδιο θέμα για την εφαρμογή του κατά τη δημοσίευση του αρχικού νόμου, δικαιούχοι των ανωτέρω διευκολύνσεων είναι τόσο οι υπάλληλοι που αποκτούν τέκνα μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4210/13, (ημερ. δημοσ. 21.11.2013), οι οποίοι δικαιούνται στο σύνολό τους τις διευκολύνσεις, καθώς επίσης και οι υπάλληλοι που έχουν ήδη τέκνα κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4210/13, για τους οποίους οι διευκολύνσεις υπολογίζονται ανάλογα με την ηλικία του τέκνου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4210/13 καθώς και με το χρονικό διάστημα που υπολείπεται έως ότου το τέκνο συμπληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας του.


Παράδειγμα υπολογισμού 9μηνης άδειας ανατροφής βάσει του μαθηματικού τύπου της ανωτέρω εγκυκλίου.

Έστω ότι το τέκνο την ημερομηνία ψήφισης του νόμου είναι 15 μηνών.

Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των ωρών που πλασματικά διανύθηκε μέχρι την παραπάνω ημερομηνία είναι
(15 μήνες που είναι η ηλικία του τέκνου - 3 μήνες που είναι η άδεια λοχείας) χ (2 ώρες που είναι το μειωμένο ωράριο που θα έπαιρνε ημερησίως) χ 22 εργάσιμες ημέρες =
(12 χ 2) χ 22 =
24 χ 22= 528

Τότε, η 9μηνη γονική άδεια ανατροφής που δικαιούται ο πατέρας βάσει του παραπάνω μαθηματικού τύπου υπολογίζεται ως εξής:

9 μήνες χ  1452 ώρες - 528 ώρες =
                           1452


9 μήνες χ         924=
                     1452

9 μήνες χ  0,64 = 5,76 μήνες άδεια αντί του μειωμένου ωραρίου

http://www.apnet.gr/menu-dikaiomata/menu_dik_ergas/7973-gonikh-adeia-anatrofhs-teknou-h-meiwmeno-wrario-se-patera-ypallhlo-otan-h-syzygos-den-ergazetai

 

Αιτημα της ΕΑΥΘ για την εκδοση διευκρινιστικης διαταγης για τον υπολογισμο της αδειας ανατροφης τεκνου

γονικη αδεια

 

 

Θεσσαλονίκη, 11 Μαΐου 2015

Αριθ. Πρωτ.: 56/2015

Προς: 1) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

               Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ

           2) Δ/νση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης Α.Ε.Α. (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

 

  

   Το τελευταίο διάστημα η Ένωσή μας έχει γίνει δέκτης έντονων παραπόνων από πολλά μέλη της σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου για συναδέλφους των οποίων τα τέκνα έχουν γεννηθεί πριν την ψήφιση της ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346 από 29-5-2008 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του Ν.4210/2013.

   Με την ψήφιση του Ν.4210/2013 ορίστηκε ότι οι συνάδελφοι που αποκτούν τέκνο μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4210/13, (21-11-2013), δικαιούνται στο σύνολό τους την άδεια ανατροφής τέκνου, ενώ οι συνάδελφοι που έχουν ήδη τέκνα κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4210/13, ο χρόνος της δικαιούμενης άδειας προκύπτει από υπολογισμό βάσει μαθηματικού τύπουανάλογα με την ηλικία του τέκνου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4210/13 και με τον χρόνο που υπολείπεται μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας του.

   Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί δυσκολία ερμηνείας του Νόμου στην περίπτωση που η σύζυγος δεν έχει κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου και εργάζεται κανονικά.Επειδή δεν αναφέρεται ρητώς στο Νόμο η περίπτωση αυτή, το αποτέλεσμα είναι να λογίζονται οι ώρες του μειωμένου ωραρίου σαν να τις είχε κάνει χρήση η σύζυγος και λανθασμένα αφαιρούνται από το συνολικό χρόνο της δικαιούμενης ώρας του συναδέλφου, αντί να χορηγείται πλήρως η άδεια στον σύζυγο.

   Παρακαλούμε όπως εκδώσετε διευκρινιστική διαταγή προς όλες τις Υπηρεσίες ώστε να ορίζεται σε ποιες ακριβώς περιπτώσεις γίνεται χρήση του εν λόγω μαθηματικού τύπου, και να μην υπάρχει διαφορετική ερμηνεία του Νόμου από τους γραμματείς της εκάστοτε Υπηρεσίας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

                   ΠΑΔΙΩΤΗΣ Δημήτριος                                        ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος

http://www.eayth.gr/index.jsp?CMCCode=20&CMRCode=19L959NPA

 

logo2