Posts Tagged 'ποασυ'

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΗΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΑΣΥ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.

daneiaΔΑΝΕΙΑ ΤΠΥΑΠ:
Εγκρίθηκε η χορήγηση των δανείων σε 78 μετόχους του ΤΠΥΑΠ, των οποίων οι αιτήσεις εκκρεμούσαν από τον Ιούλιο του 2012 και αναμένεται έως τα μέσα Μαΐου να τους έχουν καταβληθεί τα χρήματα.

ΔΑΝΕΙΑ ΤΕΑΕΧ:
Η έλλειψη ρευστού στο ΤΕΑΧ (παρά την πρόβλεψη του προϋπολογισμού του έτους) στοιβάζουν

Μάθε τα δικαιώματά σου για τα ρεπό, Από τη Νέα Αστυνομία της ΠΟΑΣΥ

"Εκτός από υποχρεώσεις έχουμε και δικαιώματα τα οποία ποτέ δεν πρέπει να λησμονούμε. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι:

 Η χορήγηση της ημερήσιας ανάπαυσης είναι υποχρεωτική εντός της εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της. Κατ” εξαίρεση επιτρέπεται ο συμψηφισμός των Η/Α σε διάστημα 2 εβδομάδων, όπου οι Η/Α χορηγούνται εντός της εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της τελευταίας Η/Α. Στο Αστυνομικό προσωπικό που δεν χορηγήθηκαν οι Η/Α, μετά το πέρας του 15νθημέρου, κάνει αυτοδικαίως χρήση των οφειλομένων Η/Α για συγκεκριμένες ημέρες, με αναφορά – γνωστοποίηση στην Υπηρεσία όπου ο Διοικητής μπορεί να διαφοροποιεί εντός της ίδιας εβδομάδας.

ΠΟΑΣΥ: Θετική η αναταπόκριση της ηγεσίας στις προτάσεις για μέτρα ανακούφισης για δάνεια και λέσχες

 

daneia Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης ενημέρωσε τη Βουλή Προτάσεις που θα υποβληθούν προς τα πιστωτικά ιδρύματα, με επιδίωξη την ελάφρυνση από το βάρος αποπληρωμής καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων, επεξεργάζονται τα υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΑΣΥ 17 ΚΑΙ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Με μία άλλη ματιά ...

Το Γενικό συμβούλιο είναι ένα άτυπο όργανο, με ενημερωτικό κυρίως χαρακτήρα, όπου οι εκπρόσωποι των πρωτοβάθμιων ενώσεων, ενημερώνονται και τοποθετούνται επί σειρά θεμάτων που έχουν τεθεί από το Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ και οι όποιες θέσεις τους και τοποθετήσεις τους δεν είναι δεσμευτικές από το Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ . Στο Γενικό συμβούλιο της 17 και 18 Απριλίου 2013,

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ. 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

skopia ast

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ. 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2013

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Εμείς οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων και των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών της που συμμετείχαμε στις διήμερες εργασίες του Γενικού Συμβουλίου, την 10 και 11 Ιουλίου 2013 στην Αθήνα, εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της ότι η αστυνομική οικογένεια βιώνει το δικό της δράμα, συμπιεζόμενη τόσο από την

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

logo dynami

Η νομοθετική πρωτοβουλία που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (από 24 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου 2013) για την «Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας», απέχει παρασάγγας από την εμπεριστατωμένη Μελέτη - πρόταση για διάλογο (Μελετητή: Δρ. Πολιτικών Ασφάλειας Παντείου Πανεπιστημίου Γ. Β. Παπακωνσταντή: Προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας), που είχε υποβάλλει στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία η Ομοσπονδία μας το 2011, με στόχο την ψήφιση ενός βασικού νόμου πλαισίου, που θα καθορίζει τη λειτουργία της Αστυνομίας του 21ου αιώνα στη χώρα μας, μέσω ουσιαστικών μεταρρυθμιστικών αποφάσεων και πρωτοβουλιών και με γνώμονα τόσο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όσο και τη διασφάλιση του δοκιμαζόμενου, ανελέητα σήμερα, Έλληνα Αστυνομικού.

Πρέπει να τονιστεί εξαρχής, ότι από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δόθηκε προς δημόσια διαβούλευση ένα «νομοθέτημα», που συντάχθηκε χωρίς να προηγηθεί διάλογος και εκατέρωθεν ανταλλαγή απόψεων με τους συντάκτες του, ώστε ένα τέτοιο προϊόν αμοιβαίου προβληματισμού να τεθεί στην κρίση της αστυνομικής οικογένειας και ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Μάλιστα οι συντάκτες του, παραδόξως, μας είναι άγνωστοι.

Οφείλουμε επίσης να υπενθυμίσουμε σε όσους τυχόν το λησμονούν, ότι το 2011, το ίδιο το Αρχηγείο, με τη σύμφωνη γνώμη της τότε πολιτικής ηγεσίας, είχε συνηγορήσει υπέρ της εκπόνησης μιας επιστημονικής μελέτης, διαθέτοντας ένα σημαντικό χρηματικό ποσό (μέσω ΕΣΠΑ), λαμβάνοντας τότε ακόμα υπόψη του, ότι ένα τόσο σοβαρό εγχείρημα για το σχεδιασμό και την προετοιμασία των αναγκαίων τομών, απαιτεί κυρίως χρόνο και σε κάθε περίπτωση όχι βεβιασμένες ενέργειες εκ μέρους εκείνων που ενώ είναι μέρος του υπό επίλυση προβλήματος, διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία στην επιβολή των όποιων αποφάσεών τους. Στη συνέχεια, βεβαίως, με την αλλαγή της πολιτικής Ηγεσίας, σημειώνεται αμέσως «αλλαγή πλεύσης», ακύρωση της προηγούμενης τακτικής του Αρχηγείου, και μάλιστα χωρίς να αιτιολογηθεί η νέα αυτή στάση, παρά τις δικές μας ενστάσεις, επιφυλάξεις και επισημάνσεις για την έκβαση της επιζητούμενης μεταρρύθμισης.

Εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, σήμερα, με απόντες –όχι με δική τους ευθύνη- την επιστημονική κοινότητα, τους κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, προφανώς κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες ανέλαβαν την παρουσίαση ενός δήθεν καινοτόμου νομοσχεδίου, τη στιγμή που αυτό αποτελεί εξόφθαλμη συρραφή -με τη μέθοδο της αποκοπής και επικόλλησης- άρθρων και παραγράφων, διατάξεων και υποπαραγράφων, των ισχυόντων νομοθετημάτων, όπως ο ιδρυτικός Νόμος του Αρχηγείου της αστυνομίας 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», το Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», ο ιδρυτικός Νόμος της Ελληνικής Αστυνομίας 1481/1984 και ορισμένα άλλα διατάγματα.

Με αυτήν την μέθοδο, στους μη γνωρίζοντες, η αναδιάρθρωση παρουσιάζεται ως μεγάλη καινοτομία, ενώ πρόκειται είτε για ανακύκλωση αυτού που ήδη υφίσταται, ως παραπαίον οικοδόμημα, είτε αλλού, ως μετάλλαξη, μετονομασία και εξ ανάγκης προσαρμογή σε επιμέρους ζητήματα. Επισημαίνουμε ότι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης μετονομάστηκε σε Υπουργείο Εσωτερικών, εντασσόμενο στο Υπουργείο Εσωτερικών, κατόπιν μετονομάστηκε σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και κατόπιν σε «Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη». Αυτές, όμως, οι εύηχες παλινδρομήσεις δεν κατοχύρωσαν ως δια μαγείας και τον επιζητούμενο στόχο.

Η αναφερόμενη στην εισηγητική έκθεση του σ.ν. επιδίωξη, ότι δηλαδή αποσκοπεί στο να καταστεί η Ελληνική Αστυνομία πιο σύγχρονη, ευέλικτη και αποτελεσματική, τόσο σε επιτελικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο και να βελτιώσει τις δυνατότητες και την ποιότητα ανταπόκρισής της στις υφιστάμενες, αλλά και σε μελλοντικές εθνικές και κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις, είναι παντελώς αστήρικτη και μη τεκμηριωμένη, με οικονομικοτεχνικούς και επιστημονικούς όρους, όπως επιβάλλει η σοβαρότητα του όλου εγχειρήματος.

Μια τεκμηριωμένη μελέτη, όπως είχαμε υποστηρίξει, θα κατέγραφε κατά βάση το εύρος των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών του σημερινού αστυνομικού οικοδομήματος και με βάση αυτά θα κατέληγε σε συγκεκριμένες προτάσεις, εναλλακτικά σενάρια, πιθανά θετικά ή αρνητικά αποτελέσματά τους.

Επομένως, ποια είναι τα προβλήματα, πλήρως καταγεγραμμένα και στοιχειοθετημένα, που επιλύονται κατά τους συντάκτες του νομοσχεδίου;

Υπάρχει κάποια έκθεση π.χ. για την γραφειοκρατία και γιατί δεν την παρουσιάζουν;

Υπάρχει κάποια έκθεση για τις αρμοδιότητες μη αστυνομικής αμιγώς δράσης (επιδόσεις δικογράφων, γνήσια υπογραφής, εφαρμογή υγειονομικών-πολεοδομικών και λοιπών διατάξεων κλπ) ή για τις επιπτώσεις που επιφέρουν αυτές στο κύριο έργο της αστυνομίας;

Υπάρχει κάποια έκθεση αν οι αστυνομικοί, αλλά και οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι και σε ποιούς τομείς, από τη λειτουργία της αστυνομίας;

Αν δεν υπάρχουν αυτά και άλλα πολλά, τότε σε ποια βάση και με τι κριτήρια θα γίνει η αναδιάρθρωση, ώστε να μην παραπέμπει η προσπάθεια του Αρχηγείου σε ανάλωση για διευθέτηση ενδοαστυνομικών προβλημάτων;

Εξάλλου, ποια σοβαρή μελέτη, δεν θα κοστολογούσε το «πρόβλημα» και δεν θα υπολόγιζε επακριβώς το όφελος των προτεινόμενων αλλαγών, (όπως επιβάλλει άλλωστε και η κοινοβουλευτική διαδικασία της συνοδείας των προτεινόμενων διατάξεων από λεπτομερή Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), ώστε το όποιο νομοσχέδιο να έπειθε και τον πιο δύσπιστο αστυνομικό, πολίτη κλπ, για τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητά του. Κυρίως, δε, θα αναφερόταν λεπτομερώς στο ανθρώπινο δυναμικό και στις θέσεις εργασίας του υπό αναδιοργάνωση οργανισμού, ώστε να γίνεται κατανοητή η διάθεση αξιοποίησής του, σύμφωνα με τις επιταγές του σήμερα και βεβαίως του μέλλοντος, εφόσον ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το άλφα και το ωμέγα όταν συζητάμε για αναδιαρθρώσεις οργανισμών, πόσω μάλλον ενός ευαίσθητου οργανισμού, επιφορτισμένου με εξουσιαστικές αρμοδιότητες και καταναγκασμούς σε μια κοινωνία έτοιμη να «εκραγεί».

Γι' αυτό γεννάται το ερώτημα, άλλωστε, πώς οι συντάκτες του εν λόγω σ.ν., έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένο αριθμό καταργούμενων οργανικών θέσεων (6.700) αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων από τις περίπου 10.000 κενές θέσεις που υπάρχουν. Προφανώς, το υπόλοιπο, σχεδιάζουν να το καλύψουν με την απορρόφηση δημοτικών αστυνομικών(;), ενώ την ίδια ώρα βλέπουν το φως της δημοσιότητας αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες, άλλες περί απομάκρυνσης 2.000 πολιτικών υπαλλήλων και άλλες περί μετατάξεων εκατοντάδων υπαλλήλων από υπό κατάργηση οργανισμούς του δημοσίου. Προξενεί δε κατάπληξη η εξέλιξη αυτή, καθόσον μόλις η προηγούμενη αστυνομική ηγεσία είχε εναντιωθεί σε οποιαδήποτε συρρίκνωση της αστυνομικής δύναμης, υποστηρίζοντας ότι είναι ανόμοια τα συγκριτικά στατιστικά στοιχεία της Eurostat, περί αναλογίας αστυνομικών –πολιτών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι στην Ελλάδα η αστυνομία είναι επιφορτισμένη με πρόσθετες αρμοδιότητες και άλλων δημοσίων υπηρεσιών. Πρόκειται, επομένως, για μια επιχειρούμενη, πρόχειρη επαναδιάταξη-ανακατανομή των αστυνομικών δυνάμεων, και τούτο χωρίς να αποκαλύπτεται σε όλο του το εύρος το μέγεθος των επιπτώσεών τους, τόσο σε υπηρεσιακό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Πώς είναι δε δυνατόν π.χ. να μη γίνεται ουδεμία αναφορά στο Αστυνομικό Τμήμα που αποτελεί το κύτταρο της αστυνομικής λειτουργίας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, ή να μη γίνεται καμία αναφορά στην αστυνομική περιπολία και στο χρόνο ανταπόκρισης στις κλήσεις των πολιτών, ή να μην υπάρχει καμία έκθεση εγκληματολογικών δεδομένων και χωροθέτησης των αστυνομικών υπηρεσιών-οικημάτων-περιπολικών;

Πώς είναι δυνατόν να παρουσιάζονται δημοσίως τέτοια μεθοδικά εργαλεία από φορείς και πολίτες και να αγνοούνται προκλητικά, από την επίσημη και αρμόδια για την αρμονική λειτουργία της αστυνομίας, πολιτεία;

Είναι σαφές, εξάλλου, ότι το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δημιουργεί ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο, σε όλους τους Αστυνομικούς Υπαλλήλους, επειδή πουθενά σ' αυτό δεν αποτυπώνονται οι όποιες άλλες επιπτώσεις και παρενέργειες επέλθουν από διοικητικές - υπηρεσιακές μεταβολές, π.χ. μεταθέσεις, υπηρεσιακή εξέλιξη κ.λ.π.

Το «μαστίγιο» για τον χαμηλόβαθμο συνάδελφο, φαίνεται πως αποκρύπτεται μεθοδικά, επιφυλάσσοντάς του οδυνηρές εκπλήξεις με τη μορφή προεδρικών διαταγμάτων και ενδοϋπηρεσιακών εγκυκλίων, καθόσον, σύμφωνα και με το τελευταίο προτεινόμενο άρθρο 35 «Έναρξη ισχύος» του σ.ν., «οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο κανονιστικές πράξεις εκδίδονται εντός δυο ετών από την έναρξη ισχύος του»!

Μιλάμε, εν τέλει, για ουσιαστικό νομοθέτημα και σοβαρή προσπάθεια αναδιάρθρωσης ή για πολιτική σκοπιμότητα και επικοινωνιακή αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων του Σώματος, που απαξιώνουν ένα καθ΄ όλα ώριμο αίτημά μας και που βάζουν σε πρωτοφανείς περιπέτειες και ανεξήγητη αναστάτωση τους πάντες; Και πώς είναι δυνατόν στο πρόσφατο Γενικό μας Συμβούλιο (10 & 11 Ιουλίου 2013), όταν ζητήθηκαν διευκρινίσεις για φλέγοντα ζητήματα, να λέγεται από πλευράς εκπροσώπου της πολιτικής ηγεσίας ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του σχεδίου νόμου ανά γεωγραφική περιοχή, δεν μπορεί ο ίδιος ούτε η πολιτική ηγεσία να έχουν άποψη διότι αυτά είναι ζητήματα του Αρχηγείου; Δηλαδή, άλλα δίνουμε στη δημοσιότητα ως Υπουργείο και άλλα θα προωθηθούν αργότερα από το Αρχηγείο, μετά και την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που εξουσιοδοτεί την κυβέρνηση να ανατρέπει τα πάντα στη λειτουργία δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών όχι με τη μορφή νόμων, αλλά με προεδρικά διατάγματα, ως άλλες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου;

Αλλά, το κυριότερο, μέσα σε όλα αυτά λησμονείται η κοινωνία και ο πολίτης, για τον οποίο υποτίθεται θα κληθεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο να θεσμοθετήσει νέους κανόνες και σχήματα λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Από τη μελέτη του σχεδίου νόμου καθίσταται ολοφάνερο ότι κύρια στόχευση των συντακτών του, στο όνομα της βελτίωσης των λειτουργιών του Αρχηγείου, είναι η αύξηση των θέσεων των ανώτατων βαθμίδων της ιεραρχίας. Με επιτήδειο σχεδιασμό οι 14 ανώτατοι αξιωματικοί, Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές Περιφέρειας Γενικών Καθηκόντων σήμερα, διπλασιάζονται σε 28 και μάλιστα υπό την επίκληση της εξειδικευμένης αποστολής της Ασφάλειας και την κάλυψη μιας συνακόλουθης επικοινωνιακής διαχείρισης, ότι οι υπό ίδρυση νέες δομές, μετατρέπονται σε FBI! Εάν π.χ. οι Γενικοί Βορείου και Νοτίου Ελλάδος μετονομαστούν σε Γενικούς Ασφαλείας, θα αποκτήσει η αστυνομία κύρος και τα μέσα για τη δίωξη του εγκλήματος τη στιγμή των συντριπτικών περικοπών στις λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών, όταν γίνεται αγωνιώδης προσπάθεια για να εξοικονομηθούν καύσιμα για τα οχήματα και κονδύλια για την επισκευή-συντήρηση του πεπαλαιωμένου στην πλειοψηφία του στόλου των περιπολικών; Όταν η πλειοψηφία των αστυνομικών, οικονομικά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και να συντηρήσουν το σπίτι και την οικογένειά τους;

Στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου ουδεμία αναφορά γίνεται στη συντριπτική μείωση των λειτουργικών δαπανών της Αστυνομίας που ως γνωστόν έχει τρομερή επίπτωση στα μεταφορικά μέσα της Αστυνομίας, στα καύσιμα, στις κτιριακές εγκαταστάσεις, σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας κ.λ.π., ενώ ουδεμία πρόταση κατατίθεται με στόχο τη βελτίωση αυτής της ζοφερής κατάστασης. Είναι γνωστό, επίσης, ότι άνευ οικονομικών πόρων και σχετικών εγγυήσεων, καμία Αστυνομία δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική, πόσω μάλλον όταν επιδιώκεται η εκσυγχρονιστική της μετάλλαξη.

Επιπλέον, και στον τομέα της εκπαίδευσης, όπου το σ.ν. υποτίθεται ότι επιχειρεί να «καινοτομήσει», το επίπεδο και η ποιότητα των εκπαιδευτικών διαδικασιών δεν φαίνεται να αναβαθμίζεται, αντίθετα επιχειρείται και η υποβάθμιση της Σχολής Αστυφυλάκων, παρά την ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση με την οποία χαρακτηρίστηκε ως Σχολή Ανωτέρας Εκπαίδευσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αποφεύγει να τη χαρακτηρίσει ισότιμη με τα ΤΕΙ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η Σχολή Αστυφυλάκων «χορηγεί ισότιμα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά ιδρύματα», χωρίς να τα κατονομάζει, αλλά ούτε και διασφαλίζεται η απογραφή των ευδοκίμως αποφοιτησάντων στην κατηγορία Τ.Ε.

Επίσης, η όποια επίκληση εξειδίκευσης, έχει μόνο θεωρητική προσέγγιση και δεν αποτυπώνεται πώς ποιοτικά (και όχι ποσοτικά) θα αποκτηθεί αυτή.

Ιδίως, δε, αποκρύπτεται επιμελώς ότι οι δόκιμοι από τα πέντε εξάμηνα που διαρκεί η φοίτησή τους, στα τέσσερα από αυτά χρησιμοποιούνται για την κάλυψη πάγιων αστυνομικών αναγκών ανά την Ελλάδα, με 250 ευρώ αντιμίσθιο μηνιαίως. Αυτό θα απασχολήσει την ηγεσία;

Στο άρθρο 28 προβλέπεται η ύπαρξη και λειτουργία της Αστυνομικής Ακαδημίας με ελάχιστες διαφοροποιήσεις από το υπάρχον καθεστώς. Δεν αναφέρονται πουθενά οι στόχοι, πώς πρέπει να εκπαιδεύεται ο σύγχρονος αστυνομικός. Δεν κατοχυρώνεται η ισοβαθμία με τα ΑΤΕΙ της Σχολής Αστυφυλάκων και δεν λαμβάνεται υπόψη καθόλου η εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση με βάση προγράμματα και όχι σχολές. Στην ουσία διατηρείται η υπάρχουσα δομή (Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Αστυνομική Ακαδημία, Σχολές,) χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος να διατηρούνται τόσες δομές και χωρίς να αναφέρεται τίποτα για την ουσία, παρά μόνο για τον τρόπο επιλογής διδακτικού προσωπικού.

Η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, μπορεί να γράφεται στην παραγρ. 1 του άρθρου 28, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει. Η προσθήκη του Υπουργείου Παιδείας δε γίνεται σε ουσιαστική βάση, αφού ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής της Ακαδημίας καθίστανται οι κύριοι εισηγητές εκπαίδευσης. Στην ουσία προστίθεται άλλη μια γραφειοκρατική δομή.

Η πραγματική αυτοτέλεια, η ακαδημαϊκή ελευθερία, η έρευνα, η επιστημονική τεκμηρίωση της εκπαίδευσης, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και η αποκέντρωση ειδικά στις μετεκπαιδεύσεις, είναι ζητούμενα. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστεί η ριζική αλλαγή της διαδικασίας πρόσληψης και αυτή να γίνεται για όλα τα στελέχη μόνο μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Σε ό,τι αφορά τις κρίσεις, θα περιμέναμε η πολιτική ηγεσία να κάνει την υπέρβαση και να υιοθετήσει την πρόταση της Ομοσπονδίας μας για την επιλογή του Αρχηγού του Σώματος από διακομματική επιτροπή της Βουλής.

Εύλογη ανησυχία προκαλεί και η σύσταση π.χ. της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης δημιουργείται σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ Ελληνικής Αστυνομίας και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και περιπλέκονται τα πράγματα ιδίως με την υπαγωγή στην αστυνομία των δημοτικών αστυνομικών, η οποία ήρθε να υπερφαλαγγίσει τους συντάκτες του, μετά τις τελευταίες κυβερνητικές αποφάσεις, καθώς αναμένεται να φορέσουν κι αυτοί τελικά την αστυνομική στολή (;).

Η σύσταση, επίσης, Κλάδου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την μόλις προ έτους προωθηθείσα πολιτική για την αποαστυνομικοποίηση των διαδικασιών ασύλου. Η αστυνομία πρέπει να περιοριστεί στα θέματα αστυνόμευσης αλλοδαπών και μόνον, καθόσον η Μετανάστευση είναι ζήτημα γενικότερης εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Συνεπώς για τη μετανάστευση θα πρέπει να εξεταστεί η σύσταση Γενικής Γραμματείας Μετανάστευσης, η οποία θα υπάγεται ή στο υπουργείο Εσωτερικών ή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μέσα σε όλα αυτά, ωστόσο, προστίθενται και νέες ρυθμίσεις που επιβάλλονται από ευρωπαϊκές οδηγίες –δεσμεύσεις, όπως η λειτουργία τράπεζας DNA, κ.λ.π., ενσωματώνοντας έτσι στην καθημερινή αστυνομική λειτουργία τις σύγχρονες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας των πληροφοριών.

Αυτό, όμως, το αυτονόητο, το οποίο είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να εφαρμόζει σε όλη του την έκταση, δεν αποτελεί αναδιάρθρωση ούτε μεταρρύθμιση, αλλά προσαρμογή στα σύγχρονα δεδομένα, και τα οποία δεν μπορεί να τα αξιοποιεί ευκαιριακά το Αρχηγείο, παραπέμποντας συνειρμικά στις τηλεοπτικές σειρές που προβάλλονται κατά κόρον παντού, ώστε ο αδαής να συνδέσει αυτό που επιχειρείται να γίνει, με αυτά που βλέπει στην τηλεοπτική εικόνα (CSI κλπ).

Βεβαίως για το ζήτημα, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι αιτιάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Άλλωστε, στο ίδιο πλαίσιο, εισάγεται διάταξη για την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας, ως επιταγής ευρωπαϊκών οδηγιών, ενώ την ίδια στιγμή, διαπιστώνεται ότι γίνεται επιλεκτική ενσωμάτωση οδηγιών. Για άλλη μια φορά το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για την κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων της βασικής συμφωνίας της Βουδαπέστης για τη νομική κατοχύρωση των διωκτικών αρχών, όσον αφορά τη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος, καίτοι την έχει υπογράψει η χώρα μας από το 2001, σύμφωνα και με ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί πρόσφατα στην Ελληνική Βουλή.

Στα 27 άρθρα που αφορούν στην αναδιάρθρωση της Αστυνομίας μπορούμε περαιτέρω να παρατηρήσουμε τα εξής:

1) Στην ουσία, πρόκειται για μια αναδιάταξη σε επιτελικό επίπεδο των υπηρεσιών του Αρχηγείου, η οποία δεν θα έχει θετική επίδραση στην καθημερινή αστυνόμευση και εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη.

2) Αντί για απλοποίηση δομών και λειτουργιών, παρατηρείται μια μεγέθυνση της πολυπλοκότητας και του διαχωρισμού των υπηρεσιών και διαμορφώνονται συνθήκες για ακόμη περισσότερες ανάγκες σε υποστηρικτικό και γραφειοκρατικό προσωπικό, παρά το ότι παρουσιάζεται μείωση επιτελείων και οργανικών θέσεων αστυφυλάκων.

3) Ο βασικός διαχωρισμός στους κλάδους Τάξης, Ασφάλειας και Μετανάστευσης θα μπορούσε να σταθεί σε επιτελικό επίπεδο, αλλά η καθετοποίηση μέχρι τη βάση, δημιουργεί τον κίνδυνο να υπάρξουν τρεις διαφορετικές αστυνομίες.

4) Δεν αναφέρεται πουθενά κάποιο σύστημα, μονάδα, υπηρεσία, συμβούλιο ή κάποιος έγκυρος τρόπος ανεξάρτητης παρακολούθησης της εγκληματικότητας. Ενώ προβλέπεται η δημιουργία ξεχωριστής υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν υπάρχει πρόβλεψη για επιστημονική, έγκυρη και ανεξάρτητη διαδικασία καταγραφής και ανάλυσης των εγκληματολογικών δεδομένων, ώστε να τροφοδοτούνται με τα αναγκαία στοιχεία, κατευθύνσεις κ.λ.π., οι δράσεις της Αστυνομίας.

5) Δεν αλλάζει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας ούτε αναφέρεται κάτι σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της στελεχιακής πολιτικής. «Καινοτομία» αποτελεί το ότι «με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μπορεί στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας που αποστρατεύεται, να απονέμεται ο βαθμός του Στρατηγού εν αποστρατεία», σύμφωνα και με Π.Δ. που προωθήθηκε προς υπογραφή από το Δεκέμβριο του 2011 και ισχυροποιείται τώρα με νόμο. Εάν αυτό συνοδευόταν και με καινοτομίες για την ανακούφιση του δοκιμαζόμενου αστυνομικού ίσως να περνούσε απαρατήρητο... Όμως τη στιγμή της δοκιμασίας και της μη προώθησης ουδενός μέτρου ανακούφισης σε καθημερινό-υπηρεσιακό επίπεδο των χαμηλόβαθμων αστυνομικών, η προτεινόμενη διάταξη περί στρατηγών είναι χαρακτηριστική της νοοτροπίας που υφίσταται.

6) Με την προτεινόμενη δομή είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν αλληλεπικαλύψεις τόσο στην καθ' ύλην αρμοδιότητα, όσο και στη γεωγραφική αρμοδιότητα, δεδομένου ότι προτείνεται η δημιουργία πολλών ξεχωριστών υπηρεσιών ασφάλειας. (Ασφάλεια, Παράνομη Μετανάστευση, εγκλήματα που σχετίζονται με αυτή, οργανωμένο έγκλημα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με ό,τι σχετίζεται με την ασφάλεια κλπ), οι οποίες στην πράξη θα αλληλεπικαλύπτονται.

7) Δεν αλλάζει τίποτα ούτε στο βαθμολόγιο (διατηρείται ως έχει η βαθμολογική ιεραρχία), ούτε προβλέπεται ουσιαστική αλλαγή στην αντιστοίχιση βαθμών με θέσεις (π.χ. στα άρθρα 25 (συντονισμός υπηρεσιών), 26 (διοίκηση), 27 (βαθμοί διοικούντων), εκτός του ότι επαναλαμβάνονται τα ίδια πράγματα, στην ουσία είναι φανερό ότι οι συντάκτες περισσότερο ενδιαφέρονται για την κατοχύρωση θέσεων και λιγότερο για την ουσιαστική αναδιάρθρωση δομών και λειτουργιών. Είναι δεδομένο μάλιστα ότι, σε περίπτωση εφαρμογής αυτών που προτείνονται, θα υπάρξει ανάγκη αύξησης των θέσεων στα υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας, που είναι οξύμωρο σε σχέση με την προτεινόμενη μείωση κατά 6.700 θέσεων των οργανικών θέσεων αστυφυλάκων.

8) Είναι φανερή η τάση για υπερσυγκεντρωτισμό αρμοδιοτήτων στο κέντρο, σε βάρος των Περιφερειών και των Αστυνομικών Διευθύνσεων, χωρίς να γίνεται γνωστό τι άλλο επιφυλάσσει ο νομοθέτης για τις υφιστάμενές τους δομές. Επίσης, η διοικητική ευθύνη για την εγκληματικότητα διασπάται, δεδομένου ο ΓΑΔΠ δεν θα έχει αρμοδιότητα για θέματα ασφάλειας, αλλά ούτε και ο Διευθυντής Ασφάλειας για όλα τα θέματα. Επιπλέον, είναι φανερό ότι υποβαθμίζεται η θέση και ο ρόλος του Αστυνομικού Διευθυντή σε επίπεδο νομού.

9) Από νομοτεχνική άποψη, το εν λόγω σχέδιο νόμου είναι ατελές και με βάση την πολυπλοκότητα που προτείνεται, είναι δεδομένο ότι θα αυξήσει τα λειτουργικά κόστη της Αστυνομίας.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Δεν πρέπει, τελικά, να μας διαφεύγει ότι οποιαδήποτε ατελέσφορη αλλαγή, οδηγεί στην ουσία σε βήματα προς τα πίσω. Το να περάσει ως αναδιάρθρωση μια μη αναδιάρθρωση, υπονομεύει στην ουσία το μέλλον της ΕΛ.ΑΣ. Τα προτεινόμενα περί αναδιατάξεων δυνάμεων και αναβαθμίσεων υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων, γίνονται εντελώς εμπειρικά, με άγνωστα κριτήρια και εγγυήσεις επιτυχίας, και ως εκ τούτου δεν παρέχουν κανένα εχέγγυο επιτυχίας. Αντιθέτως προκαλούν ανησυχία και εύλογα ερωτηματικά σε όλους μας.

Επειδή από όλες αυτές τις επισημάνσεις μας, συνάγεται ότι πρόκειται για ένα πρόχειρο νομοθετικό πόνημα, μια «οφθαλμαπάτη», καλούμε την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα που τη στηρίζουν να το αποσύρουν και στη θέση του να ξεκινήσουν διάλογο από μηδενική βάση, τολμώντας κατ' αρχήν να αναφερθούν και να θίξουν τα κακώς κείμενα στην Ελληνική Αστυνομία, με πρώτο κυρίαρχο αυτό της διαχρονικής εξυπηρέτησης κομματικών και πολιτικών σκοπιμοτήτων, ανάλογα με την πολιτική κατάσταση που υφίσταται, γεγονός που καταδεικνύεται όταν πλησιάζει η περίοδος των κρίσεων και προαγωγών για τα ανώτατα στελέχη που τη διοικούν. Επισημαίνουμε δε ότι όλες οι αναδιαρθρώσεις που έγιναν στο παρελθόν, και παρουσιάστηκαν ως τέτοιες από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες, ουσιαστικά αυτό εξυπηρέτησαν.

Ως Ομοσπονδία, αιτούμαστε μια αναδιάρθρωση με όρους κοινωνίας και όχι με όρους Μνημονίου, που εξυπηρετεί την περικοπή οργανικών θέσεων και την απορρόφηση στο πλαίσιο της διαθεσιμότητας και κινητικότητας εργαζομένων από άλλα υπουργεία, όπου με το μισθό του ενός, θα αμείβονται δυο κι αυτό για όσους έχουν την τύχη να μην είναι απολυμένοι.

Επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας ότι τα μείζονα ζητήματα της ασφάλειας του τόπου πρέπει να αντιμετωπίζονται με διακομματική συνεννόηση, σε πλαίσιο κοινοβουλευτικής και επιστημονικής συνεργασίας.

Εφόσον δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και οι εγγυήσεις για μια τέτοια διαδικασία, μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας, όπως αυτός έχει αναλυθεί λεπτομερώς και κατά κόρον στο παρελθόν, αλλά αναφέρεται και συμπυκνωμένα στην προαναφερόμενη Μελέτη μας για τη συνολική μεταρρύθμιση των δομών και των λειτουργιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

http://poasy.gr/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1504:paratiriseis-epi-tou-sxediou-nomou-lanadiarthrwsi-ellinikis-astynomias-kai-alles-diatakseisr&catid=104:news-poasy-2013&Itemid=89

 

Άρση αδικίας διαθεσιμότητας ζηταει η ΠΟΑΣΥ

apostratoi

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2013
Αρ. Πρωτ.: 303/2/20α

Προς : 1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
2) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
Κοιν.: 1) Πολιτικά Κόμματα
2) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
3) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
4) Μ.Μ.Ε.

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Η εκπλήρωση της αστυνομικής αποστολής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν υφίσταται καθεστώς μεταχείρισης των αστυνομικών στελεχών ως απρόσωπων μονάδων απόρριψης, κατά το δοκούν, σε αυτών ευθυνών και όχι ως μελών που δικαιούνται να απολαμβάνουν την στήριξη ενός Οργανισμού, κατά τις διάχυτες δυσκολίες εφαρμογής του Νόμου. Ιδίως δε, όταν αυτές σχετίζονται με τη διαχρονική αδυναμία του πελατειακού κράτους να καταστήσει αυτόν αδιάπτωτο.

Η θέση στο ακραίο και επαχθές μέτρο της διαθεσιμότητας της Υποδιοικητή του Α.Τ. Κασσανδρείας, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην επισυναπτόμενη υπ' αριθ. 200/11-27 από 05-08-2013 καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χαλκιδικής είναι μια εξόφθαλμη περίπτωση κατάφορης αδικίας για τη συγκεκριμένη Αξιωματικό που τυγχάνει λόγω του ήθους και της υπηρεσιακής της επάρκειας του ενσυνείδητου σεβασμού και της εμπιστοσύνης του αστυνομικού προσωπικού αλλά και ενός πικρού μηνύματος προς αυτό ότι κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το τι πρέπει να κάνει για να εκτελέσει τα καθήκοντά του γιατί ό,τι και να κάνει, όταν η συγκυρία έλθει, αντιμέτωπος εν τέλει θα είναι με την ίδια του την Υπηρεσία. Και αυτό, γιατί έναντι του δικαίου και της αλήθειας υπερισχύουν καταστάσεις πέραν των δυνάμεων των συναδέλφων που καλούνται να εφαρμόσουν τον Νόμο και αφορούν το καθρέπτισμα μιας εικόνας, προς την απροσδιόριστη κοινή γνώμη που «διαπλάθουν» τα Μ.Μ.Ε. και όχι της αλήθειας και της ουσίας αυτού που πραγματικά συμβαίνει.

Η συγκεκριμένη Αξιωματικός εξάντλησε κάθε περιθώριο που είχε να εφαρμόσει το Νόμο στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενημερώνοντας για τις ενέργειές της και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής και τους Προϊσταμένους της. Τι άλλο θα έπρεπε να κάνει;

Όταν ένας Οργανισμός δεν μπορεί να προστατεύσει τα στελέχη του και λειτουργεί κατά τους όρους και το «δίκαιο» των Μ.Μ.Ε. και το επικοινωνιακό πολιτικό προφίλ, υπόκειται σε βαθιά παθογένεια. Όσο συντομότερα γίνει αυτό αποδεκτό τόσο συντομότερα θα επέλθει και η εξυγίανση του προς όφελος όλης της κοινωνίας.

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό ότι το μέτρο αυτό της διαθεσιμότητας προς την συγκεκριμένη Αξιωματικό ήταν λάθος. Παρακαλούμε για την άμεση άρση αυτής, αίτημα το οποίο επιβάλλεται για την αποκατάσταση της μεγάλης αδικίας, της απόδοσης του δικαίου και της ηθικής.

ypografes-poasy

ΠΟΑΣΥ: "Ψήνονται" από ακτινοβολία οι αστυνομικοί που περιφρουρούν κεραίες...

KEREES

Επιστολή διαμαρτυρίας με εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες για την απειλή σε βάρος της υγείας αστυνομικών που φυλάσσουν εγκαταστάσεις ή πάρκα με κεραίες ραδιοτηλεοπτικών μέσων ή κινητής τηλεφωνίας, απέστειλε η ΠΟΑΣΥ με αποδέκτες τις ηγεσίες των υπουργείων Υγείας και Δημόσιας Τάξης.

 

"Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,
  Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ,
 
  Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσα στο πλήθος των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί, διατάσσεται και για τη φύλαξη εγκαταστάσεων κεραιών εκπομπής τηλεοπτικού σήματος και κινητής τηλεφωνίας.
 
  Το γεγονός αυτό έχει απασχολήσει κατά τα διαστήματα τους κατοίκους περιοχών που έχουν τέτοιες εγκαταστάσεις και έχουν αντιδράσει λόγω της υποβάθμισης του επιπέδου διαβίωσης τους.
 
  Ωστόσο, με το από 20-08-2013 έγγραφό της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου μας επισημαίνει ότι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν διαταχθεί σε υπηρεσία φύλαξης των ανωτέρω χώρων στην περιοχή Ολύμπου Αγιάσου Λέσβου έχουν διαμαρτυρηθεί για έντονους πονοκεφάλους και σωματικά άλγη. Σε επαφή της η Ένωση με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ενημερώθηκε ότι ουδέποτε έγιναν μετρήσεις για τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία των κατοίκων της Λέσβου οι κεραίες αυτές.
 
  Φυσική εξέλιξη αυτών, είναι να θορυβηθούν οι συνάδελφοι οι οποίοι τίθενται σε 24ωρη φύλαξη χωρίς να γνωρίζουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης και τις αποστάσεις ασφαλείας από ένα σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας και εκπομπής τηλεοπτικού σήματος. Εξάλλου, πολύ συχνά οι ειδικοί διατείνονται δημόσια ότι οι εκπομπές αυτών των ακτινοβολιών επιβαρύνουν την υγεία.
 
  Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,
  Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
 
  Λαμβάνοντας υπόψη την αγωνία που διακατέχει τόσο το αστυνομικό προσωπικό της Α.Δ. Λέσβου όσο και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, σας καλούμε για τις από μέρους σας πρωτοβουλίες, ώστε να υλοποιηθούν άμεσα όλες οι απαραίτητες μετρήσεις των εκπεμπόμενων ακτινοβολιών για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν υπερβάσεις των προτεινόμενων ορίων έκθεσης εξαιτίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας και εκπομπής τηλεοπτικού σήματος, και εν συνεχεία να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού."

 ypografes-poasy

πηγή: bloko.gr

Παρέμβαση για μέτρα τάξης και ασφάλειας στη Δ.Ε.Θ.

 

ypografes-poasy

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2013
Αρ. Πρωτ.: 503/4/51

Προς: Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
Κοιν: Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Παρέμβαση για μέτρα τάξης και ασφάλειας στη Δ.Ε.Θ.»

Κύριε Αρχηγέ,

Όπως είναι γνωστό, κάθε χρόνο μεγάλος αριθμός συναδέλφων μας από την Αθήνα και άλλες περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας μετακινείται για αρκετές ημέρες στην Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης προκειμένου να συνδράμει τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης στα μέτρα τάξης και ασφάλειας για την Διεθνή Έκθεση.

Τα προηγούμενα χρόνια, όπως είχαν επισημάνει οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μας, διαπιστώθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις προβλήματα αναφορικά με τη διαμονή των συναδέλφων μας, τη δικαιολόγηση των οδοιπορικών εξόδων τους, αλλά και τις ημερήσιες ώρες απασχόλησης τους.

Προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την απρόσκοπτη εργασία όσων θα κληθούν να μετακινηθούν, παρακαλούμε όπως με παρέμβασή σας ληφθεί υπηρεσιακή μέριμνα για τη διασφάλιση των προβλεπόμενων διατάξεων από τον εσωτερικό μας κανονισμό (ωράριο εργασίας – ημερήσια ανάπαυση) αλλά και να θεωρηθεί η μετακίνηση των συναδέλφων μας ως ανελαστική περίπτωση για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών, και όχι συνηθισμένες δραστηριότητες της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να είναι εφικτή η δικαιολόγηση των οδοιπορικών εξόδων (διαμονή σε ξενοδοχείο) και σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση κάτω των 160 χλμ. περισσότερες από μια (1) ημέρες.

 

Π.Ο.ΑΣ.Υ. : Συμπληρωματικές μεταθέσεις και για βαθμοφόρους

logo dynami

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 301/3/10
Προς: Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
Κοιν.: 1) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
2) Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού Α.Ε.Α./Τμ. 2ο
3) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Θέμα: «Συμπληρωματικές μεταθέσεις και για τους κατέχοντες οργανική θέση
Αρχιφύλακα – Ανθυπαστυνόμου – Συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε
υπηρεσιακά συμβούλια για τη βελτίωση των διατάξεων του Κώδικα
Μεταθέσεων»
Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2003 άρθρο 14 παρ. 4 ε, το β’ δεκαήμερο του μηνός
Σεπτεμβρίου κάθε έτους, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες καταρτίζονται από το
αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων του Α.Ε.Α. αριθμητικοί πίνακες με συμπληρωματικές
θέσεις ανά Αστυνομική Διεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά προτεραιότητας των
τακτικών μεταθέσεων οι οποίες καλύπτονται μόνο από κατέχοντες οργανική θέση
Αστυφύλακα, μη δίνοντας ανάλογη δυνατότητα και στους συναδέλφους που κατέχουν
οργανική θέση Αρχιφύλακα – Ανθυπαστυνόμου.
Στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης και αντιμετώπισης του χαμηλόβαθμου
αστυνομικού προσωπικού το οποίο στο σύνολό του επιτελεί ίδιο ή παράλληλο
αστυνομικό έργο, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την τροποποίηση της ανωτέρω
διάταξης έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα μετάθεσης και της κατηγορίας αυτής των
συναδέλφων ακόμα και κατά τις επικείμενες συμπληρωματικές μεταθέσεις έτους
2013.
Επιπρόσθετα, επειδή διακινούνται πληροφορίες ότι Υπηρεσιακοί παράγοντες
επεξεργάζονται τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 100/2003, παρακαλούμε εφόσον
αυτό ισχύει να κληθούμε άμεσα να συμμετάσχουμε με εκπρόσωπό μας προκειμένου
να καταθέσουμε σειρά προτάσεών μας για τη βελτίωση των διατάξεων του Κώδικα
Μεταθέσεων.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π. Ο. ΑΣ. Υ.
Ο Πρόεδρος                                Ο Γενικός Γραμματέας
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος              ΛΑΖΟΣ Παναγιώτης

 

 

Απαλλαχθηκε των κατηγοριων με 5-0 η Προεδρος της ΕΑΥ Ροδοπης πριν από λιγο απο το Πρωτοβαθμιο Πειθαρχικο Συμβουλιο Θεσσαλονικης

διαμαρτυρια μπροστα στη γενικη

Απαλλάχθηκε των κατηγοριών με 5-0 η Πρόεδρος της ΕΑΥ Ροδόπης πριν από λίγο από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, στο οποίο είχε παραπεμφθεί μετά την πειθαρχική δίωξη σε βάρος της για την συνδικαλιστική της δράση. Το έργο όμως δεν τελείωσε καθώς μια ακόμα πειθαρχική δίωξη σε βάρος μέλους του ΔΣ της ΠΟΑΣΥ συνεχίζεται. Το σύστημα αν και υποχώρησε για λίγο , προφανώς και θα συνεχίσει την προσπάθεια φίμωσης του συνδικάτου, μετά την απαξίωση που έχει δημιουργήσει καθώς δεν θεωρεί αυτό θεσμικό συνομιλητή για κανένα θέμα. Ο δρόμος ακόμα μακρύς Απαιτείται πλέον η μέγιστη συσπείρωση στις τάξεις του χωρίς λαϊκισμούς και διαχωρισμούς. 
askapoasy .

ΠΟΑΣΥ :Αναπροσαρμογη τροπου υπολογισμου, ελαχιστου χρονου αποδοσης εφαπαξ βοηθηματων ΤΕΑΠΑΣΑ

 

logo dynami
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 506/1/24
Προς: Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Κοιν.: Αστυνομικές Υπηρεσίες

Θέμα: «Αναπροσαρμογή τρόπου υπολογισμού, ελάχιστου χρόνου απόδοσης εφάπαξ βοηθημάτων από τους Τομείς Πρόνοιας ΤΠΑΣ – ΤΠΥΑΠ του ΤΕΑΠΑΣΑ»
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Στρατηγική επιλογή και στόχος του συνδικαλιστικού μας κινήματος το προηγούμενο διάστημα αποτέλεσε η επανεξέταση των άδικων και αναιτιολόγητων ποσοστιαίων μειώσεων που επεβλήθησαν με τον μνημονιακό Νόμο 4093/2012 στους Τομείς Πρόνοιας, κατά 45,49% στον ΤΠΥΑΠ και κατά 1,94% στον ΤΠΑΣ (πέραν και των μειώσεων των ΒΜ), που συρρίκνωσαν σημαντικά το χορηγούμενο χρηματικό ποσό του εφάπαξ βοηθήματος.

Η προσπάθεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα την ψήφιση του Ν. 4142/2013 και τη μεταφορά της εποπτείας του ασφαλιστικού μας Ταμείου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη από το Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΠΕΚΑ). Μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου, χρονικό διάστημα κατά το οποίο το Ταμείο είχε προχωρήσει σε αναστολή, σε όσους επιθυμούσαν, της χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος εξαντλώντας και τον καταστατικό χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο, την 04-10-2013, αφού ολοκλήρωσε προγενέστερες συνεδριάσεις του, υιοθέτησε ένα από τα σενάρια των αναλογιστικών μελετών που εγκρίθηκαν από την Δ/νση Αναλογιστικών Μελετών του ΥΠΕΚΑ, αναπροσαρμόζοντας τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος, αλλά και την ποσοστιαία μηνιαία εισφορά, ως αυτά αποτυπώνονται στο συνημμένο από 11-10-2013 ενημερωτικό σημείωμα.

Η Ομοσπονδία μας δια του εκπροσώπου της εξέφρασε ξεκάθαρα την αρνητική της θέση τόσο για την καθιέρωση ως ελάχιστου χρόνου απόδοσης του εφάπαξ στα 30 έτη και στον ΤΠΥΑΠ, παραμένοντας σταθερή στην άποψη που διαμορφώθηκε από κοινού για την καθιέρωση του χρόνου που προβλέπεται από τον Ν.3865/2010 καθώς και ξεκάθαρα την άρνησή της για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, κύρια για τους νέους ασφαλισμένους (μετά την 01-01-1993). Η πρότασή της για εκπόνηση – εκτίμηση ενός σεναρίου χωρίς την αύξηση αυτών των εισφορών δεν υιοθετήθηκε.
Ως γνωστόν το συγκεκριμένο ζήτημα είχε απασχολήσει όλο το προηγούμενο διάστημα την Ομοσπονδία όπου σε συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων της (Δ.Σ. – Ε.Γ. – Οικονομική Επιτροπή – Γενικά Συμβούλια) έτυχε εμπεριστατωμένων και διεξοδικών συζητήσεων. Επιπρόσθετα, η Ομοσπονδία για το ίδιο ζήτημα, από αρχές Δεκεμβρίου 2012, απευθύνθηκε στις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις με το υπ” αριθ. 200/9/32γ από 06-12-2012 έγγραφό της ζητώντας τις θέσεις-προτάσεις-απόψεις τους σε συγκεκριμένη εισήγηση του Προέδρου του ΤΕΑΠΑΣΑ. Όλοι γνωρίζουμε πόσες Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις, ποιες και εάν απάντησαν. Δεχόμαστε πάντα την κριτική και είναι θετικό όταν είναι καλοπροαίρετη και γίνεται απ” αυτούς που έχουν θέσεις-απόψεις-προτάσεις και συμμετοχή. Όχι όμως όταν γίνεται απ” αυτούς που δεν έχουν θέσεις-απόψεις-προτάσεις και συμμετοχή.

 

http://www.politikanet.gr/2013/10/blog-post_9873.html

Συνυπηρετηση εκπαιδευτικου με συζυγο αστυνομικο.Τι προβλεπει ο κανονισμος.

logo dynami

 

ΣΥΝΗΠΗΡΕΤΗΣΗ

Συναντηση του Προεδρειου της Ομοσπονδιας με τον Υπουργο Δημοσιας Ταξης και Προστασιας του Πολιτη

 

 

logo dynamiΑθήνα 08 Νοεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 605/9/81

Συνάντηση του Προεδρείου της Ομοσπονδίας
με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

  Συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες (07-11-2013) μεταξύ του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικολάου ΔΕΝΔΙΑ και του Προεδρείου της Ομοσπονδίας για εκκρεμή ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και το συνδικαλιστικό μας κίνημα.

  Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι: Οι δυσανάλογες με την προσφορά μειώσεις των αποδοχών του αστυνομικού προσωπικού, η επιτακτική ανάγκη αναγνώρισης της εργασίας μας ως επικίνδυνης, η αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών, η απογραφή των Αστυνομικών στην κατηγορία ΤΕ, η επαναφορά της δυνατότητας συμμετοχής Αστυνομικών – αποφοίτων υπερδιετούς φοιτήσεως της Σχολής Αστυφυλάκων σε κατατακτήριες εξετάσεις Σχολών ΑΕΙ-ΤΕΙ, η έκδοση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση, η ίδρυση των λεσχών εστίασης, η αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας, η κοστολόγηση των μετακινήσεων, η νυχτερινή – πενθήμερη αποζημίωση για το επόμενο χρονικό διάστημα τρέχοντος έτους, κ.α.

  Εκ μέρους του κ. Υπουργού δηλώθηκαν τα εξής:

1) Αναφορικά με την πρόβλεψη περικοπών για το έτος 2014 παρέπεμψε στο προσχέδιο κρατικού προϋπολογισμού.

2) Για την έκδοση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση μας παραδόθηκε το σχέδιο Π.Δ., που βρίσκεται ήδη στο Σ.τ.Ε. για επεξεργασία, όπου προβλέπεται «... Η υπηρεσία ανακοινώνεται υποχρεωτικά σε εβδομαδιαία βάση και ειδικότερα μέχρι την 14.00 ώρα κάθε Παρασκευής...», (το κείμενο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας www.poasy.gr).

3) Για την απογραφή των Αστυνομικών ως Τ.Ε., αναγνώρισε το δίκαιο του αιτήματος και δεσμεύτηκε ότι θα κινηθεί έγκαιρα στην κατεύθυνση επίλυσής του, μέσω και των συναρμοδίων Υπουργείων. Ομοίως και για το ζήτημα της δυνατότητας συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, με προτεραιότητα να προλάβουν και την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο.

4) Για την ένταξη των υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας μας δήλωσε ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη ο αριθμός των υπαλλήλων που θα απορροφηθούν στην ΕΛ.ΑΣ., δεν θα ονομαστούν Αστυφύλακες, αλλά θα συνεχίσουν να εκτελούν τα καθήκοντα που ασκούσαν, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο περαιτέρω αρμοδιοτήτων. Διεκδικείται δε από το Υπουργείο ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που κατείχαν οι Δημοτικοί Αστυνομικοί.

5) Για την κάλυψη των νυχτερινών – πενθημέρων για το επόμενο χρονικό διάστημα, μας διαβεβαίωσε ότι δεν υφίσταται ζήτημα και ότι έχει εξευρεθεί το αναγκαίο χρηματικό κονδύλι.

6) Ως προς το ζήτημα που προέκυψε με την ελάχιστη χιλιομετρική απόσταση για την κάλυψη των οδοιπορικών των αποσπασμένων στο Κέντρο Φύλαξης Παρανεστίου Δράμας και λοιπών κινήσεων, δήλωσε ότι εξετάζει τον προσφορότερο τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος, για την μοριοδότηση δε των αποσπασμένων στο ίδιο Κέντρο, σχετική διάταξη περιλαμβάνεται σε σχέδιο Π.Δ. που έχει σταλεί στο Σ.τ.Ε., προκειμένου να μην υπάρχει απώλεια των μορίων.

7) Ως προς την κοστολόγηση των τακτικών μετακινήσεων του προσωπικού, δήλωσε ότι βρίσκει την πρόταση της Ομοσπονδίας λογική, καθώς με τον τρόπο αυτό παρακολουθείται και η εξέλιξη του προϋπολογισμού της ΕΛ.ΑΣ.

8) Για την αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας, δήλωσε ότι αμέσως μετά την ψήφιση του Νομοσχεδίου για την αναδιάρθρωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών, θα υπάρξει συζήτηση ριζικής αλλαγής του συστήματος εκπαίδευσης – μετεκπαίδευσης των Αστυνομικών.

9) Για τη λειτουργία λεσχών εστίασης, μας γνωστοποίησε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο η λειτουργία λεσχών στις Α.Δ Αχαΐας, Ξάνθης, Χαλκιδικής και θα εξετάσει το αίτημα για λειτουργία λέσχης στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Αθηνών (Π. Ράλλη), καθώς και όπου αλλού είναι πρόσφορο.

10) Για την τελική μορφή της αναδιάρθρωσης του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., μας ενημέρωσε ότι έχουν επέλθει αλλαγές στην προηγούμενη μορφή του κειμένου που βρίσκεται στο Γ.Λ.Κ. για την οικονομική αποτίμηση των προτεινόμενων αλλαγών και ότι αυτό θα μας παραδοθεί μετά τη σχετική Γνωμοδότηση. Όσο για την αναδιάρθρωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών σε επίπεδο Επικράτειας, αυτή θα γίνει μετά την ψήφιση του νομοσχέδιου.

11) Για τον διορισμό νέου Δ.Σ., Προέδρου και μελών Δ.Σ. ΤΕΑΠΑΣΑ, μας παρέδωσε τη σχετική Υπουργική Απόφαση και ήδη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 545/07-11-2013, Αρ. Απόφασης ΕΜ/1-Δ/90/05-11-2013).

  Συνάδελφοι,

  Η Ομοσπονδία βρίσκεται πάντα σε εγρήγορση και αγωνιστική ετοιμότητα και σας καλεί να αντισταθείτε σε κάθε περαιτέρω απόπειρα απαξίωσης του αστυνομικού προσωπικού και του κοινωνικού έργου που επιτελεί.

  Τα εκκρεμή ζητήματά μας άπτονται της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής και οφείλουμε να είμαστε πανέτοιμοι για αγωνιστικές κινητοποιήσεις εφόσον δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις.

ypografes-poasy

sxedio_nomou_394-2001asxedio_nomou_394-2001b

 

http://poasy.gr/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1574%3Asynantisi-tou-proedreiou-tis-omospondias-me-ton-ypourgo-dimosias-taksis-kai-prostasias-tou-politi&catid=104%3Anews-poasy-2013&Itemid=89

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ '' Αλεξάνδρου Π. Κωστάρα Καθηγητή Πανεπιστημίου Θράκης''

logo dynami

Η αστυνομική εκπαίδευση σε μια κρίσιμη καμπή ανάμεσα στο χθες και στο αύριο

του Αλεξάνδρου Π. Κωστάρα Καθηγητή Πανεπιστημίου Θράκης

Αν ληφθεί υπ' όψη, φίλες και φίλοι, ότι η Αστυνομία ως πολιτειακή εξουσία είναι μηχανισμός πρόληψης, καταστολής και

ασφάλειας, εύκολα μπορεί να προσδιοριστεί ο σκοπός της αστυνομικής εκπαίδευσης.

Στην Αστυνομία του χθες – και εννοώ προφανώς την Αστυνομία της αλήστου μνήμης «εποχής του Χωροφύλακα» - οι προαναφερθείσες λειτουργίες, δηλ. η πρόληψη, η καταστολή και η ασφάλεια, ήσαν απόλυτα συνυφασμένες στην «αστυνομική ράβδο». Για τον λόγο αυτό η Αστυνομία εκείνης της εποχής δεν ζητούσε πολλά πράγματα από όσους ήθελαν να γίνουν Χωροφύλακες. Ούτε γράμματα χρειαζόντουσαν ούτε γλώσσες – εκτός βέβαια από εκείνη που ήταν απαραίτητη για την συνεννόηση με τον αυταρχισμό της εξουσίας – ούτε άλλα προσόντα ήσαν αναγκαία.

Από την άποψη αυτή δεν υπήρχε – και δεν είχε άλλωστε νόημα – κάποια εκπαίδευση του Χωροφύλακα, όπως την εννοούμε σήμερα, πέρα από μια σύντομη ενημέρωση και εξάσκηση αυτού στην αποτελεσματικότερη χρήση της «αστυνομικής ράβδου».

Μόνον οι Σχολές Ενωμοταρχών και Αξιωματικών της Χωροφυλακής μαζί με τις αντίστοιχες Σχολές της Αστυνομίας Πόλεων, που ιδρύθηκε αργότερα, παρείχαν αστυνομική εκπαίδευση με την σημερινή έννοια, όχι όμως με το σημερινό της περιεχόμενο. Και αυτό έχει ασφαλώς την εξήγησή του. Στις εν λόγω Σχολές πήγαιναν μορφωμένα παιδιά – και το «μορφωμένα» το λέω εδώ με βάση τα κριτήρια της εποχής της αγραμματοσύνης - πήγαιναν δηλ. απόφοιτοι του Σχολαρχείου ή του Εξατάξιου Γυμνασίου Αρρένων. Οι πύλες της Αστυνομίας ήταν τότε ερμητικά κλειστές στις αποφοίτους των Γυμνασίων Θηλέων. Και πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, όταν η γυναίκα απέκτησε για πρώτη φορά πολιτικά δικαιώματα μόλις το 1958 !

Εν πάση περιπτώσει και αυτά τα πιο μορφωμένα στελέχη της Αστυνομίας, όταν έβγαιναν στην πράξη, προσαρμόζανε τις γνώσεις, που είχαν ή απέκτησαν κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής τους, στη νοοτροπία και στις ανάγκες του «Αστυνομικού Κράτους». Ήσαν όλοι εκείνοι, που όταν δεν διαφεντεύανε το απαγορευτικό για την άσκηση των συνταγματικών δικαιωμάτων πεζοδρόμιο – ή και παράλληλα προς αυτό – διηύθυναν, συντηρούσαν ή στελέχωναν τα γραφεία, στα οποία «είχε κράτος και εξουσία» - για να δανειστώ την ρήση του ποιητή – ο «Φάκελος» και το «Πιστοποιητικό Κοινωνικών Φρονημάτων».

Και έπρεπε να μεσολαβήσει η οδυνηρή εμπειρία της επτάχρονης τυραννίας από το 1967 μέχρι το 1974, για να συνειδητοποιήσει η Πολιτεία την αληθινή αποστολή της Αστυνομίας και να πάψει να την βλέπει ως «δεκανίκι» της εκάστοτε Κυβέρνησης ή του κακώς εννοούμενου «συστήματος», που αυτή εκπροσωπούσε. Ήταν τότε, που ο άνεμος της Μεταπολίτευσης φυσούσε τόσο δυνατά και σε τόση μεγάλη διάρκεια, ώστε με τις «θύελλες», που δημιουργούσε σάρωνε ό,τι εύρισκε μπροστά του. Και όπως γίνεται με όλες τις θύελλες, στο πέρασμά τους παίρνουν, δυστυχώς, μαζί τους και πράγματα πολύτιμα, πράγματα που τα έχουμε ανάγκη.

Κάπως έτσι διαμορφώθηκαν μέσα στην δίνη και τις υπερβολές της Μεταπολίτευσης πρακτικές, όπως π.χ. το άσυλο και οι καταλήψεις, που μας αγκυλώνουν σήμερα, κυρίως όμως χάθηκαν αρχές και αξίες, με τις οποίες γαλουχήθηκε ο νεώτερος Ελληνισμός και των οποίων η απώλεια δεν είναι άσχετη με την σημερινή μας κατάντια. Αυτήν ακριβώς την περίοδο της Μεταπολίτευσης, που αφήνει τη σκιά της και στη σημερινή εποχή, χαρακτηρίζει πολύ παραστατικά ο στοχασμός του αρχαίου φιλοσόφου, ο οποίος παίρνοντας αφορμή από ανάλογα εκφυλιστικά φαινόμενα του καιρού του παρατηρεί με πολλή περίσκεψη ότι «η δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι καταχράσθηκε το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες της να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονισμό».

Μέσα σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες της Μεταπολίτευσης σχεδιάστηκε ο αναπροσανατολισμός της λειτουργίας της Αστυνομίας, η οποία άρχισε να απομακρύνεται βαθμιαία από το στερεότυπο, που είχε διαμορφώσει γι' αυτήν το «Αστυνομικό Κράτος», και να προσαρμόζεται σιγά-σιγά στις προδιαγραφές ενός σύγχρονου και δικαιοκρατούμενου μηχανισμού εξουσίας. Ακολούθησε μια δεκαετής περίπου περίοδος προσαρμογής στις νέες αντιλήψεις μέχρι την ενοποίηση της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων το 1984. Την «σκυτάλη» πήρε στη συνέχεια η επόμενη μετά το 1984 δεκαετία, η οποία χαρακτηρίζεται από τις βαθειές δομικές αλλαγές στην αστυνομική εκπαίδευση με την αναμόρφωση των σπουδών στην Σχολή Αξιωματικών και την ίδρυση το 1994 της Σχολής Αστυφυλάκων.

Αποτιμώντας συνολικά το έργο που επιτελέστηκε στην Αστυνομία τα τελευταία σαράντα χρόνια μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι το σημερινό πρόσωπο της Αστυνομίας δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με το αντίστοιχο της προαναφερθείσης «εποχής του Χωροφύλακα» και του «Αστυνομικού Κράτους», αν και μερικές φορές η συμπεριφορά των οργάνων της ή των ιεραρχικώς προϊσταμένων της υπηρεσίας εκδηλώνει ένα αταβισμό προς εκείνη την εποχή. Δεν αντιλαμβάνομαι αλλιώς κάποια φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας από Αστυνομικούς, τα οποία αποκαλύπτονται και μας απογοητεύουν, διότι αφ' ενός μεν εκθέτουν το Σώμα προβάλλοντας προς τα έξω μια παραπλανητική εικόνα για αυτό, αφ' ετέρου δε δείχνουν ότι τα συγκεκριμένα Αστυνομικά όργανα ζηλεύουν την «δόξα του παρελθόντος», αντί να καυχώνται για τα επιτεύγματα του παρόντος και να μοχθούν για να υλοποιηθεί το όραμα της Αστυνομίας του μέλλοντος. Όπως βέβαια δεν αντιλαμβάνομαι επίσης ορισμένες πειθαρχικές διώξεις αστυνομικών οργάνων με το σκεπτικό άλλων εποχών, στις οποίες οι επιλογές και αποφάσεις της υπηρεσίας συνιστούσαν αδιαμφισβήτητη αυθεντία.

Θα κάνω μια παρέκβαση στο σημείο αυτό, με αφορμή το γνωστό περιστατικό της δίωξης συναδέλφου σας, επειδή τόλμησε να ασκήσει συνταγματικό της δικαίωμα, για να παρατηρήσω ότι η πειθαρχική δίωξη ενός Αστυνομικού υπαλλήλου στο σημερινό «Κράτος δικαίου», τότε μόνον είναι νόμιμη, όταν ο διωκόμενος Αστυνομικός έχει διαπράξει αξιόποινες πράξεις ή έχει παραβεί το υπηρεσιακό του καθήκον. Δεν συνιστά όμως παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος η άσκηση συνταγματικών δικαιωμάτων εκ μέρους του Αστυνομικού, έστω κι' αν με τον τρόπο αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις άνωθεν διαταγές των προϊσταμένων του. Βέβαια υπάρχει στη μέση το ζήτημα της υπακοής, που οφείλει να δείχνει κάθε Αστυνομικός στους ανωτέρους του, πολύ περισσότερο βέβαια στις προσταγές της ιεραρχικώς προϊσταμένης αρχής.

Το ζήτημα ωστόσο αυτό πρέπει, κατά την άποψή μου, να κρίνεται με συγκατάβαση και με ευρύτητα πνεύματος, ώστε να μη οδηγούνται στην καρατόμηση Αστυνομικοί υπάλληλοι, οι οποίοι εξεδήλωσαν την ανυπακοή τους για να προστατεύσουν άλλα εξ ίσου σπουδαία, αν όχι σπουδαιότερα αγαθά, ιδίως όταν τα αγαθά αυτά δεν είναι ατομικά, αλλά υπερατομικά, συνταγματικής μάλιστα περιωπής. Ας μη λησμονούμε ότι ο Αστυνομικός δεν είναι μόνον όργανο της υπηρεσίας, αλλά και μέλος της κοινωνίας, τις αγωνίες της οποίας έχει καθήκον να συμμεριστεί. Ένας Αστυνομικός, που εκφράζει μέσα σε τέτοιες συγκρουσιακές συνθήκες την ανυπακοή του, δεν είναι άξιος μομφής. Η σύγκρουση καθηκόντων είναι ένας πανάρχαιος θεσμός με πλατειά αναγνώριση και λειτουργία στο Ποινικό Δίκαιο, στους κόλπους του οποίου, όταν δεν δικαιολογεί την πράξη, αποκλείει πάντως τον καταλογισμό αυτής στον δράστη, ακόμη και όταν αυτός έχει διαπράξει βαρύτατα εγκλήματα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφισβητήσει κανείς σοβαρά πως η ποινική και η πειθαρχική δίωξη κινούνται σε παράλληλους άξονες, ώστε να εφαρμόζονται αναλογικά οι θεσμοί της πρώτης και στην δεύτερη.

Με τις σκέψεις αυτές κάνοντας τώρα μια σύντομη περιήγηση στον χώρο της αστυνομικής εκπαίδευσης διαπιστώνουμε κατ' αρχάς πλήρη εναρμόνιση του στόχου, που επιδιώκει αυτή, με την αποστολή, την οποία καλείται να εκπληρώσει η Αστυνομία στην σύγχρονη κοινωνία. Σκοπός λοιπόν της αστυνομικής εκπαίδευσης, όπως προκύπτει από τα σχετικά προγράμματα σπουδών της Σχολής Αξιωματικών, αλλά και της Σχολής Αστυφυλάκων, είναι η άρτια κατάρτιση των Δοκίμων Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, ώστε να ανταποκριθούν με επάρκεια στα καθήκοντα της πρόληψης, της καταστολής και της ασφάλειας, τα οποία πρόκειται να αναλάβουν μετά την αποφοίτησή τους από τις δύο αυτές Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Πρέπει όμως να παρατηρηθεί εδώ ότι ο σωστός προσδιορισμός του στόχου δεν προδικάζει αφ' εαυτού και την επιτυχία του. Χρειάζεται προς τούτο και η επιλογή των κατάλληλων μέσων για να φτάσει κάποιος στον στόχο του. Τονίζω το στοιχείο αυτό, αν και είναι αυτονόητο, διότι πολλές φορές χάνουμε την επαφή μας με τον στόχο, επειδή έχουμε αφεθεί στον εφησυχασμό του αυτονόητου.

Εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, λόγω της μακράς συνεργασίας μου με τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, μπορώ να βεβαιώσω ότι όλος ο μηχανισμός της Αστυνομικής εκπαίδευσης κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Είναι όμως απαραίτητος ο εξορθολογισμός της λειτουργίας του σε κάποια σημεία, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η αστυνομική εκπαίδευση. Θα αναφέρω εδώ εντελώς ενδεικτικά μερικά από τα σημεία αυτά.

Και θα ξεκινήσω πρώτα από την Σχολή Αξιωματικών. Στην Σχολή αυτή εισέρχονται, όπως είναι γνωστό, μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων, τα πιο καλά μυαλά των υποψηφίων φοιτητών, γι' αυτό και το υλικό της εν λόγω Σχολής είναι πολύ υψηλού επιπέδου, άριστο θα έλεγα. Δεν αρκεί όμως αυτό, για να γίνει ένας Δόκιμος της Σχολής, μόλις εξέλθει από αυτήν, και άριστος αξιωματικός. Του λείπει κάτι ακόμη. Και αυτό το κάτι είναι η πείρα, που δεν μπορεί να του την δώσει ακόμη και η τελειότερη εκπαίδευση. Θα την αποκτήσει ασφαλώς την πείρα με την πάροδο του χρόνου, αλλά δεν θα την έχει εφόδιό του, όταν θα κληθεί να πάρει κάποιες δύσκολες αποφάσεις στην αρχή της θητείας του Αποτελεί κοινή διαπίστωση όλων, ιδίως των παλαιοτέρων Αξιωματικών, ότι σε αυτό το σημείο χωλαίνει η Σχολή Αξιωματικών. Και έχει κατ' επανάληψη προταθεί από διάφορες επιτροπές, στις οποίες συμμετείχα και εγώ να αλλάξει στο σημείο αυτό ο σχετικός νόμος, ώστε να εισέρχονται στην Σχολή Αξιωματικών μόνον οι προερχόμενοι εκ του Σώματος, μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων ασφαλώς, αλλά ύστερα από ορισμένη προϋπηρεσία. Αναφέρω την πιο πρόσφατη από τις επιτροπές αυτές, που συστήθηκε προ διετίας με απόφαση του Αρχηγείου υπό τον τότε Ακαδημιάρχη Αντιστράτηγο ε.α. κ. Δημήτριο Μπαλή. Δεν γνωρίζω, γιατί δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη αυτή η αναγκαία αλλαγή, μολονότι δεν συνεπάγεται καμιά πρόσθετη δαπάνη.

Ένα άλλο σημείο, που επίσης χρειάζεται επανεξέταση, είναι η κατεύθυνση, από την οποία πρέπει να προέρχονται οι εισερχόμενοι στην Σχολή Αξιωματικών. Δεν γνωρίζω, με ποιά κριτήρια επικράτησε η επιλογή της θετικής κατεύθυνσης. Προφανώς με την σκέψη ότι εκείνος, ο οποίος ξέρει καλά μαθηματικά, είναι πρακτικό μυαλό. Πρακτικό μυαλό μπορεί να είναι για την λύση των προβλημάτων της αριθμητικής, όχι όμως και για την λύση των προβλημάτων της υπηρεσίας, που συναρτώνται με την εφαρμογή κάποιου νόμου. Και τούτο, διότι η εφαρμογή του νόμου προϋποθέτει την προηγούμενη καλή γνώση της ερμηνείας του. Πώς όμως να ερμηνεύσουν σωστά ένα νόμο τα κατά τα άλλα καλά αυτά μυαλά, όταν δεν μπορούν να αντιληφθούν, τι ακριβώς λέει ο νόμος στη συγκεκριμένη περίπτωση; Και δεν μπορούν, όχι, διότι έχουν κάποια νοητική ατέλεια, αλλά διότι τους λείπει το απαραίτητο όργανο επικοινωνίας με το κείμενο του νόμου, δηλ. η γλώσσα, την οποία δεν διδάχθηκαν ποτέ στον βαθμό, που την διδάσκονται οι μαθητές της λεγόμενης θεωρητικής κατεύθυνσης. Είναι λοιπόν προφανής η ανάγκη αλλαγής και της κατεύθυνσης, από την οποία πρέπει να προέρχονται οι σπουδαστές της Σχολής Αξιωματικών. Ούτε όμως και αυτή η αλλαγή προωθήθηκε, μολονότι έχει επίσης κατ' επανάληψη προταθεί από διάφορες επιτροπές.

Ας περάσουμε τώρα στην Σχολή Αστυφυλάκων, για να δούμε, τι γίνεται με την εκπαίδευση των Δοκίμων σε αυτήν.

Επιτρέψτε μου να διατυπώσω πρώτα μια παρατήρηση για την διάρκεια των σπουδών. Είναι σε όλους γνωστό ότι η Σχολή Αστυφυλάκων μετατράπηκε πριν από πέντε περίπου χρόνια σε Σχολή μονοετούς φοιτήσεως (από διετούς που ήταν προηγουμένως). Από την πρώτη στιγμή, που εκλήθην να σχολιάσω την μεταρρύθμιση αυτή, είπα ότι η εξέλιξη αυτή συνιστά όχι απλώς οπισθοδρόμηση, αλλά υποβάθμιση της Σχολής Αστυφυλάκων και σε τελευταία ανάλυση εμπαιγμό όλων των εμπλεκομένων στην σχετική εκπαιδευτική διαδικασία.

Συνιστά υποβάθμιση κατ' αρχάς, διότι με τον τρόπο αυτό μετατρέπεται η Σχολή Αστυφυλάκων από Σχολή υπερδιετούς φοιτήσεως, ισάξιας με τα ΤΕΙ, που ήταν προηγουμένως, σε Σχολή ενιαύσιας Μεταλυκειακής ειδικής κατάρτισης, κάτι δηλ. ανάλογο με τα ΙΕΚ. Η φόρμουλα, που βρέθηκε, για να μη θιγεί τάχα ο υπερδιετής χαρακτήρας των σπουδών, σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση εξακολουθεί να είναι και πάλι διετής, μόνο που ο πρώτος χρόνος περιλαμβάνει την θεωρητική και ο άλλος την πρακτική εκπαίδευση μέσα στην Σχολή, αποτελεί στάχτη στα μάτια των ειδημόνων.

Συνιστά όμως ακόμη η εν λόγω αλλαγή εμπαιγμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διότι οι μεν δόκιμοι καλούνται να μάθουν σε ένα χρόνο αυτά που μάθαιναν οι προηγούμενοι συνάδελφοί τους σε δύο, οι δε διδάσκοντες να βγάλουν πάση θυσία το ίδιο πρόγραμμα στον μισό χρόνο, άσχετα, αν αυτό είναι εφικτό ή αν μπορεί να επιφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Έτσι οι διδάσκοντες μοιάζουν με ένα καβαλάρη, που τρέχει αφηνιασμένος επάνω στο άλογο, για να προλάβει να φτάσει στον στόχο, χωρίς να έχει σημασία, αν έκανε κάτι ουσιαστικό στην διαδρομή του. Πώς αλλιώς να χαρακτηρίσει κάποιος τις εκπαιδευτικές συνθήκες μέσα στα διδακτήρια, όταν μετά την διδασκαλία οι διδασκόμενοι υποβάλλουν ερωτήσεις κατανόησης ή ζητούν ζύμωμα της ύλης με σχετικά παραδείγματα και η απάντηση του διδάσκοντος είναι ότι δεν έχουμε χρόνο, διότι πρέπει οπωσδήποτε να βγάλουμε την ύλη. Ποια ύλη, για ποιόν, και γιατί; Τι μπορούν να αφομοιώσουν οι Δόκιμοι κάτω από αυτές τις συνθήκες; Εκπληρώνει ο φούρναρης τον σκοπό του με το να βάλει αλεύρι και νερό στον κάδο; Για να φτιάξει ψωμί χρειάζεται ζύμωμα.

Να έλθουμε στη συνέχεια στην ουσιαστική πλευρά της εκπαίδευσης μέσα στην Σχολή Αστυφυλάκων. Ξεκινώντας από το υλικό της Σχολής, την ποιότητα δηλ. των Δοκίμων Αστυφυλάκων, νομίζω ότι δεν υπερβάλλω χαρακτηρίζοντας το υλικό αυτό στην συντριπτική πλειοψηφία του υψηλού επιπέδου. Οφείλω μάλιστα να πω εδώ, όσο κι' αν αυτό ακούγεται παράξενα, ότι στην Σχολή Αστυφυλάκων συνάντησα μυαλά, που δεν τα βρήκα στην Σχολή Αξιωματικών. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι απόφοιτοι της Σχολής Αστυφυλάκων, όταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρεθούν στην Σχολή Αξιωματικών, καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, μπροστά από τους άλλους Δόκιμους Αξιωματικούς, που προέρχονται εκ των ιδιωτών και όχι εκ του Σώματος. Έχω κατ' επανάληψη τονίσει ότι η Σχολή Αστυφυλάκων πρέπει να αποτελέσει το «χωνευτήρι» της αστυνομικής εκπαίδευσης.

Και στην Σχολή αυτή χρειάζεται επίσης κάποιος εξορθολογισμός του προγράμματος σπουδών. Κατ' αρχάς δεν είναι σωστό να βομβαρδίζεται το πρόγραμμα της Σχολής Αστυφυλάκων με σωρεία μαθημάτων, λες και πρέπει οι Δόκιμοι Αστυφύλακες να γίνουν πανεπιστήμονες ή παντογνώστες. Αν ληφθεί υπ' όψη ότι τα παιδιά αυτά θα αποτελέσουν αύριο την «εμπροσθοφυλακή της Αστυνομίας» στην μάχη για την πρόληψη και την καταστολή, τότε είναι απαραίτητο να γνωρίζουν πολύ καλά μόνο τρία μαθήματα από τον κύκλο των νομικών μαθημάτων: Πρώτα απ' όλα πρέπει να γνωρίζουν από την ύλη του Συνταγματικού Δικαίου μόνο τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, διότι έρχονται μέσω της σύλληψης και των ερευνών σε καθημερινή τριβή με τους πολίτες. Δεν ενδιαφέρουν την υπηρεσία του Δόκιμου Αστυνομικού ούτε οι εξουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας ούτε η διασταύρωση των εξουσιών ή άλλα συναφή θέματα του Συνταγματικού Δικαίου. Και ύστερα πρέπει να γνωρίζουν επίσης εξ ίσου καλά Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία, διότι είναι τα «εργαλεία» της δουλειάς τους στον χώρο της ποινικής καταστολής και ιδίως στον τομέα της προανάκρισης, την οποία συχνά θα διενεργούν. Τίποτε άλλο. Δεν θα γίνει λιγότερο καλός αστυνομικός της πράξης εκείνος, ο οποίος κατέχει μεν σε επαρκή βαθμό τα προαναφερθέντα τρία μαθήματα, αλλά υστερεί σε γνώσεις στα υπόλοιπα νομικά μαθήματα, όπως λ.χ. στο Αστικό, Εμπορικό Δίκαιο κλπ., διότι δεν ξέρει π.χ., πώς παντρεύεται ή πώς χωρίζει, πώς κληρονομεί ή πώς υιοθετεί και τα άλλα συναφή. Αυτά μπορεί να τα μάθει ο Δόκιμος συνοπτικά και χωρίς βαθμό σε ένα περιεκτικό μάθημα στοιχείων δικαίου, που θα διδάσκεται ίσως μια φορά τον μήνα, εφ' όσον αφήνει περιθώρια το πρόγραμμα της ύλης.

Είναι επίσης ανάγκη και στις δύο Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας να προσαρμοστεί η εκπαίδευση των Δοκίμων στις νέες μορφές εγκληματικότητας και ιδίως της οργανωμένης και της ηλεκτρονικής εγκληματικότητας, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο καταστολής. Μιλώντας κάποιος για την ηλεκτρονική εγκληματικότητα δεν μπορεί να μη εξάρει το πολύ σπουδαίο έργο, που επιτελεί η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση του Ταξίαρχου κ. Σφακιανάκη. Πόσες αυτοκτονίες νέων παιδιών ή πόσες ηλεκτρονικές απάτες και άλλα συναφή εγκλήματα, αλλά και πόσα ηλεκτρονικά εγκλήματα, δεν έχει ανακαλύψει αυτή η Υπηρεσία της Αστυνομίας; Οι εμπειρίες και οι προβληματισμοί από τον χώρο της εν λόγω εγκληματικότητας πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο εκπαίδευσης των Δοκίμων Αξιωματικών και Αστυφυλάκων.

Μάλιστα οι σχετικές επιτυχίες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αναδεικνύουν την χρησιμότητα του αιτήματος της ειδίκευσης των Αστυνομικών σε διάφορα αντικείμενα μετά την βασική τους εκπαίδευση στις αντίστοιχες Σχολές της Ακαδημίας. Σε μια εποχή, στην οποία κυριαρχεί η ειδίκευση σε όλα τα επαγγέλματα, θα ήταν άστοχο να δαιμονοποιείται η ειδίκευση στην Αστυνομία.

Ιδιαίτερη επιμονή επιβάλλεται να επιδειχθεί (σε όλες τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας) στο πολύ λεπτό και ευαίσθητο ζήτημα της χρήσης των όπλων από τους Αστυνομικούς. Παρά τα όσα διδάσκονται οι Δόκιμοι στις Σχολές τους επάνω στο θέμα αυτό, όταν βγαίνουν στο πεζοδρόμιο ή όταν καταδιώκουν καταζητούμενους εγκληματίες, συμπεριφέρονται σαν αδαείς, που δεν ξέρουν, τι είναι ή πώς να χειριστούν αυτό που κρατάνε στα χέρια τους. Δεν εξηγούνται αλλιώς ορισμένα περιστατικά επιπόλαιης χρήσης των όπλων από Αστυνομικούς με τραγική πολλές φορές κατάληξη για τα θύματα, οδυνηρά αποτελέσματα για τους θύτες και όχι ευκαταφρόνητες παρενέργειες για το κύρος της Αστυνομίας, που κατηγορείται ότι δεν έχει ακόμη καταφέρει να ξεχωρίσει, τι διαφυλάσσει και τι θυσιάζει, την ώρα που ένα μέλος της πατάει την σκανδάλη. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη σφυρηλάτηση η αστυνομική εκπαίδευση στο ζήτημα αυτό.

Ένα άλλο ακόμη θέμα πρέπει να επισημανθεί εδώ ως έλλειμμα αστυνομικής εκπαίδευσης. Είναι η χρήση παράνομης βίας από τους Αστυνομικούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Το θέμα αυτό αποτελεί μόνιμο «πονοκέφαλο» της Αστυνομίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αστυνομική εκπαίδευση χωλαίνει σοβαρά στο ζήτημα αυτό. Κάθε φορά, που συχνά-πυκνά βγαίνει στο φως της δημοσιότητας κάποιο περιστατικό παράνομης αστυνομικής βίας, έρχονται στο μυαλό μου τα λόγια του Γάλλου φιλοσόφου Ραούλ Φολερώ: «πρέπει να κάνουμε ακόμη πολλά, για να διαπιστώσουμε ότι δεν έχουμε κάνει τίποτε απολύτως»!

Βεβαίως διδάσκεται κατά κόρον στις Σχολές (Αξιωματικών και Αστυφυλάκων) ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς οργανικούς νόμους, τότε μόνον επιτρέπεται η χρήση βίας από Αστυνομικό, όταν αυτή είναι αναγκαία για να καμφθεί η αντίσταση του πολίτη, που αρνείται να συμμορφωθεί με την εκτέλεση νόμιμης υπηρεσιακής ενέργειας. Σε καμιά άλλη περίπτωση. Η άσκηση αστυνομικής βίας έξω από τα πλαίσια αυτά συνιστά παρανομία, κατάχρηση εξουσίας. Παρ' όλα αυτά το φαινόμενο της παράνομης βίας από Αστυνομικούς εξακολουθεί να επιβιώνει αποκαλύπτοντας και στο σημείο αυτό ένα ακόμη αταβισμό της αστυνομικής συμπεριφοράς προς την εποχή της «αστυνομικής ράβδου».

Είναι λοιπόν και εδώ χρέος της αστυνομικής εκπαίδευσης να επιμείνει σε αυτό το πολύ σπουδαίο θέμα συμπεριφοράς του Αστυνομικού, που συντηρεί εν πολλοίς το γνωστό σύνθημα του πεζοδρομίου «μπάτσοι, γουρούνια, δολοφόνοι», το οποίο απαξιώνει το έργο της Αστυνομίας, και αδικεί την μεγάλη προσφορά της στην κοινωνία, που γίνεται με καθημερινό κίνδυνο και της ζωής ακόμη των Αστυνομικών, για να εξασφαλισθεί σε όλους εμάς το πολύτιμο αγαθό της δημόσιας ασφάλειας. Ποιος άλλος υπάλληλος, που αμείβεται σχεδόν όπως και ο Αστυνομικός – πράγμα βεβαίως ανεπίτρεπτο – παίζει καθημερινά το κεφάλι του «κορώνα γράμματα» στην υπηρεσία του;

Εν πάση περιπτώσει το ζήτημα της παράνομης αστυνομικής βίας είναι πολύ σοβαρό και πρέπει ίσως να το προσεγγίσει η αστυνομική εκπαίδευση από μια άλλη μεριά. Πρέπει δηλ. να περάσει στο «γονιδίωμα» της αστυνομικής εκπαίδευσης, αν μου το επιτρέπει ο όρος, ένα πολύ απλό πράγμα: ότι δηλ η παρανομία του εγκληματία, που καταδιώκεται, και η παρανομία του Αστυνομικού κατά την αντιμετώπιση ή την σύλληψή του είναι μεγέθη, που δεν συμψηφίζονται. Κάτι δηλ. σαν να λέει κάποιος: «παρανόμησες εσύ, παρανομώ και εγώ σε βάρος σου, συνεπώς πατσίσαμε». Μια τέτοια αντίληψη απονομιμοποιεί την κατασταλτική λειτουργία της Αστυνομίας απέναντι στην παρανομία. Δεν επιτρέπεται ο φρουρός της νομιμότητας να μετατρέπεται σε βιαστή της.

Δεν πρέπει εξ άλλου να παραβλέπεται – και αυτό οφείλει να το υπογραμμίζει κατ' επανάληψη η αστυνομική εκπαίδευση – ότι κάθε εγκληματίας μοιάζει με τον Ιανό, τον αρχαίο διπρόσωπο θεό των Ρωμαίων, διότι έχει και αυτός δύο πρόσωπα: το πρόσωπο του εγκληματία από τη μια μεριά και το πρόσωπο του ανθρώπου από την άλλη ως φορέα ατομικών δικαιωμάτων και προπαντός της υψίστης αξίας στη ζωή, δηλ. της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και είναι προφανές ότι τα δύο αυτά πρόσωπα του εγκληματία δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση. Το πρόσωπο του εγκληματία πρέπει να αντιμετωπίζεται με την αυστηρότητα, αλλά και την σύνεση, που επιβάλλουν οι νόμοι, ενώ το πρόσωπο του ανθρώπου με τον σεβασμό, που υπαγορεύει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτό το πράγμα μας το δείχνει πολύ χαρακτηριστικά η συμπεριφορά των ανδρών του εκτελεστικού αποσπάσματος την περίοδο, που ίσχυε ακόμη στην Ελλάδα η θανατική ποινή. Μόλις περνούσε μπροστά από το εκτελεστικό απόσπασμα η σωρός του εκτελεσθέντος εγκληματία, οι άνδρες του, αυτοί δηλ. οι οποίοι με τις σφαίρες τους τον είχαν εκτελέσει προηγουμένως, παρουσίαζαν όπλα, σαν να περνούσε κάποιος σπουδαίος επίσημος από μπροστά τους ! Τιμούσαν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην οποία οφείλεται η υψίστη τιμή.

Αυτά όλα βέβαια, που είπαμε πιο πάνω, προϋποθέτουν αστυνομική εκπαίδευση δρώσα και όχι αδρανούσα ή σχολάζουσα. Παίρνω αφορμή για να διατυπώσω αυτές τις σκέψεις από την θλιβερή εικόνα, που παρουσιάζουν οι χώροι της εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυφυλάκων στην Ξάνθη και την Κομοτηνή. Είναι λυπηρό να βλέπει κάποιος το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης να έχει μετατραπεί σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως των λαθρομεταναστών και το αντίστοιχο Τμήμα της Κομοτηνής να λειτουργεί σαν «ημιπληγικό», αφού οι μισοί χώροι του έχουν αποκλεισθεί από την προηγούμενη χρήση τους για να φιλοξενήσουν τους λαθρομετανάστες, που τους χωρίζει μόνο ένα συρματόπλεγμα από τα συντελούμενα στην Σχολή ! Δεν γνωρίζω τίνος έμπνευση ήταν τα μέτρο αυτό, οφείλω όμως να παρατηρήσω ότι η εφαρμογή του συνιστά βαρύτατο ολίσθημα, που δεν δικαιώνει μόνο τον τίτλο της ημερίδας αυτής, αλλά βαίνει ακόμη περαιτέρω με πολλές ηθικο-παιδαγωγικές, ψυχολογικές αλλά και εθνικές προεκτάσεις.

Την αδυναμία της Κυβέρνησης να απαλλάξει την χώρα από όλους τους παράνομους μετανάστες, οι οποίοι έπρεπε να συλλαμβάνονται και να απελαύνονται άμεσα, την πληρώνει η Αστυνομία με την αναστολή της λειτουργίας των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας ! Αν είναι δυνατόν. Αφήνω βέβαια στην άκρη τις άλλες παραμέτρους της λαθρομετανά-στευσης, που συναρτώνται με την εθνική μας επιβίωση. Και δεν είναι ασφαλώς ρατσισμός να συλλαμβάνεις τον λαθρομετανάστη και να τον διώχνεις από την χώρα σου. Ρατσισμός είναι να απορρίπτεις κάποιον γι' αυτό που είναι, να του πεις δηλ.: «δεν σε θέλω εδώ, γιατί είσαι κατώτερο όν, σκουπίδι, που ρυπαίνει την χώρα μου» ή άλλα παρόμοια. Δεν είναι όμως ρατσισμός να του πεις: «αδελφέ, καταλαβαίνω την ανάγκη, που σε έφερε εδώ πέρα και μακάρι να είχα χώρο και δυνατότητα να σε φιλοξενήσω. Δυστυχώς όμως δεν μπορώ να το κάνω. Και επειδή αυτό προσπαθείς να μου το επιβάλεις με το ζόρι, θα σε αποκρούσω, θα σε διώξω».

Σεβόμενος, φίλες και φίλοι την κλεψύδρα θα τελειώσω εδώ, αν και θα μπορούσα να ομιλώ ώρες ατέλειωτες γι' αυτό το τόσο σπουδαίο και ανεξάντλητο θέμα της αστυνομικής εκπαίδευσης. Επιτρέψτε όμως να κλείσω την εισήγησή μου αυτή με μια παρομοίωση, που συνοψίζει όσα ανέφερα προηγουμένως και υπονοεί όλα εκείνα, που θα ήθελα, αλλά δεν με αφήνει ο χρόνος να πω: η αστυνομική εκπαίδευση μοιάζει με μια γυναίκα, που πιστεύει ότι έχει τέλειο πρόσωπο. Αν όμως η γυναίκα αυτή δει το πρόσωπό της στον καθρέφτη με την βοήθεια κάποιου μεγεθυντικού φακού, θα διαπιστώσει, πόσες ατέλειες έχει τελικά η επιδερμίδα της, ατέλειες, που δεν φαίνονται με μια απλή ματιά. Ας κοιτάξει λοιπόν η αστυνομική εκπαίδευση το «πρόσωπό» της στον καθρέφτη και τότε θα επισημάνει, τι πρέπει να διορθώσει επάνω σ' αυτό.

http://www.poasy.gr

Στον κ. Προεδρο της Βουλης το σχεδιο Προϋπολογισμου ετους 2014

 

logo dynami

 

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 500/6/24

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

  Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

  Κατατέθηκε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ, προκειμένου να προωθηθεί στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, το σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2014 του Υπουργείου Οικονομικών, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν υπολογισθεί οι περικοπές των ειδικών μισθολογίων των ενστόλων, εν ενεργεία και συνταξιούχων, όπως είχαν ψηφιστεί με το Νόμο 4093/2012 (88.000.000 ευρώ και 162.000.000 ευρώ αντιστοίχως).

  Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαμόρφωση του Προϋπολογισμού και τις δαπάνες της λειτουργίας των Υπηρεσιών όσο και για τις ανελαστικές δαπάνες (μισθοί, επιδόματα κλπ), θα υπάρξουν μετά την επίσημη συνάντηση των Ομοσπονδιών μας με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Γιάννη ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ, την προσεχή Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013.

 

Εισαγωγη σπουδαστων στις σχολες της Αστυνομιας

logo dynami

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 314/2/27

Προς: 1) Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
2) Τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Κωνσταντίνο ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ

Κοιν.: 1) Πολιτικά Κόμματα
2) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, 
κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
3) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
4) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές της Αστυνομίας»

Κύριοι Υπουργοί,

Με την υπ’ αριθ. ΕΜ/2/125/13-11-2012 (ΦΕΚ Β 3010/13-11-2012) Κ.Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός αριθμού ιδιωτών που εισάγονται στην Αστυνομική και την Πυροσβεστική Ακαδημία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015» και σχετικά έγγραφα των αρμοδίων Υπουργείων, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν εισάγονται ιδιώτες.
Βάσει όσων ισχύουν σήμερα, για το τρέχον σχολικό έτος, αποκλείστηκαν από το μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση οι Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Αστυνομικής Ακαδημίας για εισαγωγή ιδιωτών σε αυτές σε αντίθεση μάλιστα με τις υπόλοιπες στρατιωτικές σχολές τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να επιλέξουν κανονικά.
Δεδομένου ότι και κατά το παρελθόν ίσχυε κάτι ανάλογο, ελέω μνημονιακής δέσμευσης, η οποία όμως κατόπιν δικαιολογημένων αιτημάτων ορθώς ανετράπη με την ψήφιση σχετικής τροπολογίας με αποτέλεσμα να δοθεί το δικαίωμα στους περυσινούς υποψηφίους να συμπεριλάβουν τις Αστυνομικές Σχολές στις προτιμήσεις τους και οι επιτυχόντες να εισαχθούν σε αυτές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, παρακαλούμε όπως προβείτε στις από μέρους σας ενδεδειγμένες ενέργειες ώστε και φέτος να συμπεριληφθούν οι Σχολές αυτές στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Τέλος, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι παρά τις πανθομολογούμενα δυσμενέστατες καταστάσεις που αντιμετωπίζει η Ελληνική Αστυνομία, την άνιση μάχη που δίνει καθημερινά με το έγκλημα και τις μεγάλες ανάγκες τις σε προσωπικό που θα μπορεί να εκτελεί καθαρά αστυνομικά καθήκοντα, δεν εισακούεται το ήδη υποβληθέν αίτημα μας με το υπ’ αριθ. 314/2/26-α από 05-11-2013 έγγραφο μας, για άμεση επαναλειτουργία της Σχολής Αστυφυλάκων και την εισαγωγή των ήδη επιτυχόντων σε αυτή από τη στιγμή μάλιστα που το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής ήδη λειτουργεί κανονικά για να εκπαιδευθούν δόκιμοι αστυφύλακες που προσελήφθησαν κατόπιν δικαστικών αποφάσεων.


Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π. Ο. ΑΣ. Υ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος ΛΑΖΟΣ Παναγιώτης

Προσληψεις στην Ελληνικη Αστυνομια

ΠΟΑΣΥ ΣΗΜΑ

Αθήνα 23 Ιανουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 314/2/28

Προς: Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
          κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
Κοιν.: 1) Πολιτικά Κόμματα
          2) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
              κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
          3) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
              Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
          4) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία»

  Κύριε Υπουργέ,

  Καθολική απαίτηση των συνέδρων του πρόσφατου 23ου Πανελλαδικού Συνεδρίου ήταν και είναι η άρση της μνημονιακής δέσμευσης για «πάγωμα» των προσλήψεων στην Αστυνομική Ακαδημία έως το 2016 και η άμεση λειτουργία των Αστυνομικών Σχολών με τους ήδη 580 επιτυχόντες κατά την διαδικασία των Πανελληνίων Εξετάσεων το εκπαιδευτικό έτος 2012- 2013, καθώς και η περαιτέρω προκήρυξη νέων προσλήψεων, ανάλογα με τα μεγάλα κενά και τις ανάγκες του Σώματος, λόγω και της μη αναπλήρωσης του μεγάλου αριθμού των συνταξιοδοτηθέντων από το 2010 και μετά.

  Το συνδικαλιστικό μας κίνημα απαιτεί να γίνει σεβαστός, ως ο μοναδικός αξιοκρατικός και αδιάβλητος τρόπος εισαγωγής στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, ο θεσμός των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με παράλληλη αναβάθμιση της εκπαίδευσης και αναπροσαρμογή του περιεχομένου της στις σύγχρονες αστυνομικές ανάγκες.

  Συμπληρωματικά αυτών των αιτημάτων, αλλά σε καμία περίπτωση σε δευτερεύουσα θέση, τέθηκε επίσης το μείζον ζήτημα της άμεσης αποκατάστασης της λειτουργίας των Αστυνομικών Σχολών Κομοτηνής και Ξάνθης, με την άμεση μεταφορά σε άλλο χώρο των κρατουμένων, παρανόμων μεταναστών και λειτουργία των Σχολών, ως Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

  Κύριε Υπουργέ,

  Το συνδικαλιστικό μας κίνημα απαιτεί τον σεβασμό του θεσμού των Πανελληνίων Εξετάσεων όσο και την αποτροπή της νόθευσης του επαγγελματικού επιπέδου του αστυνομικού δυναμικού έχοντας ως αιτιώδη βάση:

  • http://poasy.gr/web/plugins/system/jat3/base-themes/default/images/bullet.gif); line-height: 19px; overflow: hidden; background-position: 20px 7px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της εκπαίδευσης με την χρησιμοποίηση των δοκίμων για εκτέλεση πραγματικής υπηρεσίας με μισθό κατά πολύ μικρότερο ακόμα και από αυτό του ανειδίκευτου εργάτη
  • http://poasy.gr/web/plugins/system/jat3/base-themes/default/images/bullet.gif); line-height: 19px; overflow: hidden; background-position: 20px 7px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> την υπονόμευση της «ομογενοποίησης» που είχε επέλθει προ μερικών ετών, βάζοντας τέρμα στο έωλο καθεστώς των προσλήψεων ειδικών κατηγοριών υπαλλήλων
  • http://poasy.gr/web/plugins/system/jat3/base-themes/default/images/bullet.gif); line-height: 19px; overflow: hidden; background-position: 20px 7px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> τα αρνητικά κρούσματα αστυνομικής αυθαιρεσίας τις επιχειρησιακές αστοχίες που έχουν στοιχίσει και ανθρώπινες ζωές
  • http://poasy.gr/web/plugins/system/jat3/base-themes/default/images/bullet.gif); line-height: 19px; overflow: hidden; background-position: 20px 7px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> την ανάγκη της ίδιας της κοινωνίας για μια ενιαία αστυνομική αρχή που θα λειτουργεί με σεβασμό στα δικαιώματα και τις απαιτήσεις των πολιτών κλπ.

  Δυστυχώς, ποικιλώνυμα συμφέροντα, έπεισαν προγενέστερες υμών, ηγεσίες, να διολισθήσουν σε λανθασμένες αποφάσεις, τορπιλίζοντας την ομοψυχία του Σώματος, αλλά και αυτήν την ίδια την αποτελεσματικότητά του. Ακολούθως, αντί να αποδεχθούν το από καιρό ώριμο αίτημά μας για μια ριζική αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, υιοθέτησαν αμφιλεγόμενα μοντέλα αστυνόμευσης (π.χ. διμοιρίες ΜΑΤ σε περιπολίες ή φύλαξη στόχων, δημιουργίες ομάδων και σχημάτων για εντυπωσιασμό της κοινής γνώμης κλπ). Το επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης των συναδέλφων ανακριτικών υπαλλήλων, όπως αυτοί αποφοιτούν από τις αστυνομικές σχολές «θυσιάστηκε» σ' αυτές τις σκοπιμότητες.

  Κύριε Υπουργέ,

  Η Ομοσπονδία μας, αντιλαμβανόμενη τις δυσλειτουργίες και τα προβλήματα που είχε προκαλέσει στο παρελθόν η εσπευσμένη ενοποίηση της Αστυνομίας Πόλεων με την Ελληνική Χωροφυλακή το 1984, απαίτησε και πέτυχε την καθιέρωση του αξιοκρατικού συστήματος εισαγωγής στις αστυνομικές σχολές, αλλά και την καθιέρωση ενός αξιόλογου εκπαιδευτικού συστήματος, που δημιουργούσε πράγματι τις προϋποθέσεις για την απόκτηση υψηλού επιπέδου αστυνομικής εκπαίδευσης.

  Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, το 1994 συγκεκριμένα, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, προχώρησε με τη θέσπιση των διατάξεων του Ν. 2226/1994 στην αναμόρφωση του συστήματος κατάταξης και των παρεχόμενων σπουδών στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, καθόσον το μέχρι τότε ισχύον σύστημα, σύμφωνα και με την αιτιολογική έκθεση "... είχε εξαντλήσει τα όριά του και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης αστυνομίας, της αστυνομίας του 2.000 ....".

  Η επιτυχία όμως των εν λόγω θεσμικών μεταρρυθμίσεων υπονομεύτηκε από την πίεση μιας αναχρονιστικής αντίληψης και στροφής σε στρατιωτικού τύπου μοντέλα που ήθελε τον αστυφύλακα όχι απόλυτα καταρτισμένο επαγγελματία και καταξιωμένο ένστολο λειτουργό, αλλά απλώς πειθήνιο όργανο της εκάστοτε εξουσίας, προσκολλημένο στην εποχή της «αστυνομικής ράβδου», όπως λέχθηκε χαρακτηριστικά και στο συνέδριό μας, από διακεκριμένο καθηγητή των δοκίμων αστυφυλάκων.

  Σήμερα, λοιπόν, που η σύμπνοια και η νηνεμία στο εσωτερικό της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελούν την πιο βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της, αρνούμαστε να πιστέψουμε ότι κάποιοι επιθυμούν την επιστροφή στο παρελθόν, τρόπους προσλήψεων και ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων και μάλιστα κλείνοντάς τους πονηρά το μάτι ότι σε λίγα χρόνια και αυτοί θα ονομαστούν αστυφύλακες. Η εισαγωγή μέσω των Πανελληνίων απαιτεί μόχθο, ανάπτυξη προσόντων και υψηλή βαθμολογία που ανεβάζει το ποιοτικό επίπεδο των Αστυνομικών. Αστυφύλακες μπορεί να γίνονται μόνο όσοι εισέρχονται στη Σχολή μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων και με κατάλληλη εκπαίδευση αποκτήσουν στη συνέχεια επάξια το πτυχίο τους. Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία συνιστά οπισθοδρόμηση, εμπαιγμό των εισερχομένων μέσω των Πανελληνίων, εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες και σε κάθε περίπτωση προσκρούει σε επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις για τα κριτήρια επιλογής του αστυνομικού προσωπικού.

  Εξάλλου, το προφίλ του αστυνομικού διαμορφώνεται σε μικρής ηλικίας εκπαιδευόμενους μέσα στις αστυνομικές σχολές, εκεί όπου διαπλάθονται, καλλιεργούνται και αναπτύσσονται συστήματα αξιών, τρόποι αντίληψης και σκέψης, συμπεριφοράς και νοοτροπίας, αλλά και μέθοδοι προσέγγισης της γνώσης και πληροφορίας για τα σύγχρονα αστυνομικά δεδομένα και διαρκώς μεταβαλλόμενα κοινωνικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας των πολιτών που καλούνται να υπηρετήσουν. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι η εργασιακή ιδεολογία, η αστυνομική συνείδηση και η αστυνομική παιδεία αποκτώνται στα αστυνομικά εκπαιδευτήρια, εκεί όπου μαθαίνονται οι γραπτοί και άγραφοι κανόνες αστυνομικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς ή ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια της εκ των υστέρων απόκτησής τους, με τη μορφή μετεκπαίδευσης σε σεμινάρια ολίγων εβδομάδων -αν δεν αποβαίνει μοιραία για το αστυνομικό Σώμα και για τους ίδιους τους συναδέλφους που θα πασχίζουν να αντεπεξέλθουν πλήρως στα καθήκοντά τους- θα δημιουργεί, αντί να επιλύει προβλήματα;

  Ή μήπως, τρέφει κανείς αυταπάτες ότι το αστυνομικό εκπαιδευτικό σύστημα, ιδίως με τα σημερινά του προβλήματα, είναι σε θέση να επιδράσει και να μεταβάλει παγιωμένες πλέον αντιλήψεις, αποκρυσταλλωμένες απόψεις, ριζωμένες νοοτροπίες, τυχόν στρεβλωμένες στάσεις και εμπειρίες ανθρώπων που για τον άλφα ή βήτα, σεβαστό κατά τα άλλα λόγο, αποφασίζουν οι ίδιοι είτε αναγκάζονται εξ ανάγκης να υπηρετήσουν ως αστυνομικοί την ελληνική κοινωνία;

  Κύριε Υπουργέ,

  Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, σας καλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας την αναγκαιότητα άμεσης λειτουργίας των Σχολών Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, απαιτώντας από την Κυβέρνηση τη διάθεση των αναγκαίων πόρων, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα αφενός σε όσους έχουν ήδη επιτύχει στις δοκιμασίες των Πανελληνίων Εξετάσεων να κάνουν πράξη το όνειρό τους, αφετέρου δε σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στις φετινές εξετάσεις, να συμπληρώσουν εγκαίρως τα απαιτούμενα μηχανογραφικά δελτία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  Τα Πολιτικά Κόμματα στα οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες.

ypografes-poasy

 

Απαλλαγη της ΕΛ.ΑΣ. απο αρμοδιοτητες της Πολιτικης Αεροποριας

logo dynami

 

Αθήνα 24 Ιανουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 400/4/9α

Προς: Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
          κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
Κοιν.: 1) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
              κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
          2) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
              Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
          3) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Απαλλαγή της ΕΛ.ΑΣ. από αρμοδιότητες της Πολιτικής Αεροπορίας»

  Κύριε Υπουργέ,

  Με την υπ. αριθ. Δ15/Δ39385/3233 κοινή Υπουργική απόφαση που εκδόθηκε από εσάς και τον κ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έγινε ένα πολύ θετικό βήμα για την απαλλαγή του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας από ένα πάρεργο, αφού το έργο παροχής υπηρεσιών προληπτικού ελέγχου των αναφερομένων σε αυτή αερογραμμών (έλεγχος αποσκευών-χειραποσκευών-φύλαξη κ.λ.π.) πλέον αναλαμβάνει η Πολιτική Αεροπορία.

  Επειδή όμως για την υλοποίησή της απαιτούνται και άλλες περαιτέρω ενέργειες, παρακαλούμε για την δρομολόγησή τους ώστε να αποδεσμευθούμε οριστικά από το προαναφερόμενο πάρεργο.

  Σας επισυνάπτουμε και το υπ. αριθ. 378/01/14 από 13-1-2014 έγγραφο της Ε.Α.Υ. Κυκλάδων που αναφέρεται στο ανωτέρω θέμα.

ypografes-poasy

Εισαγωγη σπουδαστων στις σχολες της Αστυνομιας

ΠΟΑΣΥ ΣΗΜΑ

 

Αθήνα, 05 Φεβρουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 314/2/30α

Προς: Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
          κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
Κοιν.: 1) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης,
              κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
          2) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας,
              Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
          3) Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α. Αντιστράτηγο
              κ. Κων/νο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
          4) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές της Αστυνομίας»

  Με την παρ.23 του αρθ.34 του Ν.4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και δια βίου μάθησης και Εθνικού Οργανισμού πιστοποίησης προσόντων και επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», νομοθετήθηκε ότι κατά το σχολικό έτος 2012-2013, οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ, θα πραγματοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

  Για τους αποφοίτους του σχολικού έτους 2012-2013 δόθηκε η δυνατότητα, με σχετική τροπολογία, να συμπεριλάβουν στις προτιμήσεις τους, στο μηχανογραφικό δελτίο που συμπλήρωσαν του Υπουργείου Παιδείας και τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, με συνέπεια να εκδοθούν οι πίνακες επιτυχόντων (580 άτομα), αλλά η εισαγωγή και η φοίτηση τους θα πραγματοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2015.

  Η κατηγορία αυτή των νέων συναδέλφων μας αλλά και οι οικογένειες τους έρχονται αντιμέτωποι με νέα προβλήματα, καθώς η ενηλικίωση των επιτυχόντων τους αποστερεί το δικαίωμα της υγειονομικής περίθαλψης αλλά και την έμμεση μείωση του μισθού στους γονείς τους, καθώς δεν μπορούν να καταθέσουν πιστοποιητικό εγγραφής σε Σχολές Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα όποια οικονομικά οφέλη απορρέουν από αυτό.

  Παρακαλούμε για τη διευθέτηση του ζητήματος και τη χορήγηση βεβαίωσης επιτυχόντων στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.

ypografes-poasy

 

Ενημερωτικο σημειωμα απο τον νομικο συμβουλο της ΠΟΑΣΥ για την ειδικη εισφορα αλληλεγγυης

logo dynami

Με αφορμή το μεγάλο θόρυβο που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες του έτους 2013 και την αναστάτωση στους κόλπους των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας Αστυνομικών Υπαλλήλων της Χώρας όλης της Χώρας, ο νομικός σύμβουλος της ΠΟΑΣΥ διατυπώνει την ακόλουθη άποψη:  

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρ. 29 του Ν. 3986/2011, με τον τίτλο (Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015), επιβλήθηκε

ειδική εισφορά αλληλεγγύης σε όλα τα φυσικά πρόσωπα για τις διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2010 έως και 2014, που δηλώνονται με τις φορολογικές δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011 2015.   Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται σε ποσοστό ανάλογα με το συνολικό καθαρό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) του φυσικού προσώπου.  

Ειδικότερα, απαλλάσσονται της εισφοράς τα συνολικά ατομικά εισοδήματα έως 12.000 €, ενώ επιβάλλεται παρακράτηση σε ποσοστό 1 τις εκατό για ποσό από 12.001€ έως 20.000€, σε ποσοστό 2 τις εκατό για ποσό 20.0001€ έως 50.000€ κ.ο.κ.   Η αιτιολογική βάση της επιβολής αυτής της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης έχει να κάνει, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, με τη δεινή δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας και με την προστασία του υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος, που αποτελεί πρωτίστως εθνικό συμφέρον.  

Για την επιβολή της εισφοράς αυτής τηρούνται οι βασικές αρχές της φορολογικής δικαιοσύνης, όπως είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης αναλόγως της φοροδοτικής ικανότητας (βλ. αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 29 του νόμου).   Η ειδική αυτή εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε όλα τα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα που κάνουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα και όχι ασφαλώς μόνο στους υπηρετούντες στα Σώματα Αφαλείας, ή – ευρύτερα – στους ένστολους και στους μισθοδουούμενους με ειδικά μισθολόγια.  

Είναι συνεπώς, προφανές ότι η προσβολή στα αρμόδια δικαστήρια της ειδικής αυτής εισφοράς, εξαιτίας της φύσης της, της κλιμακωτής, κατ´ αναλογία εισοδήματος, επιβολής της και της αιτολογικής της βάσης, είναι δυσχερώς δ διεκδικήσεις που επιλέγει η Ομοσπονδία να προτάξει. Να ληφθεί επιπλέον υπόψη ότι το κόστος κατάθεσης και εκδίκασης των προσφυγών είναι πολύ υψηλό και θα επιβαρύνει δυσανάλογα τον κάθε αστυνομικό υπάλληλο.  

Επιπλέον, τα ένδικα μέσα είναι ατομικά και όχι ομαδικά.   Σε κάθε δε περίπτωση, η διετής παραγραφή των παρακρατούμενων εισφορών επιτρέπει τη δικαστική τους διεκδίκηση οποτεδήποτε, με κίνδυνο απώλειας ένα μόνο έτος ( το 2011 ).  

Με αυτά τα δεδομένα θα ήταν ανώριμο και εξαιρετικά παρακινδυνευμένο από τον νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας και από την Ομοσπονδία να συστήσει στα φυσικά μέλη όλων των Ενώσεών της να συνωστισθούν στις αρμόδιες κατά τόπο Δ.Ο.Υ., προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις για να μην παραγραφεί το πρώτο από τα τυχόν διεκδικούμενα έτη.   Ασφαλώς όσοι αστυνομικοί υπάλληλοι κατέθεσαν αίτηση ουδέν έχασαν. Πλην όμως η ομαδική δικαστική προσβολή μίας περικοπής αποδοχών ή η ομαδική σε εθνικό επίπεδο διεκδίκηση ενός επιδόματος απαιτεί περισσότερη σοβαρότητα και ψυχραιμία, την οποία διαχρονικά επιδεικνύουμε σε αντίστοιχες περιπτώσεις.  

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014  

Ο νομικός σύμβουλος της ΠΟΑΣΥ  Χαράλαμπος Κ. Μπουκουβάλας

http://www.bloko.gr/swmata-asfaleias/enhmerwtiko-shmeiwma-apo-ton-nomiko-symboylo-ths-poasy-gia-thn-eidikh-eisfora-allhleggyhs.html

Εξελιξη Αστυφυλακων ανακριτικων υπαλληλων του ν. 2226/1994 ερωτημα ΠΟΑΣΥ στον υπουργο

logo dynami

Αθήνα 27 Φεβρουαρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 300/4/12α 

Προς: Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ 

Κοιν.: 1) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης 
κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ 
2) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
3) Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού Α.Ε.Α. 
4) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Εξέλιξη Αστυφυλάκων ανακριτικών υπαλλήλων του ν. 2226/1994»

Κύριε Υπουργέ,

Με το υπ’ αριθ. 301/3/1 από 24/02/2014 έγγραφό της. η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λακωνίας αναφέρεται στο ζήτημα της προαγωγής των Αστυφυλάκων ανακριτικών Υπαλλήλων του ν. 2226/1994, όπου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3686/2008, προβλέπεται η προαγωγή σε Αρχιφύλακες, των Υπαρχιφυλάκων που συμπληρώνουν 15 έτη πραγματικής υπηρεσίας. 
Όμως μέχρι σήμερα αν και έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα (τρίμηνο και πλέον), αυτοί δεν έχουν προαχθεί στον βαθμό του Αρχιφύλακα. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα τα εύλογα παράπονα και τις έντονες διαμαρτυρίες των συναδέλφων αυτής της κατηγορίας, καθ’ όσον πέραν των άλλων παρατηρουμένων δυσαρμονιών, δεν γίνεται και η προβλεπόμενη γι’ αυτούς αναπροσαρμογή του βασικού τους μισθού.

Κύριε Υπουργέ,
Παρακαλούμε όπως με παρέμβασή σας στην Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. κινηθούν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιλυθεί το όλο ζήτημα, με άμεση προαγωγή των προαναφερθέντων συναδέλφων στον βαθμό του Αρχιφύλακα.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π. Ο. ΑΣ. Υ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος ΛΑΖΟΣ Παναγιώτης

Αρ. πρωτ.: 301/ 3/ 1 
Σπάρτη 24 Φεβρουαρίου 2014
Θέμα: Προαγωγή Αστυφυλάκων
Π Ρ Ο Σ
Π. Ο. ΑΣ. Υ 

Συνάδελφοι ,

οι συνάδελφοί μας που έχουν καταταγεί στην ΕΛ.ΑΣ την 23η Οκτωβρίου 1998 [αφορά περίπου δύο χιλιάδες αστυνομικούς], ενώ έχουν συμπληρώσει δεκαπενταετία από το μήνα Οκτώβριο 2013, έπρεπε δε να έχουν προαχθεί σε Αρχιφύλακες, αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα [ τέσσερις μήνες μετά ] με ευθύνη του Αρχηγείου μας, με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει και η αναπροσαρμογή του βασικού τους μισθού, με ότι αυτό συνεπάγεται.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου αποκατασταθεί το συντομότερο η αδικία. 
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

η ΠΟΑΣΥ ζητα επισημα την παροχη στοιχειων που εχουν μετατεθει με αντικειμενικα αλλα και με μη αντικειμενικα κριτηρια κατα την τελευταια τριετια

logo dynami

Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 301/5/53α

Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ 

Κοιν.: 1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
2) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
3) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Παροχή στοιχείων που αφορούν τις μεταθέσεις των αστυνομικών»

Κύριε Αρχηγέ, 

Μετά την γνωστοποίηση του πίνακα πλήρωσης θέσεων σ’ όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Αστυνομίας της Χώρας με τις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2014, η Ομοσπονδία έγινε δέκτης σειράς διαμαρτυριών από τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις της αλλά και από πάρα πολλούς συναδέλφους απλά μέλη για τον περιορισμό αυτών στο ελάχιστο.
Σε μια περίοδο κατά την οποία το εισόδημα και οι οικονομικές απολαβές των συναδέλφων έχουν συνθλιβεί , ήλπιζαν ότι από πλευράς της Ηγεσίας θα υπήρχε μέριμνα να τους δοθεί η δυνατότητα της προσμονής να μετακινηθούν –μετατεθούν σε προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα, με αντικειμενικά κριτήρια στον τόπο συμφερόντων τους.
Δυστυχώς όμως με την τακτική των προηγουμένων δύο (2) ετών όπως και αυτής που ακολουθήθηκε και για το τρέχον έτος οι ελπίδες τους διαψεύσθηκαν και η κάθε προσδοκία τους αποκλείσθηκε.
Οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων και η δυσανασχέτησή τους εντείνονται ακόμη περισσότερο και εκ του γεγονότος της πραγματοποίησης μεγάλου αριθμού μεταθέσεων εκτός αντικειμενικών κριτηρίων κατ’ εφαρμογή των εξαιρέσεων (άρθρο 17 του Π.Δ. 100/2003), γι’ αυτό και θέτουν αίτημα υπεύθυνης ενημέρωσης για τον αριθμό των μεταθέσεων που έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία τριετία, τόσο με το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων όσο και εκτός αντικειμενικών ξεχωριστά.

Κύριε Αρχηγέ,

Κατόπιν των προαναφερομένων και προκειμένου ενημερώσουμε υπεύθυνα τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μας, παρακαλούμε όπως με παρέμβασή σας μας γνωστοποιηθεί τόσο ο αριθμός των τακτικών μεταθέσεων, όσο και ο αριθμός των κατ’ εξαίρεση και εκτός αντικειμενικών κριτηρίων μεταθέσεων των τελευταίων τριών ετών 2011-2012-2013, ξεχωριστά κατ’ έτος και κατηγορία.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π. Ο. ΑΣ. Υ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος ΛΑΖΟΣ Παναγιώτης

Ενημερωση της νεας Αστυνομικης Ηγεσιας κατα τη συνεδριαση του Διοικητικου Συμβουλιου ΤΗΣ ΠΟΑΣΥ

 

 

logo dynami

 

 

ΔΣ ΠΟΑΣΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

 

 

Αθήνα 30 Απριλίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 200/2/99β

Ενημέρωση της νέας Αστυνομικής Ηγεσίας 
κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 30 Απριλίου 2014 τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας κατά την οποία κλήθηκε και ενημερώθηκε για όλα τα εκκρεμή μας ζητήματα η νέα Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικότερα ο Αρχηγός Αντιστράτηγος κ. Δημήτριος ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ, συνοδευόμενος από τον Υπαρχηγό Αντιστράτηγο κ. Σπυρίδωνα ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, τον Προϊστάμενο Επιτελείου Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ, με τον Α’ Βοηθό Προϊσταμένου Επιτελείου Υποστράτηγο κ. Αθανάσιο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και Β’ Βοηθό Προϊσταμένου Επιτελείου Ταξίαρχο κ. Σωτήριο ΠΑΝΟΥΣΗ, καθώς και τον Διευθυντή Δ/νσης Οικονομικών Ταξίαρχο κ. Γεώργιο ΚΩΤΣΑΚΗ. 
Εκ μέρους της Ομοσπονδίας έγινε εκτενής αναφορά στα ζητήματα που προκύπτουν γύρω από τη διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης του αστυνομικού προσωπικού (επίδομα ύψους 500 ευρώ και εκλογική αποζημίωση), καθώς επίσης στην προωθούμενη αναδιοργάνωση των αστυνομικών υπηρεσιών και στα προβλήματα που καταγράφονται σ’ αυτήν την φάση λόγω κατάργησης υπηρεσιών, των ελλειμματικών υποδομών και τα κενά που αναφύονται (π.χ. Δημοτική Αστυνομία). Τονίστηκε δε ότι είναι επιβεβλημένη η συμμετοχή μας στις αρμόδιες επιτροπές για την εκπόνηση των εκ του νόμου προβλεπομένων προεδρικών διαταγμάτων.
Ειδική μνεία έγινε στην κατασπατάληση της αστυνομικής δύναμης στο πλαίσιο των μέτρων τάξης και ασφάλειας κατά την τελετή του ποδοσφαιρικού αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδος και στο γεγονός ότι δεν έχει εφαρμοστεί το μέτρο της εκ των προτέρων κοστολόγησης των όποιων αποφάσεων της διοίκησης και δη όταν πρόκειται για μεγάλης έκτασης επιχειρήσεις.
Άλλα θέματα που τέθηκαν στην Ηγεσία είναι η δημιουργία Λεσχών Εστίασης, η τήρηση του Π.Δ.394/2001 για το χρόνο εργασίας, η μη ανακοίνωση της υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση (ΠΔ 173/2013), η κατάργηση των 6.700 οργανικών θέσεων αστυφυλάκων, η ανακατανομή των 106 οργανικών θέσεων των ειδικών φρουρών, το αίτημά μας για άνοιγμα των μεταθέσεων στους αστυνομικούς και η παροχή στοιχείων σε ό,τι αφορά τις έκτακτες μεταθέσεις.
Στην Ηγεσία επισημάναμε επίσης ότι χρόνια προβλήματα, όπως οι συνθήκες κράτησης στα κρατητήρια, οι μεταγωγές από τις νησιωτικές περιοχές κλπ, εξακολουθούν να αποτελούν μείζον ζήτημα δεδομένου ότι δεν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα για τους όρους υγιεινής και ασφάλειας. Προβληματική εξακολουθεί να είναι επίσης η λειτουργία του ΥΦΕΚΑ Κορίνθου, ενώ παραμένει σε εκκρεμότητα η εξόφληση μέρους των οδοιπορικών για τον Έβρο.
Ο κ. Αρχηγός, στην πρώτη του αυτή συνάντηση με το Διοικητικό μας Συμβούλιο, τάχθηκε υπέρ της στενής συνεργασίας, τονίζοντας ότι είναι γνώστης των προβλημάτων, των προτάσεων και του προβληματισμού που αναπτύσσουμε και ότι θα εργαστεί για να τηρούνται οι κανονισμοί ώστε να μην καταπονείται το αστυνομικό προσωπικό και να διασφαλίζονται ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Μετά δε και από την παρέμβασή μας με αφορμή την καταπόνηση όσων απασχολήθηκαν στα μέτρα τάξης του τελικού κυπέλου ποδοσφαίρου, ανακοίνωσε ότι θα χορηγηθεί μία Αδιάθετη Αλλαγή και Ημερήσια Ανάπαυση για την υπερεργασία του προσωπικού. Για τα περισσότερα θέματα επιφυλάχθηκε να απαντήσει σε προσεχή συνάντησή μας, ενώ ακολούθησε εκτενής διάλογος και με τους συνεργάτες του, από τους οποίους ενημερωθήκαμε ότι το βοήθημα των 500 ευρώ θα δοθεί τελικά σε 30.139 αστυνομικούς, σε περίπου 10.000 περισσότερους έναντι του αρχικού αριθμού των δικαιούχων. Το δε εκλογικό επίδομα θα διαμορφωθεί στα 222 ευρώ μεικτά, αφού έχει διατεθεί το ποσό των 15.000.000 ευρώ για 67.000 δικαιούχους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Για το ΥΦΕΚΑ Κορίνθου διατάχθηκε η άμεση επάνδρωση της φρουράς με μόνιμο προσωπικό από επιθυμούντες συναδέλφους και απεμπλοκή της ενισχυτικής δύναμης.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα τελεί σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση δεδομένου ότι τα οξυμένα προβλήματα έχουν γονατίσει τον αστυνομικό και την οικογένειά του, επιτείνοντας την ανασφάλεια που βιώνουμε όλοι μας σε ατομικό και υπηρεσιακό επίπεδο.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π. Ο. ΑΣ. Υ.
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος ΛΑΖΟΣ Παναγιώτης

 

ΔΙΠΛΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ...16/10/2009 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΟΑΣΥ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

peripoliko

Υπ' αριθ. 302/9/18γ από 16/10/2009 έγγραφο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της Χώρας με θέμα "Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες" μετά της επισυναπτόμενης γνωμοδοτήσεως του Νομικού Συμβούλου αυτής ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Χαράλαμπου για το προαναφερόμενο θέμα. Επίσης όποιος επιθυμεί μπορεί να το κατεβάσει και σε μορφή .pdf, όπου ακολουθεί και υπηρεσιακή απάντηση για το ζήτημα των διπλών νυκτερινών.
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2009
Αρ. Πρωτ.: 302/9/18γ
Προς : Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Κοιν.: Όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες
Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από
δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες»
Συνάδελφοι,
Κατόπιν πολλών ερωτημάτων σχετικά με τακτική της διοίκησης να διαθέτει σε υπηρεσία το προσωπικό σε δύο συνεχόμενες νυχτερινές αλλαγές, σας διαβιβάζουμε την από 08-10-2009 σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας κ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Χαράλαμπου.
Με τη γνωμοδότηση κρίνεται ανεπίτρεπτη η ακολουθούμενη αυτή πρακτική της διοίκησης και παρακαλούμε για την εφαρμογή όλων εκείνων των συνδικαλιστικών ενεργειών που θα διασφαλίζει το εύρυθμο εργασιακό καθεστώς των συναδέλφων, σύμφωνα με τη νομιμότητα και το ορθά νοούμενο υπηρεσιακό συμφέρον, που για να διασφαλίζει την απόδοση του προσωπικού, πρέπει πρωτίστως να λαμβάνει υπόψη του την ανθρώπινη διάστασή του.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Κ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Ετέθη υπόψη μας το ερώτημα :
«Αστυνομικός ο οποίος εκτελεί νυχτερινή υπηρεσία, ήτοι από ώρα 22:00 βραδινή μίας ημέρας έως ώρα 06:00 πρωινή της επόμενης ημέρας, είναι νόμιμο να διατεθεί σε νυχτερινή υπηρεσία (νυχτερινή βάρδια) εντός του αυτού εικοσιτετραώρου με τη λήξη της προηγούμενης νυχτερινής βάρδιας του;»
Επί του ανωτέρω ερωτήματος λεκτέα τα ακόλουθα:
1. Το αρ.1 του ΠΔ 394/2001 (ΦΕΚ Α’ 274, «Χρόνος εργασίας προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας»), ορίζει, ανεξάρτητα από το βαθμό, τη θέση και την Υπηρεσία που υπηρετεί το Αστυνομικό Προσωπικό, ανώτατα, κατά κατηγορία εκτελούμενων καθηκόντων, όρια του χρόνου εργασίας εντός της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, ενώ προβλέπει τη δυνατότητα εφαρμογής συστήματος εργασίας εναλλασσόμενων αλλαγών (βάρδιες).
2. Η παρ.4 του ΠΔ 394/2001 προβλέπει πως «αν η εκτελούμενη υπηρεσία επιβάλλεται να συνεχισθεί και μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου εργασίας, είτε από τη φύση της, είτε από ειδικές συνθήκες, δεν διακόπτεται αυτή, αλλά συνεχίζεται για όσο χρόνο απαιτείται. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως τάξης, ασφάλειας ή τροχαίας, δύναται να επιβάλλεται πρόσθετη εργασία, πέραν της οριζόμενης στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με διαταγή του διοικητή αξιωματικού και ύστερα από έγκριση της αμέσως προϊσταμένης του Υπηρεσίας, η οποία χορηγείται κατόπιν ελέγχου της βασιμότητας των προβαλλόμενων λόγων. Επίσης πρόσθετη εργασία δύναται να επιβληθεί όταν το αστυνομικό προσωπικό διατάσσεται σε επιφυλακή σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση ο επιπλέον χρόνος υπολογίζεται στη διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχόλησης.»
3. Σύμφωνα με το αρ.2 παρ.3 ΠΔ 394/2001, «νυκτερινή υπηρεσία είναι κάθε υπηρεσία που εκτελείται μεταξύ της 22.00 νυκτερινής ώρας και της 06.00 πρωινής ώρας. Η νυκτερινή αλλαγή (βάρδια) θεωρείται εργασία της ημέρας λήξης αυτής.».
4. Το αρ.3 παρ.1 ΠΔ 394/2001 προβλέπει πως «το αστυνομικό προσωπικό το οποίο εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία σε αλλαγές 8ωρης ή 6ωρης βάσης δεν διατίθεται σε εκτέλεση νέας υπηρεσίας τις επόμενες δεκαέξι ή δώδεκα ώρες, αντίστοιχα, από τη λήξη αυτής, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος», ενώ η παρ. 2 του ως άνω άρθρου ορίζει πως «η διάθεση του αστυνομικού προσωπικού σε υπηρεσία δύο αλλαγών στο ίδιο ημερολογιακό 24ωρο, δεν επιτρέπεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 1 και της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος.»
5. Το ΠΔ 88/1999 («Προδιαγραφές οργάνωσης χρόνου εργασίας»), το οποίο ενσωμάτωσε στο εσωτερικό δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/104/ΕΚ, και το οποίο εφαρμόζεται και στο ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας (αρ.1 παρ.3 εδ.β’ ΠΔ 88/1999) προβλέπει στο αρ.8 παρ.1 εδ. α’ πως «ο κανονικός χρόνος εργασίας των εργαζομένων τη νύχτα δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά μέσο όρο τις οκτώ ώρες ανά εικοσιτετράωρο σε περίοδο μιας εβδομάδας», ενώ η παρ.2 του ως άνω ΠΔ προβλέπει πως «οι εργαζόμενοι τη νύχτα, όταν η εργασία την οποία εκτελούν ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους ή σημαντική σωματική ή πνευματική ένταση, δεν πρέπει να εργάζονται περισσότερο από οκτώ ώρες κατά τη διάρκεια εικοσιτετράωρης περιόδου στην οποία πραγματοποιούν νυχτερινή εργασία».
6. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, τόσο του εθνικού, όσο και του κοινοτικού δικαίου, προκύπτει πως η νυχτερινή εργασία του Αστυνομικού Προσωπικού, η οποία, ως εκ της φύσης της, ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους και σημαντική σωματική καταπόνηση και πνευματική ένταση, δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τις 8 ώρες ημερησίως. Εξάλλου, στην ερμηνεία αυτή συντείνει ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των καθηκόντων που καλείται να εκτελέσει το Αστυνομικό Προσωπικό κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αντικείμενο κατά κανόνα την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, τα οποία απαιτούν αυξημένη υπηρεσιακή ετοιμότητα, διαύγεια πνεύματος και καλή φυσική κατάσταση, προκειμένου οι Αστυνομικοί να είναι παραγωγικοί κατά την εκτέλεσή τους. Συνεπώς, το χρονικό όριο των 8 ωρών νυχτερινής εργασίας ανά εικοσιτετράωρο είναι εύλογο και σκοπεύει στην μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα και παραγωγικότητα του Αστυνομικού Προσωπικού και της Υπηρεσίας εν γένει.
Δεδομένης της πρόβλεψης του εδ.β’ της παρ.3 του αρ.2 ΠΔ 394/2001, η νυχτερινή αλλαγή (βάρδια) θεωρείται εργασία της ημέρας λήξης αυτής, ήτοι της ημέρας κατά την ώρα 06:00 πρωινή της οποίας λήγει η νυχτερινή υπηρεσία. Το νόημα της διάταξης, κατόπιν της γραμματικής ερμηνείας αυτής, είναι πως το σύνολο των ωρών νυχτερινής υπηρεσίας εκτελέσθηκε κατά την ημέρα λήξης του ωραρίου νυχτερινής εργασίας. Συνεπώς, αστυνομικός, η νυχτερινή βάρδια του οποίου έληξε την 06:00 πρωινή μιας δεδομένης ημέρας, θεωρείται πως εκτέλεσε κατά την ημέρα αυτή το σύνολο της οκτάωρης νυχτερινής εργασίας, που ο νόμος επιτρέπει ανά ημερολογιακό εικοσιτετράωρο.
Επομένως, δεν είναι νομικώς δυνατό να εκτελεστεί εντός του ίδιου ημερολογιακού εικοσιτετραώρου δεύτερη νυχτερινή αλλαγή (βάρδια), καθώς, κατά τα ανωτέρω, έχει εξαντληθεί η μέγιστη δυνατή διάρκεια νυχτερινής υπηρεσίας για τη δεδομένη ημέρα. Σε αυτό συντείνει, εξάλλου, και η απαγόρευση δεύτερης αλλαγής εντός του αυτού εικοσιτετραώρου, που προβλέπει η παρ.2 αρ.3 ΠΔ 394/2001. Η εξαίρεση που θεσπίζει η εν λόγω διάταξη, με παραπομπή στην παρ.3 του αρ.2 ΠΔ 394/2001, είναι αντίθετη με τις ανωτέρω διατάξεις, οι οποίες στοχεύουν, αφενός στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, αφετέρου, στην διασφάλιση της σωματικής και πνευματικής υγείας του Αστυνομικού Προσωπικού.
Ειδικότερα, το γεγονός ότι η νυχτερινή περίοδος εργασίας ορίζεται μεταξύ της 22:00 νυχτερινής ώρας και της 06:00 πρωινής ώρας, καθόλου δεν επηρεάζει την ανωτέρω έννοια του ημερολογιακού εικοσιτετραώρου, υπό την έννοια ότι εικοσιτετράωρο, εντός του οποίου μπορεί να παρασχεθεί η οκτάωρη νυχτερινή εργασία, θα μπορούσε να νοηθεί το διάστημα από 22:00 βραδινή μίας ημέρας έως 22:00 βραδινή της επόμενης. Τούτο διότι, όπως προκύπτει από την συστημική ερμηνεία του συνόλου των διατάξεων του ΠΔ 394/2001, για τον υπολογισμό του χρόνου εργασίας του Αστυνομικού Προσωπικού λαμβάνεται υπόψη το ημερολογιακό εικοσιτετράωρο, με την έννοια που έχει στην καθημερινή συναλλακτική και εργασιακή ζωή (με χρήση χρονικών προσδιορισμών όπως «ανά ημέρα», «επόμενη/προηγούμενη ημέρα» κ.α), χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό. Το γεγονός ότι η διάρκεια μίας εκ των προβλεπομένων αλλαγών (βαρδιών), σε περίπτωση εφαρμογής συστήματος εργασίας εναλλασσόμενων αλλαγών, ορίζεται ρητώς, δεν μπορεί να αποτελέσει κανόνα για την έννοια του εικοσιτετραώρου όσον αφορά στην νυχτερινή εργασία.
Εξάλλου, ανάλογη ερμηνεία θα ήταν αντίθετη με το προστατευτικό για τον εργαζόμενο πνεύμα της Οδηγίας 93/104/ΕΚ, η οποία έχει υπερνομοθετική ισχύ, κατ’ αρ.28 παρ.1 Σ, στο προοίμιό της οποίας επισημαίνεται πως σκοπός των διατάξεών της είναι η εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων. Συγκεκριμένα για την νυχτερινή εργασία, η ανωτέρω Οδηγία θεσπίζει ένα ελάχιστο προστατευτικό πλαίσιο, διευκρινίζοντας ότι «από σχετικές μελέτες έχει αποδειχθεί ότι ο ανθρώπινος οργανισμός είναι πιο ευαίσθητος κατά τη διάρκεια της νύχτας στις περιβαλλοντικές οχλήσεις και σε ορισμένες επαχθείς μορφές οργάνωσης της εργασίας, καθώς και ότι οι μακρές περίοδοι νυχτερινής εργασίας είναι επιζήμιες για την υγεία των εργαζομένων και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους στην εργασία.». Στο ίδιο προστατευτικό πλαίσιο κινείται, εξάλλου, και το αρ.22 Σ., το οποίο θέτει στο Κράτος την υποχρέωση να μεριμνά για την υλική και ηθική εξύψωση των εργαζομένων. Είναι εύλογο ότι αστυνομικός, ο οποίος εκτέλεσε νυχτερινή βάρδια μια ορισμένη ημέρα, έχει υποστεί τις συνέπειες αυτές της νυχτερινής εργασίας, και συνεπώς, δεν έχει την σωματική και πνευματική ικανότητα που απαιτείται για να εκτελέσει εντός του αυτού εικοσιτετραώρου εκ νέου νυχτερινή βάρδια, χωρίς να μειωθεί η αποδοτικότητά του, ή χωρίς να εξαντλήσει τα όρια αντοχής του, θέτοντας ενδεχομένως την υγεία του σε κίνδυνο και σίγουρα την υπηρεσία του σε μειωμένη απόδοση .
Επομένως, εφόσον δεν υπαγορεύεται από κάποια έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη, ειδικές συνθήκες ή κατάσταση επιφυλακής (αρ.1 παρ.4 ΠΔ 394/2001), δεν είναι δυνατό να διαταχθεί αστυνομικός σε νυχτερινή υπηρεσία (νυχτερινή βάρδια) εντός του αυτού εικοσιτετραώρου με τη λήξη της προηγούμενης νυχτερινής βάρδιάς του.
Συνεπώς, στο ερώτημα που ετέθη υπόψη μας προσήκει αρνητική απάντηση.
Αθήνα, 08.10.2009
Ο γνωμοδοτών δικηγόρος
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ Χαράλαμπος

Το παρτι στο ΤΕΑΠΑΣΑ με τα διπλα και τριπλα εφαπαξ συνεχιζεται, Πανω απο 1.000.000 ευρω η επιπτωση στα αποθεματικα

images

Παράσταση διαμαρτυρίας σε λίγη ώρα από την ΠΟΑΣΥ για τη συνεχιζόμενη χορήγηση και μάλιστα με υπουργική έγκριση, διπλών και τριπλών εφάπαξ υπέρ αξιωματικών που αποστρατεύθηκαν με συγκεκριμένο βαθμό και μετά την κατάθεση δικαστικών ή διοικητικών προσφυγών πήραν μία ή περισσότερες προαγωγές και ως εκ τούτου, αξιώνουν επιπλέον και αναδρομικές συμπληρωματικές εισφορές εξίσωσης με
τον κατεχόμενο στην αποστρατρεία βαθμό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του bloko.gr, χθες με απόφαση του υπουργού δημόσιας τάξης άναψε το πράσινο φως ώστε να δοθεί συμπληρωματικό εφάπαξ, σε απόστρατο αξιωματικό της αστυνομίας και συγγενή πρώην υπουργού, ο οποίος ειχε προσφύγει στο νομικό συμβούλιο του Κράτους το οποίο γνωμοδότησε υπέρ του, σε αντίθεση με σειρά υπέρτερων αποφάσεων του ΣτΕ αλλά και σχετικού νόμου που ψήφισε μεταξύ άλλων και ... ο κ. Κικίλιας!
Οι συνδικαλιστές, με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη απόφαση ανοίγει ορθάνοιχτα την πόρτα για διεκδίκηση και από άλλους αξιωματικούς επιπλέον εφάπαξ για κάθε βαθμό που πήραν ως απόστρατοι και κάτι τέτοιο συνιστά επιβάρυνση 1.000.000 και πάνω ευρώ, αποφάσισαν την παράσταση διαμαρτυρίας με παράλληλη ενημέρωση της προϊσταμένης της εισαγγελίας Αθηνων για τη μεθόδευση κατά παράβαση του νόμου.
Η παράσταση διαμαρτυριας σε λίγη ώρα στα γραφεία του ταμείου στην οδό Βερανζερου.
Υπενθυμίζεται ότι και η ΠΟΑΞΙΑ με ανακοίνωση της ( ΕΔΩ ) είχε καταδικάσει την προσφυγή του πρώην μέλους της.

Διαβάστε τί έγραψε το bloko.gr στις 23 Μαΐου, όταν και αποκάλυψε το θέμα μετά από μια σιβυλλική ανάρτηση του Νίκου Καραδήμα στο facebook
Η ανάρτηση οργής και αγανάκτησης του Νίκου Καραδήμα στο facebook που διαβάσατε νωρίτερα αναφορικά με τη μήνυση απόστρατου στρατηγού σε βάρος του ΤΕΑΠΑΣΑ, μας διέγειρε το φυσικό ενδιαφέρον για τη μεθόδευση, που όπως διαπιστώνουμε συμβαίνει επί σειρά ετών, με την ανοχή κα τη συνενοχή της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ αλλά και του ταμείου, που διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του συνόλου των αστυνομικών.
Ξεκινάμε όμως από την περίπτωση που θίγει ο κ. Καραδήμας, που αποτελεί ενδεικτικό προϊόν της βιομηχανίας που έχει στηθεί. Παρεμπιπτόντως, ο ενάγων το ΤΕΑΠΑΣΑ, είναι συγγενής πρώην
υπουργού, χωρίς αυτό ως επισήμανση να προσθέτει ή να αφαιρεί κάτι από το όλον θέμα.
Διαβάζοντας το ιστορικό σχετικής απόφασης μετά από συναδρίαση του ΤΕΑΠΑΣΑ, ο ενάγων αποστρατεύθηκε με το βαθμό του ταξίαρχου το Μάιο του 2007 και διαγράφηκε από τις καταστάσεις του αστυνομικού προσωπικού ένα μήνα μετά.
Τον Οκτώβριο του 2007, του χορηγήθηκε εφάπαξ που αντιστοιχούσε στο μισθολογικό βαθμό του γενικού επιθεωρητή στρατού με 33 χρόνια και 10 μήνες ασφάλισης.
Ο συγκεκριμένος αξωματικός, "προήχθη στο βαθμό του υποστρατήγου εοθ από 1-3-2008 και αποστρατεύθηκε αυτεπαγγέλτως ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, την 5-6-2008" και ως εκ τύτου, του χορηγήθηκε συπληρωματικό εφάπαξ που αντιστοιχούσε στο μισθολογικό βαθμό του γενικού επιθεωρητή στρατού με 34 έτη και 10 μήνες.
Τον Απρίλιο του 2010 τώρα, το ταμείο ενημερώνεται ότι ο αξιωματικός αυτός προήχθη στο βαθμό του υποστρατήγου από 1-3-2008 και στα βαθμό του αντιστρατήγου εοθ από 3-3-2009 και αποστρατεύθηκε την 12-6-2009 με αντιστοχία μισθολογικού βαθμού αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. και του χορηγήθηκε δεύτερο συμπληρωματικό εφάπαξ!!!
Στις 23 Απριλίου του 2012 ο αξιωματικός που προφανώς βρήκε στο ταμείο την κότα με τα χρυσά αυγά, αιτήθηκε νέο συμπληρωματικό εφάπαξ. Η απόφαση που πήρε το ΤΕΑΠΑΣΑ ήταν απορριπτική κι έτσι οδηγηθήκαμε μόλις πρόσφατα στην αγωγή του κατά του ταμείου.
Πέρα όμως απ' όλα όσα μνημονεύσαμε, με τα οποία αποκαλύπτεται πως ο απόστρατοι αξιωματικοί "ξεζουμίζουν" με αυθαίρετες αποφάσεις της ηγεσίας επαναφοράς τους και χωρίς να υπηρετούν ούτε μία επιπλέον ημέρα από την ημερομηνία της διαγραφής τους, σ'΄αυτό καθαυτό το σκεπτικό της απόρριψης ανακαλύπτεται μια εξόφθαλμη και καραμπινάτη παρανομία που συντελούνταν επί σειρά ετών, με ανοχή και συνενοχή των ηγεσιών της ΕΛ.ΑΣ. και του ΤΕΑΠΑΣΑ.
Το ταμείο "πάτησε" πάνω στο άρθρο 138 παρ. Γ 2α του νόμου 4052/2012 που προβλέπει μεταξύ άλλων ότι: " Μέτοχοι του ΤΕΑΠΑΣΑ, εξερχόμενοι του σώματος και καθ' οιονδήποτε τρόπο αποκαθιστάμενοι διοικητικά και μη επανερχόμενοι στην ενεργό υπηρεσία για παροχή εργασίας, δεν διαιούνται συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα γιατον εκτός υπηρεσίας διανυθέντα χρόνο, ούτε για ενδεχόμενη επελθούσα αναδρομικά βαθμολογική μεταβολή, ανεξάρτητα του δικαιώματος συμπληρωματικής συντάξεως.... Εκκρεμείς υποθέσεις για διοικητική απκατάσταση κρίνονται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής".
Μάλιστα κι εδώ υπάρχει το "ζουμί" της όλης ιστορίας, προς επίρρωση της απόρριψης και της προσφυγής και της "εκκρεμότητας" παρατίθενται μια σειρά σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ, αρχής γενομένης από το ... 1997!!!
Γράφει συγκεκριμένα ο νομικός σύμβουλος του ΤΕΑΠΑΣΑ: "Προς την κατεύθυνση συνάδει πληθώρα αποφάσεων του ΣτΕ, στο πλαίσιο των οποίων βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση συμπληρωματκού εφάπαξ, θεωρούνται ο πραγματκός χρόνος υπηρεσίας, "ήτοι παροχή πραγματικής υπηρεσίας (εργασίας) και επίκαιρη απόδοση της πάγιας εισφοράς" (ΣτΕ 5020/1997, 1801/2001, 1681/2004, 2481/2004, 2927/2004 και 231/2005).!!!!!
Συνεπώς, προκύπτουν τα ακόλουθα εξής "καυτά" ερωτηματα.
1. Αφού υπήρχαν όλες αυτές οι αποφάσεις, για ποιο λόγο δόθηκαν δύο συμπληρωματικά εφάπαξ σο συγκεκριμένο αξιωματικό;
2. Αφού υπήρχαν όλες αυτές οι αποφάσεις, γιατί δόθηκαν όλα αυτά τα χρόνια συμπληρωματικά εφάπαξ σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες αξιωματικούς που αποστρατεύθηκαν και κέρδισαν με διοικητικές προσφυγές βαθμούς χωρίς να τους υπηρετήσουν;
3. Ποια είναι η συνολική οικονομική βλάβη που υπέστη το ΤΕΑΠΑΣΑ εξαιτίας αυτής καθαυτής της ανοχής- συνενοχής των ηγεσιών όλα αυτά τα χρόνια της ΕΛ.ΑΣ. και του ταμείου;
Για όλα αυτά που παρανόμως δεν έγιναν, οι πληροφορίες του bloko.gr πως συνδικαλιστές προτίθενται να καταθέσουν αγωγές και μηνύσεις σε βάρος του ΤΕΑΠΑΣΑ για διασπάθιση πόρων.
Άντε και καλά ξεμπερδέματα...
.bloko.gr

http://www.politikanet.gr/2014/08/1000000.html

Αμεση ενημερωση Αντιπροσωπων για τα θεματα του ΤΕΑΠΑΣΑ που επηλθαν μετα τη ψηφιση του Ν.4281/14 και ονομαστικη τοποθετηση αυτων μεσω ετησιου τακτικου συνεδριου Π.Ο.ΑΣ.Υ.

 

 

 

ΕΝΩΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΑ 33

Με λύπη μας διαπιστώσαμε την ύπαρξη άρθρου στην επίσημη ιστοσελίδα (site) της Π.Ο.ΑΣ.Υ. με τίτλο: «ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ», όπου στην 4η παράγραφο δίνεται μια προσωπική ερμηνεία στις διατάξεις του πρόσφατου Ν.4281/14, που αφορά το ΤΕΑΠΑΣΑ.

Συγκεκριμένα, ενώ ο ως άνω Νόμος ορίζει, τόσο για το επικουρικό, όσο και για το εφάπαξ των ενστόλων, ότι «μέχρι 31/12/2014, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικοτέρων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης τα ταμεία δύνανται, να μετατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης», ο συντάκτης του προαναφερόμενου άρθρου αποτυπώνει και θεωρεί ότι αντιπροσωπευτικότερο όργανο όλων των αστυνομικών, εν ενέργεια και εν αποστρατεία, είναι το σημερινό Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ, που ο ρόλος του είναι να διοικεί και όχι να αποφαίνεται για διατάξεις που θα ισχύουν για τα επόμενα 30 χρόνια. 
Η ως άνω τοποθέτηση του συντάκτη, μας προβληματίζει και μας προκαλεί ανησυχία, γιατί βιάζεται να δώσει ερμηνεία σε διατάξεις τόσο σημαντικές για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του Σώματος και πριν ακόμα το ίδιο το Υπουργείο τοποθετηθεί επίσημα. 
Σε κάθε περίπτωση, αυτός που τελικά καλείται να αποφασίσει για το μέλλον των συναδέλφων είναι ο ίδιος ο συνάδελφος, μέσα από τους Αντιπροσώπους που αυτός εξέλεξε σε επίπεδο Πρωτοβάθμιων Σωματείων και σήμερα αδιαμφισβήτητα αποτελεί τη βάση και τον κορμό της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 

ΚΑΛΟΥΜΕ την Π.Ο.ΑΣ.Υ. να προβεί στις παρακάτω ενέργειες: 

1)    Να ΚΑΤΕΒΆΣΕΙ άμεσα από την επίσημη ιστοσελίδα της το ως άνω άρθρο ή να τροποποιήσει την επίμαχη παράγραφο, με την οποία θεωρείται ως αντιπροσωπευτικότερο όργανο των συναδέλφων για να αποφασίσει τέτοιου βεληνεκούς θέματα το Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ. 
2)    Να υπάρξουν, χωρίς καμία άλλη αργοπορία, πρωτοβουλίες ενημέρωσης των Αντιπροσώπων της Π.Ο.ΑΣ.Υ., με τη βοήθεια επιστημόνων, συμβούλων και συνεργατών, για τα θέματα που ανέκυψαν στο ΤΕΑΠΑΣΑ μετά την ψήφιση του Ν. 4281/14, έτσι ώστε όλοι οι συνάδελφοι, από το Καστελόριζο ως τον Έβρο, να γνωρίζουν τι ακριβώς ισχύει, μέσω των Αντιπροσώπων τους και οι τελευταίοι να εισπράξουν τη βούληση των συναδέλφων για τα μείζονος σημασίας αυτά θέματα. 
3)    Το ταχύτερο δυνατό να εκπονηθούν αναλογιστικές μελέτες για τον παραπάνω σκοπό και το αργότερο μέχρι τα μέσα Νοέμβρη να τοποθετηθούν ονομαστικά μέσω της ψήφου τους οι Αντιπρόσωποι στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ., αφού ήδη θα έχουν υπόψη τους τη βούληση των συναδέλφων.

« Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ»

http://ekapolice.gr/index.php/news/147-άμεση-ενημέρωση-αντιπροσώπων-για-τα-θέματα-του-τεαπασα-που-επήλθαν-μετα-τη-ψήφιση-του-ν-4281-14-και-ονομαστική-τοποθέτηση-αυτών-μέσω-ετήσιου-τακτικού-συνεδρίου-π-ο-ασ-υ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στα γραφεία της Ομοσπονδίας συνεδρίασε (22 Οκτωβρίου και ώρα 11:30) η Επιτροπή Επιμόρφωσης Μελετών Υγιεινής και Ασφάλειας με πλήρη απαρτία των μελών της.

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η αξιολόγηση των δεδομένων που έχουν προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα και ειδικότερα της εύλογης ανησυχίας που υπάρχει για τον θανατηφόρο ιό Έμπολα', αλλά και για τα κρούσματα κρατουμένων που πιστοποιήθηκαν ότι πάσχουν από την νόσο της φυματίωσης.

Σε συνεργασία με την Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας αναδείξαμε με σχετικά έγραφα προς όλους τους αρμοδίους, την αναγκαιότητα λήψης όλων των ενδεδειγμένων μέσων, προκειμένου αυτά να συμβάλλουν στην διασφάλιση της υγείας των συναδέλφων και ασφαλώς στην απαρέγκλιτη τήρηση του Π.Δ 45/2008.

Συμπερασματικά, αναλύσαμε την σχετική αλληλογραφία που αφορά την Επιτροπή και τις καταγγελίες των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων, που κατά κόρον αναφέρονται στις ελλείψεις υποδομών στα κρατητήρια των Υπηρεσιών, τα οποία κρίνονται μη λειτουργικά (π.χ. στην Θεσσαλονίκη τα Α.Τ Πλατείας, Αμπελοκήπων, ενώ ανενεργά χαρακτηρίσθηκαν τα κρατητήρια των Α.Τ. Πυλαίας και Λευκού Πύργου), στις ελλείψεις στον χώρο κράτησης του Α.Τ. Πύργου, στην μακρά κράτηση κυρίως των ποινικών κρατουμένων στην Δ.Α. Πρέβεζας, αλλά και σε όλη την Ελληνική Επικράτεια διότι αρνούνται την παραλαβή τους τα κατά τόπους Σωφρονιστικά Καταστήματα λόγω κορεσμού τους.

Ομοίως οι καταγγελίες των Ενώσεων της μεθορίου τόσο στον Έβρο όσο και στα Δωδεκάνησα, αλλά και στα Υ.Φ.Ε.Κ.Α της ενδοχώρας, για την μη χορήγηση μέσων προστασίας προς αποτροπή μετάδοσης μολυσματικών νόσων.

Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας και τα μέλη της Επιτροπής παρίστανται όπου κριθεί αναγκαίο, προκειμένου δια ζώσης, να συνεκτιμήσουν από κοινού με τις Ενώσεις τα υπάρχοντα προβλήματα και να τα ιεραρχήσουν με στόχο την κατά προτεραιότητα επίλυσή τους.

Εξάλλου, η Επιτροπή μας είχε συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Θεσμών και Διαφάνειας κ. Αθανασίου Χαράλαμπο στην Θεσσαλονίκη, συνάντηση που περιποιεί ιδιαίτερη τιμή για το συνδικαλιστικό μας κίνημα και στον οποίο αναπτύξαμε την θεματολογία μας που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου του, κυρίως δε για την μακρά κράτηση των ποινικών κρατουμένων στις αστυνομικές υπηρεσίες, λόγω άρνησης της παραλαβής τους από τα Σωφρονιστικά Καταστήματα.

Όπως μας ενημέρωσε ο κ. Υπουργός σύντομα το πρόβλημα θα εξομαλυνθεί με την λειτουργία των νέων καταστημάτων φύλαξης Χανίων, Δράμας, και την επέκταση των εγκαταστάσεων στην Νιγρίτα Σερρών.

Ανάλογος προβληματισμός αναπτύχθηκε στον κ. Υπουργό για την ίδρυση και λειτουργία του καταστήματος υψίστης ασφαλείας στον Δομοκό Λαρίσης και την ενεργό συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. στην στελέχωσή του.

Η επιτροπή μας επιφυλάσσεται να παρουσιάσει σημαντικά στοιχεία συντόμως για τον αριθμό κράτησης των ποινικών, καθώς επίσης και για τον προϋπολογισμό της σίτισης αυτών, που επιβαρύνει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Η Επιτροπή δημόσια ευχαριστεί όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις για την αγαστή συνεργασία που υπάρχει και δεσμεύεται για τις συνεχείς παρεμβάσεις της, με σκοπό την επίλυση των σημαντικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας και τα οποία κατατάσσουμε ως κορυφαία.

Για την Επιτροπή:
Ο Πρόεδρος Φεστερίδης Γεώργιος
Τα μέλη: Αθανασόπουλος Αθανάσιος
Δαγκλής Δημήτριος
Καλευράς Αλέξανδρος
Αχτύπης Μαρίνης
 
http://www.poasy.gr/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2046:anakoinwsi-epitropis-ygieinis-kai-asfaleias-tis-ergasias&catid=47:ola-ta-arthra&Itemid=99

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΙΣ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.ΜΕ ΘΕΜΑ 'ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ''.

ΗΜΕΡΙΔΑ

H Επιτροπή Επιμόρφωσης Μελετών Υγιεινής και Ασφάλειας της Π.Ο.ΑΣ.Υ. διοργανώνει στις 19/11/2014 και ώρα 11.00 στο αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης επιστημονική ημερίδα με Θέμα ''Ενημέρωση Αστυνομικού Προσωπικού για μεταδοτικές ασθένειες''.

Η Επιτροπή Επιμόρφωσης Μελετών Υγιεινής και Ασφάλεια της Π.Ο.ΑΣ.Υ., στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 22 Οκτωβρίου 2014 στα γραφεία της Ομοσπονδίας, σε πλήρη απαρτία, αποφάσισε την πραγματοποίηση επιστημονικής ημερίδας με Θέμα ''Ενημέρωση Αστυνομικού Προσωπικού για μεταδοτικές ασθένειες'' στις 19/11/2014 και ώρα 11.00 στο αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.
Σκοπός της ημερίδας είναι η σωστή και ουσιαστική ενημέρωση των συναδέλφων για τις ιογενείς νόσους με έμφαση στη Φυματίωση και στον ιό Ebola και τα μέτρα προφύλαξης.
Η Υγιεινή και η ασφάλεια των συναδέλφων αποτελούν πρώτιστο μέλημα για την Π.Ο.ΑΣ.Υ. και για αυτό η Ομοσπονδία και τα μέλη της Επιτροπής παρίστανται όπου κριθεί αναγκαίο, προκειμένου δια ζώσης, να συνεκτιμήσουν από κοινού με τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις τα υπάρχοντα προβλήματα και να τα ιεραρχήσουν με στόχο την κατά προτεραιότητα επίλυσή τους.
Πρόσφατα εξάλλου τα μέλη της Επιτροπής Καλευράς Αλέξανδρος και Δαγκλής Δημήτριος είχαν συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Θεσμών και Διαφάνειας κ. Αθανασίου Χαράλαμπο στην Θεσσαλονίκη (16/10/2014) και στον οποίο αναπτύχθηκε η θεματολογία μας που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου του, κυρίως δε για την μακρά κράτηση των ποινικών κρατουμένων στις αστυνομικές υπηρεσίες, λόγω άρνησης της παραλαβής τους από τα Σωφρονιστικά Καταστήματα.
Η Επιτροπή δημόσια ευχαριστεί όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις για την αγαστή συνεργασία που υπάρχει και δεσμεύεται για τις συνεχείς παρεμβάσεις της, με σκοπό την επίλυση των σημαντικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας και τα οποία κατατάσσουμε ως κορυφαία.
Για την Επιτροπή:
Ο Πρόεδρος Φεστερίδης Γεώργιος
Τα μέλη: Αθανασόπουλος Αθανάσιος
Δαγκλής Δημήτριος
Καλευράς Αλέξανδρος
Αχτύπης Μαρίνης
Αθήνα 04 Νοεμβρίου 2014

Πεπραγμενα 24ου Συνεδριου Π.Ο.ΑΣ.Υ.

 

ΕΝΩΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΑ 33

Ολοκληρώθηκαν πριν λίγες ώρες οι εργασίες του 24ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων που έλαβαν χώρα στις 25, 26 και 27 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Σ’ αυτές συμμετείχαν 427 σύνεδροι-συνάδελφοι οι οποίοι, από κάθε γωνιά της Ελλάδας, μετέφεραν με τις τοποθετήσεις τους τον παλμό των προβληματισμών των συναδέλφων και τις εντονότατες ανησυχίες τους ιδίωςγια τα θέματα της παραβίασης του ωραρίου, του φημολογούμενου νέου μισθολογίου, της μη αναγνώρισης της εργασίας μας ως επικίνδυνη και ανθυγιεινή, της ευθείας καταστρατήγησης των αποφάσεων του ΣτΕ για τις περικοπές του Ν. 4093/12 και την απόδοση των αναδρομικών και βεβαίως για την τραγικότατη κατάσταση των Ταμείων μας. 
Τη 2η ημέρα του Συνεδρίου διανεμήθηκε, με εντολή του Προέδρου Π.Ο.ΑΣ.Υ., ο Κώδικας Επαγγελματικής και Συνδικαλιστικής Δεοντολογίας με την αιτιολογία ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τη γραμμή συμπεριφοράς κυρίως των νέων συνδικαλιστών που καθημερινά αναρτούν διάφορα επικριτικά σχόλια στο διαδίκτυο. Ο εν λόγω Κώδικας θύμισε κακές εποχές της Ομοσπονδίας μας και στηλιτεύτηκε από τον Ειδικό Γραμματέα του Δ.Σ. και μέλος του Ε.Κ.Α. κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ Αθανάσιο. Ο προαναφερόμενος κατά τη διάρκεια του λόγου του, υπενθύμισε ότι πλέον ισχύει ο Ν.3938/11 που έγινε με πρωτοβουλία του σημερινού Προεδρείου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και του πρώην Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ Χρήστου και ως εκ τούτου ο παραπάνω Κώδικας κρίνεται ανεπίκαιρος στις μέρες μας, διότι όπως διεφάνη  είχε συνταχτεί το έτος 2000 και συγκεκριμένα στο 11ο Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Μελετώντας το δε κανείς προσεκτικά κρίνει ότι ο μεγαλύτερος πολέμιος της Δημοκρατίας δεν θα μπορούσε επ’ ουδενί να συντάξει ένα τέτοιο κατάπτυστο κατ’ εμάς κείμενο που θέτει σε ομηρία τη συνδικαλιστική πολυφωνία. 
Το Ε.Κ.Α. έχοντας γαλουχηθεί όχι μόνο να καταγγέλλει τα κακώς κείμενα αλλά και να συμβάλλει στη δημιουργία ορθών προτάσεων και ιδεών, διαμέσου του ως άνω μέλους του, δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα συγκληθεί η αρμόδια ομάδα εργασίας του Ε.Κ.Α. για θέματα μελετών και επιμόρφωσης όπου θα διατυπωθούν επίκαιρες προτάσεις για τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας και θα κατατεθούν στα αρμόδια όργανα της Π.Ο.ΑΣ.Υ.  
Κορυφαία στιγμή του Συνεδρίου ήταν η επίσημη αναλυτική παρουσίαση των αναλογιστικών μελετών από τους ίδιους τους αναλογιστές που τις εκπόνησαν και οι οποίες κατέδειξαν περίτρανα με τα επιμέρους στοιχεία τους τη δεινή θέση των τομέων επικουρικής ασφάλισης και προνοίας του ΤΕΑΠΑΣΑ. 
Ειδικότερα, εστίασαν στο έλλειμμα της τάξεως του 50% των επικουρικών τομέων, και στο έλλειμμα της τάξεως του10% των αντίστοιχων προνοίας (που χορηγούν εφάπαξ βοηθήματα), χωρίς όμως να εφαρμοστούν στους τελευταίους, από πλευράς των αναλογιστών, ο νέος υποχρεωτικός τύπος του διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση ( NDC ) και η ρήτρα του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφαλείας, την οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε. 
Σε περίπτωση δε εφαρμογής του εν λόγω τύπου και χωρίς την άγνωστη μέχρι σήμερα ρήτρα του αξιόμαχου, οι μελέτες δείχνουν έλλειμμα που ανέρχεται περίπου στο 30%, συνεκτιμώντας ότι το μέλλον κυρίως των νέων συναδέλφων είναι αβέβαιο ως προς το ύψος των παροχών που έχουν να λαμβάνουν δυνάμει του συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. 
Μετά τα ως άνω και αφού προς το τέλος των διεργασιών του Συνεδρίου δεν είχε παρθεί κάποια απόφαση για το μέλλον του ΤΕΑΠΑΣΑ (κλαδικά ή Ε.Τ.Ε.Α. για τα επικουρικά και κλαδικά ή ΤΕΑΠΑΣΑ για τα προνοίας), παρότι υπήρχε ασφυκτική πίεση από τις ορισθείσες στο άρθρο 220 του Ν. 4281/14 προθεσμίες για το μέλλον του ΤΕΑΠΑΣΑ, το Ε.Κ.Α., δια του επικεφαλής της οικονομικής ομάδας του κινήματος μας, Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΠΑΝΤΑΖΗ Βασιλείου, πρότεινε τα κάτωθι: 

1)    Την κατάργηση της επίμαχης ως άνω διάταξης,  
2)    Την παράταση υλοποίησης των οριζόμενων στο εν λόγω άρθρο διατάξεων και 
3)    Σε περίπτωση μη υλοποίησης των προαναφερόμενων δύο προτάσεων ( κατάργηση ή παράταση) να οριστεί ημερομηνία Έκτακτου Συνεδρίου, προκειμένου το ανώτατο όργανο να αποφασίσει τελικά για το ΤΕΑΠΑΣΑ και σε κάθε περίπτωση πριν την 31/12/2014, ημερομηνία καταληκτική βάσει των παραπάνω διατάξεων. 
Τα ως άνω που προτάθηκαν από πλευράς Ε.Κ.Α. έγιναν ευρέως αποδεκτά από το σύνολο των παρευρισκόμενων συνέδρων και αποφασίστηκε να ενταχθούν στο Ψήφισμα του Συνεδρίου. 


 
ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ 

 

http://ekapolice.gr/index.php/component/content/article/78-demo/slideshow/77-meli-eka

 

Αυτοδικαιη αργια στο Αστυνομικο προσωπικο

ΕΝΩΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΑ 33

 

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 303/2/21ε

Προς : Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Αυτοδίκαιη αργία»

Σχετ.: 1) Υπ' αριθ. 303/2/1 από 11/11/2013 έγγραφο Σ.Ε.Α.Υ. Αλεξανδρούπολης
          2) Υπ' αριθ. 302/2/21α από 20/11/2013 έγγραφό μας
          3) Υπ' αριθ. 303/2/1α από 29/01/2013 έγγραφο Σ.Ε.Α.Υ. Αλεξανδρούπολης
          4) Υπ' αριθ. 303/2/21γ από 29/01/2014 έγγραφό μας

  Συνεδέλφισσες- Συνάδελφοι,

  Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας αποστέλλουμε το υπ' αριθ. 6004/15/9373-ζ' από 21-11-2014 έγγραφο του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., που αφορά το αναγραφόμενο στο θέμα αντικείμενο και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

ypografes-poasy

6004-15-9373z a

6004-15-9373z b

- See more at: http://policenet.gr/article/%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C#sthash.77mafCp2.dpuf

Περιπολικα φερετρα αλλα εξακολουθητικα διχως τεχνικο ελεγχο

ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΤΖΙΠΑΚΙ

Με αφορμή πρόσφατη επιστολή της ΠΟΑΣΥ προς τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ για την παλαιότητα των αστυνομικών οχημάτων και μετά από σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Πρέβεζας, θυμηθήκαμε μια δήλωση πριν από σχεδόν δύο, ενός τεχνικού στα συνεργεία της Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα ο οποίος είπε τα εξής χαρακτηριστικά: «Αν τα αυτοκίνητά μας ελέγχονταν από ΚΤΕΟ,

δεν νομίζω πως θα περνούσε κανένα…».

«Κανιβαλίζουμε ό,τι βρούμε μπροστά μας» έλεγε τότε ο αστυνομικός. «Από σάπια κουφάρια παλιών, ακόμη και τρακαρισμένων και κομμένων στα δύο περιπολικών, βγάζουμε κάθε ανταλλακτικό που βρίσκουμε, όποια κι αν είναι η κατάστασή του. Από κιβώτια ταχυτήτων μέχρι καθίσματα κι από διαφορικά μέχρι τροχούς και λάστιχα. Η Αμυγδαλέζα μέχρι τώρα μας έδωσε ό,τι είχε. Μόνο που τώρα και αυτά πλέον τελείωσαν. Πόσα επιτέλους να μπορέσει να δώσει ένα νεκροταφείο αυτοκινήτων; Ήδη εδώ και καιρό δεν υπάρχουν πλέον καθίσματα για Citroen Xsara, τον πιο κοινό τύπο περιπολικού» ανέφερε καταλήγοντας.

Ένα χρόνο μετά, δύο αστυνομικοί λίγο έλλειψε να σκοτωθούν στη Βέροια. Περιπολικό του τοπικού τμήματος κινούνταν πάνω σε γέφυρα  με χαμηλή ταχύτητα, όμως το καταπονημένο από τα πολλά χιλιόμετρα και την έλλειψη συντήρησης αστυνομικό όχημα, δεν ... "υπάκουσε" στην εντολή του ... τιμονιού. Λεπτομέρεια; Λίγες ημέρες νωρίτερα η ηγεσία εξαίρεσε από τα ΚΤΕΟ τα αστυνομικά οχήματα και όπως σημειώναμε, "αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να ενσκήψει με περισσότερη θέρμη κι ενδιαφέρον ο ένστολος συνδικαλισμός...".

Εμείς τα είπαμε, εμείς τα ακούσαμε τουλάχιστον σε ότι αφορά σε κεντρικό επίπεδο. Γιατί σε τοπικό επίπεδο οι Ενώσεις και κυρίως της Θεσσαλονίκης, της Ροδόπης και της νοτιοανατολικής Αττικής απ' όσο μπορέσαμε να σταχυολογήσουμε τις αναφορές στο αρχείο μας, έκαναν τουλάχισυον μία αναφορά στο φλέγον ζήτημα της τραγικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο στόλος των οχημάτων και για την εξαίρεση του τεχνικού ελέγχου από τα ΚΤΕΟ.

Για να δούμε εάν και υπό ποιο πρίσμα συναισθάνεται την ένοια της ασφάλειας των αστυνομικών η νέα ηγεσία και αλήθεια τι γίνεται με το πρότζεκτ που άφησε πίσω του ο Κικίλιας για την προμήθεια 3.000 περιπολικών από την Κορέα;

Ακολουθεί η επιστολή της ΠΟΑΣΥ

Κύριε Αρχηγέ,

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πρέβεζας με το επισυναπτόμενο υπ” αριθ. 309/10/3 από 12/02/2015 έγγραφό της επανέρχεται στο σοβαρό ζήτημα της παλαιότητας των υπηρεσιακών οχημάτων και της ακινητοποίησης πολλών εξ” αυτών για μεγάλο χρονικό διάστημα σε συνεργεία, λόγω μη έγκρισης των απαιτούμενων κονδυλίων.

Σε συνάντηση της Ένωσης με τον Αστυνομικό Διευθυντή της Πρέβεζας γνωστοποιήθηκε ότι από την πλευρά του έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για το συγκεκριμένο θέμα.

Η Ε.Α.Υ. Πρέβεζας αιτείται την άμεση έγκριση των αναγκαίων δαπανών για την αγορά των απαραίτητων ανταλλακτικών και την επισκευή των οχημάτων που βρίσκονται ακινητοποιημένα, καθώς και την αντικατάσταση των παλαιότερων υπηρεσιακών οχημάτων με καινούρια.

Επίσης, πρότασή μας είναι η άμεση καταγραφή των ζημιογόνων υπηρεσιακών οχημάτων και εκείνων που χρησιμοποιούνται άνω της 5ετίας από όλες τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ώστε να κριθεί η καταλληλότητά τους για περαιτέρω υπηρεσιακή χρήση, τόσο για την ασφάλεια των επιβαινόντων σ” αυτά, όσο και για τη συμμόρφωση με τις οδηγίες των κατασκευαστών για τη συντήρησή τους και σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζουμε την παρ. 4 του άρθρου 11 του Π.Δ. 45/2008: «Τα υπηρεσιακά οχήματα υποβάλλονται ανά διετία σε τεχνικό περιοδικό έλεγχο».

ypografes-poasy

http://www.bloko.gr/swmata-asfaleias/peripolika-feretra-alla-eksakoloythhtika-dixws-texniko-elegxo.html

logo2