Posts Tagged 'τεαπασα'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕ.Α.ΠΑ.ΣΑ

ΘΕΜΑ: «MHNΙΑΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Τ.Ε.Α.Ε.Χ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.  ΚΑΙ  Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. »

1.    Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ εναρμονιζόμενο με τις ρυθμίσεις του αρθρ. 57 του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88 Α΄), αποφάσισε με την υπ’ αριθ. 19.24 από 25-4-2013 Απόφαση – Πρακτικό (ΑΔΑ: ΒΕΝΤΟΡΡΞ-ΡΤ0), ότι από τον μήνα Ιούλιο του 2013, οι Τομείς ΤΕΑΥΑΠ (πρώην ΤΑΥΑΠ) και ΤΕΑΕΧ (πρώην ΕΤΕΧ) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., θα καταβάλουν τις επικουρικές συντάξεις ανά μήνα και προκαταβολικά, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΤΕΑΠΑΣΑ

daneia

H σχετική από 5-6-2013 Απόφαση του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ που αφορά τον απαιτούμενο χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. [Τ.ΕΑ.Ε.Χ. – Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. – Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.], αναγνώριση συντάξιμου χρόνου στο Δημόσιο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, τρόπος εξαγοράς πλασματικού χρόνου και καθορισμός χρόνου έναρξης καταβολής της

Η περιουσία του ΤΕΑΠΑΣΑ, Αναλυτικοί πίνακες

εικονα τεααπασα

Διαβάστε τα αποθεματικά στοιχεία από τις

κρατήσεις των ένστολων.

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Οι μέτοχοι του Ταμείου μας, κατανέμονται κατά Τομέα ως εξής:
· Τ.Π.Α.Σ.: 37.350 (μέσος όρος ετήσιας εισροής: 700 - ετήσιας εκροής 1.100).
· Τ.Π.Υ.Α.Π.: 17.125 (μέσος όρος ετήσιας εισροής: 350 - ετήσιας εκροής 300).
· Τ.Π.Υ.Π.Σ.: 8.579 (μέσος όρος ετήσιας εισροής: - ετήσιας εκροής 400).
·

ΠΟΑΣΥ προς Δένδια: "Στερεύουν τα νυχτερινά, Ακέφαλο το ΤΕΑΠΑΣΑ συναγερμός για το εφάπαξ"

εικονα τεααπασα

Η ΠΟΑΣΥ κρούει τον κώδωνα τον κινδύνου στον Δένδια για δύο εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας μισθολογικά ζητήματα του προσωπικού.

"Κύριε Υπουργέ,

Με την υπαγωγή του ΤΕΑΠΑΣΑ από τις 9 Απριλίου 2103 (Ν.4142/13) στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και

Προστασίας του Πολίτη έγινε ένα θετικό βήμα για τη διασφάλιση των ασφαλιστικών ιδιαιτεροτήτων που διέπουν το χώρο μας και είναι διάφορες των φορέων που εποπτεύει το Υπουργείο Εργασίας.

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.: αλλαγή στον απαιτούμενο χρόνο για την θεμελίωση μερίσματος

logo dynami

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.: αλλαγή στον απαιτούμενο χρόνο για την θεμελίωση μερίσματος
Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο , ο χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για την θεμελίωση του δικαιώματος ανέρχεται για όσους αποχώρησαν το έτος 2011, στα 26 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας...
, για όσους αποχώρησαν το 2012 στα 27 ½ έτη, για όσους αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν το 2013 στα 29 έτη και για όσους θα αποχωρήσουν το 2014 στα 30 ½ έτη.

Ο χρόνος της πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού

Χαράτσι και στις επικουρικές Συντάξεις του ΤΕΑΠΑΣΑ

logo dynami

Λίαν συντόμως θα εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος από ΤΕΑΠΑΣΑ, μετά από το 25/5 από 5-06-2013 πρακτικό-απόφαση του ΔΣ του Τεαπασα, που θα βάζει οριστική πλέον ταφόπλακα σε όσους θεμελειώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-01-2011 έως και 31-12-2014, αφού θα κληθούν, εφόσον παραιτηθούν και δεν έχουν συμπληρώσει τα αντίστοιχα έτη μετοχικής σχέσης που ορίζονται από το Ν. 3865/2010
( 1,5 - 3 - 4,5 - 6 αντιστοιχα για τα έτη 2011-2012-2013-2014 ), να καταβάλλουν στο εν λόγω ταμείο ασφαλιστικές εισφορές που ξεκινούν από 1000 έως 6000 Ευρώ περίπου.
Επισημαίνεται ότι, οι συνάδελφοι που τυχόν καταβάλλουν τα ως άνω ποσά ανάλογα με την περίπτωση του καθενός, και λαμβανομένου υπόψη την τιμή του μεριδιου καθώς και τις μελλοντικές μειωμένες τιμές του (όπως εντόνα αυτό φημολογείται τις τελευταίες ημέρες από τα media) θα κάνουν απόσβεση των χρημάτων τους μετά από 10-20 χρόνια όντας συνταξιούχοι.
Κρίνεται σκόπιμο η επανεξέταση της ως άνω διάταξης αφού το ταμείο μεταφέρθηκε από το Υπουργείο εργασίας στο Προστασίας του πολίτη και Δημόσιας Τάξης και το έγγραφο που ορίζει τα εν λόγω, τα οποία έγιναν αποδεκτά με την παραπάνω απόφαση του Ταμείου μας, εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας.
Τελικά θα επωφεληθούμε τίποτα ως μέτοχοι από την μεταφορά του Ταμείου στο Υπουργείο μας ή πήγαν ´´στράφι ´´ οι συνδικαλιστικοί μας αγώνες ;;;
Απανταχού συνδικαλιστές είτε μας αφορά είτε όχι, λόγω των αρκετών ή ελαχίστων ετών πραγματικής υπηρεσίας στο σώμα πρέπει να ενεργοποιηθούμε...

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΟΤΣΟΣ.

 

ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ;ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΔΗΜΑ.

Ως γνωστόν σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4093/12 ,ο Υπουργός εργασίας ,κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας κ. Βρούτσης , εξέδωσε απόφαση την 31/12/2013 με τίτλο <<Ανασχεδιασμός της τεχνικής βάσης εφάπαξ παροχών >> η οποία προβλέπει την νέα τεχνική βάση υπολογισμού της

εφάπαξ παροχής και είναι δέσμευση του επικαιροποιημένου μνημονίου .

Ο τρόπος υπολογισμού και απόδοσης των εφάπαξ παροχών των ταμείων πρόνοιας ,να στηρίζεται σε ένα διανεμητικό σύστημα – νοητής κεφαλαιοποίησης ,η οποία μάλιστα, κατ έτος να επανακαθορίζεται πάντοτε ,σε συνάρτηση με τον συντελεστή βιωσιμότητας του εκάστου ταμείου. Συμφώνα με το οποία θα λαμβάνονται υπ όψιν οι συνολικές εισφορές των εργαζομένων ,τα έτη συσσώρευσης των εισφορών, τις επιπλέων παροχές (κοινωνικοί πόροι) ,διοικητικά έξοδα κ.λ.π..
Εξ ορισμού όμως για την πιστή της , ως άνω εφαρμογή, υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες .

1ον) Δεν είναι εύκολο να βρεθούν οι μερίδες των παλαιών ασφαλισμένων ,

2ον) τα αποθεματικά των ταμείων έχουν κουρευτεί πριν την εφαρμογή του Ν4093/12.

Με αφορμή δημοσίευμα των Νέων της Τρίτης 10/09/2013 που υπογράφει ο Ηλίας Γεωργάκης το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει : Δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί ο συντελεστής βιωσιμότητας με βάσει τα τελευταία χρόνια και σχεδόν όλα τα ταμεία πρόνοιας και μετα από τις αναλογιστικές τους μελέτες, υιοθετούν όπως φαίνεται ένα και μοναδικό σενάριο ,το οποίο είναι και το επικρατέστερο .Αυτό των δύο ταχυτήτων. Συγκεκριμένα τα χρόνια ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2013 να υπολογίζονται με το ισχύον σύστημα και τα χρόνια ασφάλισης μετά την 1/01/2014 να υπολογίζονται με το νέο σύστημα .

Ερωτάται :

Το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. εκπόνησε μελέτη με εφαρμογή το ως άνω σενάριο ;

Έχει συσταθεί σε σώμα μετά τις τελευταίες εξελίξεις ;

Είδαμε μέχρι σήμερα αρκετά σενάρια – προτάσεις χωρίς τον παραπάνω συσχετισμό. Αν δεν έχει συσταθεί σε σώμα το ταμείο μας υπό ποίον θεσμικό ρόλο ,εκπόνησε αυτές τις μελέτες ;

Τέλος ποία η πρόοδος είσπραξης των οφειλομένων κοινωνικών πόρων ,οι οποίοι θα αποτελούν και έσοδα Του ταμείου και βάσει αυτών θα διαμορφώνεται και ο Σ.Β. ;

Η ερώτηση απευθύνεται προς την ΠΟΑΣΥ και κοινοποιείται στο ΤΕΑΠΑΣΑ

http://www.bloko.gr/swmata-asfaleias/efapaks-poswn-taxythtwn-toy-nikoy-karadhma.html

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

logo dynami

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ – ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

1. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) είναι νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που συστάθηκε με το άρθρο 94 του Νόμου 3655/2008 (ΦΕΚ Α-58). Το Ταμείο αυτό τελεί από πρόσφατα, υπό την εποπτεία του Υ.Δ.Τ.

Το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. συγκροτούν τρεις κλάδοι:

1. Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης, για τους ασφαλισμένους στα Ταμεία της τέως Αστυνομίας Πόλεων και τέως Ελληνικής Χωροφυλακής.

2. Κλάδος Πρόνοιας, για τους ασφαλισμένους στα Ταμεία της τέως Αστυνομίας Πόλεων και τέως Ελληνικής Χωροφυλακής.

3. Κλάδος Υγείας, για τους ασφαλισμένους μόνον στα Ταμεία της τέως Αστυνομίας Πόλεων.

Πόροι του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. είναι οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου (εμφανίζονται στο σημείωμα αποδοχών μας στην β στήλη «τακτικές κρατήσεις») και εργοδότη, καθώς και τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους υπέρ των αντίστοιχων τομέων Επικουρικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κλάδου Υγείας που έχουν ενταχθεί ως αυτοτελείς Τομείς και Κλάδους αντίστοιχα, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών, δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές και κληροδοτήματα, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητά τους.

Λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Κλάδοι Επικουρικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Υγείας), ο χρόνος έναρξης κράτησης των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Ταμείου και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, αντιμετωπιζόμενος ως χρόνος που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση των αντίστοιχων Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ, εφόσον έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Εδώ να διευκρινιστεί ότι ο χρόνος έναρξης των κρατήσεων μπορεί να είναι από την είσοδο ή την έξοδο από την πρώτη Σχολή Αστυνομίας του κάθε αστυνομικού. Για περισσότερα όσον αναφορά τον χρόνο έναρξης ασφάλισης ο καθένας πρέπει να αναζητήσει μέσω της υπηρεσίας του την ακριβή ημερομηνία.

Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί χρόνος ασφάλισης σε διαφορετικούς ομοειδείς Τομείς του ΤΕΑΠΑΣΑ ή άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης. Το ταμείο μας χορηγεί επικουρική σύνταξη που προέρχεται από τις εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη.

Η επικουρική σύνταξη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, δίδεται στον ίδιο συνταξιοδοτικό χρόνο με την κύρια σύνταξη του Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ημερολογιακά όμως καταβάλλεται μετά την απονομή της κύριας σύνταξης.

Β. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Β1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 138 Ν.4052/2012

Με το αρθ.138 του Νόμου 4052/2012 ρυθμίστηκαν , θέματα που αφορούν τους ασφαλισμένους στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.. και ειδικότερα:

α) Μέτοχοι των Τομέων Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) και Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), εξερχόμενοι του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποκαθιστάμενοι διοικητικά (με νόμο, δικαστική ή διοικητική απόφαση) και μη επανερχόμενοι στην ενεργό υπηρεσία για παροχή εργασίας, δεν δικαιούνται συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα για τον εκτός υπηρεσίας διανυθέντα χρόνο, ούτε για ενδεχόμενη επελθούσα αναδρομικά βαθμολογική μεταβολή, ανεξάρτητα του δικαιώματος συμπληρωματικής συντάξεως και δεν υποχρεούνται για τον εν λόγω χρόνο ή τη βαθμολογική αποκατάσταση απόδοσης υπέρ των Τομέων εισφορών. Εκκρεμείς υποθέσεις για διοικητική αποκατάσταση κρίνονται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.

β) Ως χρόνος ασφάλισης στον Τομέα νοείται μόνο ο πραγματικός χρόνος παροχής ενεργού υπηρεσίας (εργασίας) στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, για τον οποίο αποδίδονται στον Τομέα οι ασφαλιστικές εισφορές.

γ) Η προβλεπόμενη παγία εισφορά (κράτηση) ονομασίας δοκίμου Αστυφύλακα σε Αστυφύλακα και δοκίμου Αξιωματικού σε Υπαστυνόμο Β’ των μετόχων του Τ.Π.ΑΣ/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και αποδίδεται με μέριμνα και ευθύνη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χρηματικού του Α.Ε.Α. στον δικαιούχο Τομέα.

δ) Η προβλεπόμενη πάγια εισφορά (κράτηση) ονομασίας δοκίμου Αξιωματικού σε Υπαστυνόμο Β’ των μετόχων των Τομέων Τ.Π.Υ.Α.Π., Τ.Ε.Α.Ε.Χ. και Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α, παρακρατείται σε έξι (6), δέκα (10) και δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις αντίστοιχα και αποδίδεται με μέριμνα και ευθύνη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χρηματικού του Α.Ε.Α. στους δικαιούχους Τομείς.

ε) Οφειλή προσωπικού δανείου εκτάκτων αναγκών, βαρύνουσα τον ασφαλισμένο και μη αποδοθείσα στον Τομέα (Πρόνοιας ή Επικουρικής Ασφάλισης) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., τον οποίο αφορά, από οποιαδήποτε αιτία, παρακρατείται, κατά περίπτωση, από το καταβαλλόμενο δικαίωμα (εφάπαξ βοήθημα - επιστροφή εισφορών ή επικουρική σύνταξη), κατά την συνταξιοδότηση του. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται εντόκως, για μεν τον υπόλοιπο συμβατικό χρόνο του δανείου από τότε που κατέστη ληξιπρόθεσμο με το συμφωνηθέν επιτόκιο, για δε τον πέραν τούτου χρόνο με το επιτόκιο το προβλεπόμενο για τα αποθεματικά, που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

στ) Για την απόσβεση οφειλής προσωπικού δανείου εκτάκτων αναγκών του ασφαλισμένου από Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης, παρακρατείται αυτή συμψηφιστικά από το αντίστοιχο δικαίωμα αυτού στον Τομέα Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., από τον οποίο ο ασφαλισμένος προέρχεται.

ζ) Κάθε οφειλή προσωπικού δανείου εκτάκτων αναγκών ασφαλισμένων, μη δικαιουμένων για οποιαδήποτε αιτία απολήψεως εφάπαξ βοηθήματος, επιστροφής εισφορών ή επικουρικής σύνταξης, συμψηφίζεται και αποσβένυται ως απαίτηση του Τομέα με υφιστάμενο δικαίωμα του ασφαλισμένου στο Ταμείο.

η) Οφειλές επικουρικών συντάξεων διοικητικώς αποκαθισταμένων μετόχων Τ.Ε.Α.Ε.Χ., Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. και Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ., επανερχομένων ή μη στην ενεργό υπηρεσία, παρακρατούνται κατά περίπτωση από τις λαμβανόμενες αναδρομικά αποδοχές ενέργειας αυτών και αποδίδονται αντίστοιχα με μέριμνα και ευθύνη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χρηματικού της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Διαχείρισης Χρηματικού του Πυροσβεστικού Σώματος στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., για να τύχουν νέας επικουρικής σύνταξης.

Β2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Τ.Π.ΑΣ. (ΠΡΩΗΝ Τ.Α.ΑΣ.)

α) ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. Φ. 30218/26803/817 από 28-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίστηκε ως ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για την απόδοση του εφάπαξ βοηθήματος για τους Μετόχους του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (για τους ασφαλισμένους στα ταμεία της τέως Χωροφυλακής και μόνον) που συνταξιοδοτούνται κατόπιν αιτήσεως τους η συμπλήρωση των τριάντα ένα (31) ετών από την ημερομηνία ασφάλισής τους ανεξάρτητα από τον χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Σε περίπτωση συνταξιοδοτήσεως πριν την συμπλήρωση των τριάντα ένα (31) ετών θα λάβουν το εφάπαξ που τους αναλογεί κατά την ημερομηνία διαγραφής τους από την ΕΛ.ΑΣ. με την συμπλήρωση του προαναφερόμενου χρόνου άτοκα και για τον διαμεσολαβήσαντα χρόνο από την έξοδο έως την απόδοση του εφάπαξ δεν αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές στον Τομέα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στην ρύθμιση οι αυτεπαγγέλτως αποστρατευόμενοι που το λαμβάνουν με την αποστρατεία τους και οι αποστρατευόμενοι με την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας αποστρατείας.

Η καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος υλοποιείται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από της καταθέσεως στον Τομέα πλήρων δικαιολογητικών.

Επισημαίνεται ότι ως χρόνος έναρξης της ασφαλιστικής σχέσης με το Τομέα είναι για τους καταταγέντες ως Αστ/κες (προ του έτους 1995) η ημερομηνία εξόδου από την Σχολή και τους παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου της Σχολής με καταβολή ασφαλιστικών εισφορών), ενώ για τους καταταγέντες ως ενωμοτάρχες – Αξ/κοι η ημερομηνία κατάταξης στην ΕΛ.ΑΣ..
β) ΑΥΞΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Με την προαναφερόμενη απόφαση αυξήθηκε:

- Η μηνιαία κράτηση για τους παλαιούς ασφαλισμένους (μέχρι 31-12-1992) από 6% στο 7,5% (επί του Β.Μ. + Ε.Χ. +317€) των δε νέων ασφαλισμένων από 4% στο 5% (επί του συνόλου των χορηγούμενων αποδοχών). Η και η κράτηση των τριών (3) διαφορών αύξησης μισθολογικών – βαθμολογικών προαγωγών (μεταβολής χρονοεπιδόματος – μισθολογικών κλιμακίων) παρακρατείται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

- Η παρακράτηση εισφοράς στον καταληκτικό και προκαταληκτικό μισθολογικού βαθμού ή κλιμακίου κατά την έξοδο του μετόχου από το ταμείο αυξάνεται από έξι (6) και δώδεκα (12) μήνες σε δεκαοκτώ (18) μήνες αντίστοιχα.

- Η προβλεπόμενη κράτηση οδοιπορικών εξόδων εγκατάσταση λόγω αποστρατείας αυξήθηκε κατά 5%.

Β3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Με απόφαση του Δ. Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ τροποποιήθηκαν από την 1/7/2012 οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών από τους Τομείς ΤΕΑΕΧ- ΤΠΥΑΠ –ΤΕΑΥΠΣ του Ταμείου και ειδικότερα:

- Χορηγείται ένα και μόνον δάνειο από τον τομέα στον οποίο ανήκει ο μέτοχος. Σε περίπτωση που έχει υπόλοιπο οφειλής από άλλο δάνειο στο Ταμείο θα πρέπει να το αποπληρώσει προκειμένου να του χορηγηθεί νέο

- Καθορίστηκε ως επιτόκιο το 5,5% και οι δόσεις αποπληρωμής οι τριάντα έξι (36) μήνες

- Καθορίστηκαν ως προϋπόθεση για την χορήγηση δανείου ,κατώτατα όρια καθαρών πληρωτέων μηνιαίων αποδοχών. Για τους Τομείς ΤΕΑΕΧ και ΤΠΥΑΠ ,για τα έτη ασφάλισης από 10 έως 20 έτη το ποσό των 700€ (ύψος δανείου 3001,40 € , δόση 90,63€) και για τα έτη από 20 και άνω το ποσό των 800€ (ύψος δανείου 4002,86 € , δόση 120,87 €). Ως κατώτατες πληρωτέες μηνιαίες αποδοχές θεωρούνται οι καθαρές αποδοχές του μηνιαίου αναλυτικού σημειώματος αποδοχών μείον τις τυχόν δηλωθείσες δόσεις δανείων σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

- Οι εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν υποβληθεί (έως την 24/5/2012) θα εξεταστούν με τις νέες προϋποθέσεις και ως κατώτατο όριο μηνιαίων πληρωτέων αποδοχών σύμφωνα με το αναλυτικό σημείωμα μισθοδοσίας καθορίστηκε για όλους το ποσό των 650 €

Β4. ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Π.

Έχει ως αποστολή την συμπλήρωση της υγειονομικής περίθαλψης στους μετόχους του και στα μέλη της οικογένειας τους. Μέτοχοί του είναι όσοι ασφαλίζονται στα ταμεία της πρώην Α.Π.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. αναπροσαρμόστηκε από την 1-1-2012 το ποσοστό συμμετοχής για τις δαπάνες των ασφαλισμένων (άμεσα – έμμεσα) που αφορούν ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις από το 25% και 10% στους άμεσα και έμμεσα ασφαλιζόμενους αντίστοιχα στο 10% για όλους.

2. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Μ.Τ.Σ.)

Το ΜΤΣ χορηγεί μέρισμα (τρίμηνο) στους ασφαλισμένους που έχουν ενταχθεί στα ταμεία της πρώην Ε. Χ. . Με διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν γίνει :

- η περικοπή του μερίσματος από το 2011 οριζόντια κατά 25%
- η αύξηση της εισφοράς των σε ενέργεια από το 2011 κατά μια (1) μονάδα ήτοι από το 4% στο 5%
- η μετάθεση του χρόνου καταβολής του μερίσματος από το 2012 , από την αρχή του τριμήνου στο τέλος του
- ο περιορισμός του χορηγούμενου βοηθήματος θανάτου από τα 15 στα 10 μηνιαία μερίσματα
- η χορήγηση ποσοστού μερίσματος ίσου με το ποσοστό της κύριας σύνταξης που ισχύει στις ορφανικές οικογένειες

Το Μ.Τ.Σ. επίσης χορηγεί το Β.Ε.Α. στα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων του, το οποίο καταβάλλεται:

α) με την τέλεση του γάμου

β) από την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας και μέχρι την συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας του τέκνου και

γ) για αποδεδειγμένους σοβαρούς λόγους υγείας κατόπιν σχετικής αιτήσεως των δικαιούχων τέκνων.
3. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Π.Δ.Υ.)

Το ΤΠΔΥ χορηγεί εφάπαξ βοήθημα σε όσους είναι ενταγμένοι στα ταμεία της πρώην ΑΠ και σε όσους εντάχθηκαν στην ΕΛ. ΑΣ. μετά την 1.1.1993, ανεξάρτητα αν ανήκουν στα ταμεία της πρώην ΕΧ (η ένταξη διενεργείται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου - κατά το παρελθόν υπήρξε ένταξη και άνευ αίτησης)

Με νομοθετική ρύθμιση μειώθηκε το καταβαλλόμενο εφάπαξ βοήθημα :

- για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από την 1.1.2010 έως την 31.12.2010 κατά 15%

- για όσους συνταξιοδοτούνται μετά την 1.1.2011 κατά 20%

Επισημαίνεται ότι παρατηρείται χρονική καθυστέρηση στην καταβολή του που φθάνει τα δυο (2) χρόνια.

4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Το Μ.Τ.Π.Υ. χορηγεί μηνιαίο μέρισμα (κάθε 24η του μήνα) σε όσους είναι ενταγμένοι στα ταμεία της πρώην ΑΠ .

Με τις διατάξεις του αρθ44 Ν.3986/2011 από την 1.9.2011 θεσπίστηκε ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης η οποία υπολογίζεται μόνο για τα μερίσματα που υπερβαίνουν τα 300€ τον μήνα. Η παρακράτηση γίνεται σε μηνιαία βάση και για ποσοστά που κλιμακώνονται από το 3% έως και το 10% ανάλογα με το ύψος του μερίσματος που καταβάλλεται.

Εξαιρούνται οι συνταξιούχοι αναπηρίας , όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας.

Με τις διατάξεις του αρθ 2 του Ν.4024/2011 από την 1.11.2011 όλα τα καταβαλλόμενα μερίσματα μειώνονται κατά 20% και πλέον κατά 50% για το τμήμα του μερίσματος που μετά την παρακράτηση του 20% υπερβαίνει τα 500€.

5. ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ»

Είναι Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύεται από την Διεύθυνση Οικονομικών/Α.Ε.Α.. Μέτοχοι του είναι όλοι εν ενεργεία Αστυνομικοί , Πολιτικοί Υπάλληλοι , Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες , οι οποίοι παραμένουν μέτοχοι του και μετά την συνταξιοδότηση τους εφόσον το επιθυμούν.

Σκοποί του Ιδρύματος είναι :
α) η λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής καθώς και η μίσθωση ιδιωτικών κατασκηνώσεων στην περιφέρεια για την φιλοξενία των τέκνων Αστυνομικών και Πολιτικών Υπαλλήλων. Οι δαπάνες που απαιτούνται προέρχονται αποκλειστικά από τα οικονομικά πλεονάσματα από τις Λέσχες και τα κυλικεία της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και τα έσοδα από τα παρεκκλήσια των παιδικών εξοχών.

β) η παροχή εφάπαξ βοηθήματος μέσω του ειδικού λογαριασμού αλληλοβοήθειας :

- για θάνατο , σοβαρό τραυματισμό ή άλλο βίαιο γεγονός κατά την διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και μέχρι του ποσού των 50.000 €

- για θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής πλην της προηγούμενης περίπτωσης και μέχρι του ποσού των 40.000€

- για τις λοιπές περιπτώσεις θανάτου, ασθενειών και μέχρι του ποσού των 25.000€

Πόροι του λογαριασμού είναι αποκλειστικά οι εισφορές των μετόχων του ιδρύματος (μηνιαία κράτηση 0,6% επί του Β.Μ. του Α/Β )

γ) η παροχή ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης στα ανήλικα ορφανά τέκνα του αστυνομικού , πολιτικού και πυροσβεστικού προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Οι δαπάνη που απαιτείται προέρχεται από εφάπαξ κράτηση που διενεργείται στο προσωπικό κατά την μισθοδοσία εκάστου μηνός Δεκεμβρίου (0,3% επί του Β.Μ. του Α/Β)

http://www.politikanet.gr/2013/09/blog-post_4657.html

Ποιες μειώσεις και ποιες "αυξήσεις" προβλέπουν οι αναλογιστικές μελέτες του ΤΕΑΠΑΣΑ για το εφάπαξ

logo dynami

To bloko.gr έγινε αποδέκτης του ακόλουθου ερωτήματος από αναγνώστη

"Είμαι απόστρατος αστυνομικός και μπορείτε να κάνετε μια ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας σας για το εφάπαξ των αστυνομικών που προέρχονται από το ταμείο της τέως Αστυνομίας Πόλεων, γιατί

μέχρι σήμερα δεν έχει πει κανένας τίποτα για την νέα αναλογιστική μελέτη, η οποία  καθυστερεί πάρα πολύ. Ακούγεται για νέα μείωση του εν λόγω εφάπαξ. Το ταμείο του Στρατού  έχει κάνει 5 μελέτες μέχρι σήμερα. Γιατί το ΤΕΑΠΑΣΑ καθυστερεί να ενημερώσει, κρατώντας ομήρους χιλιάδες απόστρατους συναδέλφους.Θα μιλήσει κάποιος επιτέλους.
Ευχαριστώ."

Θέσαμε το σχετικό ερώτημα στο γ.γ. της ΠΟΑΞΙΑ Γιάννη Κατσιαμάκα και ϋπεύθυνο για ασφαλιστικά και οικονομικά θέμα των αξιωματικών από τον οποίο πήραμε την ακόλουθη διευκρινιστική απάντηση. Προηγήθηκε ενημέρωση της ομοσπονδίας από τον πρόεδρο του ΤΕΑΠΑΣΑ.

"Οι αναλογιστικές μελέτες για τα Ταμεία Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ ( ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ ) παραδόθηκαν στο Ταμείο, το οποίο έχει προβεί ήδη και έχει φέρει προς συζήτηση στο Δ.Σ. προσχέδιο Υπουργικής Απόφασης για το νέο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ.
Το εν λόγω σχέδιο πρέπει να έχει ψηφιστεί το αργότερο μέχρι 7 Οκτωβρίου, γιατί τότε λήγει η θητεία του παρόντος Δ.Σ., ενώ δεν έχει διοριστεί ακόμη το νέο, από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κάτι που έπρεπε να έχει γίνει εντός τριών μηνών, από την υπαγωγή του ΤΕΑΠΑΣΑ στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, από την ψήφιση του σχετικού νόμου τον περασμένο Απρίλιο.

Σύμφωνα με το εν λόγο σχέδιο:

Α) Μειώνεται ο χρόνος παραμονής για την χορήγηση του εφάπαξ για το ταμείο της Χωροφυλακής από 31 στα 30 έτη.

Β) Καθιερώνεται αντίστοιχος ελάχιστος χρόνος ετών ασφάλισης ( 30 έτη ) και για τους ασφαλισμένους στην πρώην Αστυνομία Πόλεων.

Γ) Αυξάνεται σταδιακά η μηνιαία παρακράτηση για την τέως Α.Π. σε 7.3% του Β.Μ. από 4% σήμερα και της τέως Χωροφυλακής από 7.5% σε 8.20% για τους νέους από 4.65% σε 5.30% και από 5% σε 5.30 % αντίστοιχα.

Δ) Καθιερώνεται νέος τρόπος υπολογισμού που αποφέρει μείωση κατά 18% περίπου, αντί 45%, στο Ταμείο της Α.Π. που προβλέπεται στο Ν.4093/2012, και παραμένει σχεδόν αμετάβλητο το της τέως Χωροφυλακής ( ΤΠΑΣ ), πέραν της μείωσης που έχουν ήδη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ.24-9-2013

logo dynami

Έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις του ΜΤΣ έναντι των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών για μη δημιουργία ελλειμμάτων, καθώς και την ανάληψη υποχρέωσης υλοποίησης πενταετούς προγράμματος εξυγίανσης, ώστε να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί κανόνες που διέπουν τη νομοθεσία του, η αρμόδια Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ενέκρινε:
- Την απόφαση που έλαβε το ΔΣ/ΜΤΣ με το υπ’ αριθμ. 13/2/20-9-2013 Πρακτικό του, για μείωση της τιμής μεριδίου για το έτος 2013 από 5,7142 € σε 5,1999 € (ποσοστό 9%).

- Την παρακράτηση της αναδρομικής, από 1-1-2013, μείωσης του μερίσματος στους μήνες Νοέμβριο (Διαφορές Α’ Εξαμήνου) και Δεκέμβριο (διαφορές μηνών Ιουλίου - Οκτωβρίου) του έτους 2013.

- Την αποπληρωμή μέρους του χρέους προς τον ΕΚΟΕΜΣ, με επιπλέον 5.000.000,00 €, πέραν της υφιστάμενης ετήσιας αντίστοιχης υποχρέωσης με 10.000.000,00 € που απορρέει από την υπ’ αριθμ. 11/4/24-5-2012 απόφασης του ΔΣ/ΜΤΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ …

εικονα τεααπασα
 
Με πολύ προβληματισμό και μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις το Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ που τροποποίησαν το 1ο κείμενο σημαντικά, υιοθετήθηκε τελικά χθες, 04-10-2013, τέσσερις ημέρες πριν την λήξη της θητείας του Δ.Σ., το 5ο κείμενο του προσχέδιου Υπουργικής Απόφασης για την τροποποίηση των παροχών και των εισφορών
των Τομέων Πρόνοιας που θα αποσταλεί   στον Υπουργό προκειμένου να εκδοθεί η αναγκαία Υπουργική Απόφαση για να ισχύσουν οι προτεινόμενες αλλαγές. Αναφορικά,  οι σημαντικότερες  είναι: 
→ Η καθιέρωση ως ελάχιστου χρόνου απόδοσης του εφάπαξ βοηθήματος  τα 30 έτη από την ημερομηνία εξόδου από την Σχολή Αστυφυλάκων και για τους δυο Τομείς (Ε.Χ.-Α.Π.), με εφαρμογή  και για όσους δεν τους έχει χορηγηθεί το εφάπαξ μέχρι την ημέρα δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης.
→ Η διόρθωση –μείωση των ποσοστιαίων μειώσεων που επιβλήθηκαν με τον Ν.4093/2012 στα χορηγούμενα εφάπαξ (η μείωση στην Α.Π. διαμορφώνεται στο 28%).
→ Η εισαγωγή περιπτώσεων για την κατά παρέκκλιση χορήγηση εφάπαξ στους πάσχοντες από δυσίατα νοσήματα, στους με 80% αναπηρία και στους τρίτεκνους πολύτεκνους (περιορισμός του χρόνου αναμονής στα 2/5)
→ Η αύξηση των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών σε παλαιούς και νέους ασφαλισμένους αλλά και η καθιέρωση ενός «πέναλτι»  για όσους συνταξιοδοτηθούν έως την 01-01-2016 και δεν έχουν συμπληρώσει τα 30 έτη κατά 1,80 επί του εφάπαξ, και κατά 1,20 για όσους συνταξιοδοτηθούν από την 02-01-2016 και μετά.  

Θα πρέπει ακόμα να επισημανθεί ότι κατά την συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. προβληματίστηκαν για την χρονική στιγμή και τον λόγο, δημοσιοποίησης εγγράφου συνδικαλιστικής οργάνωσης, με το  οποίο ζητήθηκε η χορήγηση των αναλογιστικών μελετών όταν ήταν γνωστό ότι έχουν αποσταλεί στις Ομοσπονδίες από αρχές Σεπτεμβρίου αλλά και η έκφραση «ανεύθυνοι θεσμικοί παράγοντες» που περιείχε το εν λόγω έγγραφο.
http://askapoasy.blogspot.gr/2013/10/blog-post_5.html

ΠΟΑΣΥ :Αναπροσαρμογη τροπου υπολογισμου, ελαχιστου χρονου αποδοσης εφαπαξ βοηθηματων ΤΕΑΠΑΣΑ

 

logo dynami
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 506/1/24
Προς: Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Κοιν.: Αστυνομικές Υπηρεσίες

Θέμα: «Αναπροσαρμογή τρόπου υπολογισμού, ελάχιστου χρόνου απόδοσης εφάπαξ βοηθημάτων από τους Τομείς Πρόνοιας ΤΠΑΣ – ΤΠΥΑΠ του ΤΕΑΠΑΣΑ»
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Στρατηγική επιλογή και στόχος του συνδικαλιστικού μας κινήματος το προηγούμενο διάστημα αποτέλεσε η επανεξέταση των άδικων και αναιτιολόγητων ποσοστιαίων μειώσεων που επεβλήθησαν με τον μνημονιακό Νόμο 4093/2012 στους Τομείς Πρόνοιας, κατά 45,49% στον ΤΠΥΑΠ και κατά 1,94% στον ΤΠΑΣ (πέραν και των μειώσεων των ΒΜ), που συρρίκνωσαν σημαντικά το χορηγούμενο χρηματικό ποσό του εφάπαξ βοηθήματος.

Η προσπάθεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα την ψήφιση του Ν. 4142/2013 και τη μεταφορά της εποπτείας του ασφαλιστικού μας Ταμείου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη από το Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΠΕΚΑ). Μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου, χρονικό διάστημα κατά το οποίο το Ταμείο είχε προχωρήσει σε αναστολή, σε όσους επιθυμούσαν, της χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος εξαντλώντας και τον καταστατικό χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο, την 04-10-2013, αφού ολοκλήρωσε προγενέστερες συνεδριάσεις του, υιοθέτησε ένα από τα σενάρια των αναλογιστικών μελετών που εγκρίθηκαν από την Δ/νση Αναλογιστικών Μελετών του ΥΠΕΚΑ, αναπροσαρμόζοντας τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος, αλλά και την ποσοστιαία μηνιαία εισφορά, ως αυτά αποτυπώνονται στο συνημμένο από 11-10-2013 ενημερωτικό σημείωμα.

Η Ομοσπονδία μας δια του εκπροσώπου της εξέφρασε ξεκάθαρα την αρνητική της θέση τόσο για την καθιέρωση ως ελάχιστου χρόνου απόδοσης του εφάπαξ στα 30 έτη και στον ΤΠΥΑΠ, παραμένοντας σταθερή στην άποψη που διαμορφώθηκε από κοινού για την καθιέρωση του χρόνου που προβλέπεται από τον Ν.3865/2010 καθώς και ξεκάθαρα την άρνησή της για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, κύρια για τους νέους ασφαλισμένους (μετά την 01-01-1993). Η πρότασή της για εκπόνηση – εκτίμηση ενός σεναρίου χωρίς την αύξηση αυτών των εισφορών δεν υιοθετήθηκε.
Ως γνωστόν το συγκεκριμένο ζήτημα είχε απασχολήσει όλο το προηγούμενο διάστημα την Ομοσπονδία όπου σε συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων της (Δ.Σ. – Ε.Γ. – Οικονομική Επιτροπή – Γενικά Συμβούλια) έτυχε εμπεριστατωμένων και διεξοδικών συζητήσεων. Επιπρόσθετα, η Ομοσπονδία για το ίδιο ζήτημα, από αρχές Δεκεμβρίου 2012, απευθύνθηκε στις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις με το υπ” αριθ. 200/9/32γ από 06-12-2012 έγγραφό της ζητώντας τις θέσεις-προτάσεις-απόψεις τους σε συγκεκριμένη εισήγηση του Προέδρου του ΤΕΑΠΑΣΑ. Όλοι γνωρίζουμε πόσες Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις, ποιες και εάν απάντησαν. Δεχόμαστε πάντα την κριτική και είναι θετικό όταν είναι καλοπροαίρετη και γίνεται απ” αυτούς που έχουν θέσεις-απόψεις-προτάσεις και συμμετοχή. Όχι όμως όταν γίνεται απ” αυτούς που δεν έχουν θέσεις-απόψεις-προτάσεις και συμμετοχή.

 

http://www.politikanet.gr/2013/10/blog-post_9873.html

Εξοδα φαρμακευτι​κης αγωγης/ ΤΕΑΠΑΣΑ

εικονα τεααπασα

Γνωρίζεται ότι λόγω της απαραίτητης αναβάθμισης του ηλεκτρονικού συστήματος εκκαθάρισης και έγκρισης εντολών εξόφλησης και της χρονικής καθυστέρησης ενταλμάτων προπληρωμών των συμπληρωματικών παροχών υγείας που αφορούν έξοδαΦαρμακευτικής Αγωγής ασθενών ασφαλισμένων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (πρώην ΚΥΥΑΠ), αναστέλλονται προσωρινά, η παραλαβή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών καθώς και η περαιτέρω διαδικασία πληρωμών των δαπανών για Φάρμακα.

Σύντομα με νεότερη ανακοίνωση οι ασφαλισμένοι του ΤΕΑΠΑΣΑ θα ενημερωθούν για την επανέναρξη της σχετικής διαδικασίας.

Η πληρωμή δαπανών για εργαστηριακές εξετάσεις καθώς και η καταβολή του επιδόματος τοκετού γίνεται κανονικά.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας 
Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας / ΤΕΑΠΑΣ

http://www.teapasa.gr/index.php/homepage/anakoinoseis-tameiou/243-exoda-farmakeutikis-agogis

TO NEO Δ.Σ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΣΑ

 

εικονα τεααπασα

Διορισμός Πρόεδρου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας

υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 94 και 98 του ν. 3655/2008
«Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (Α 58), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4142/2013 (Α΄ 83).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 4, του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α΄ 115).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 77, παρ. 6, του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγρ. 7 του ν. 4142/2013 (Α΄ 83)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005(Α΄ 98).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
8. Την 98523/Λ1268 βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του Ταμείου οικονομικού
έτους 2013 στον ΚΑΕ 0264 για την κάλυψη της οικονομικής επιβάρυνσης που προκύπτει από το διορισμό Προέδρου και μελών στο Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
9. Η υπ’ αριθ. 8000/20/71−δ απόφαση Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. επί ταυτάριθμου εισηγητικού σημειώματος.
10. Το υπ’ αριθ. 34505 Φ.202.2 από 12−6−2013 έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος/Δ−νση Προσωπικού/1ο Τμήμα.
11. Το υπ’ αριθ. 25−2013 από 3−6−2013 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.).
12. Το υπ’ αριθ. 506/6/2α από 14−6−2013 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ).
13. Το υπ’ αριθ. 11 από 31−5−2013 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικού Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Π.Ο.Π.Π.−Υ.Δ.Τ).
14. Το υπ’ αριθ. 3021 από 17−6−2013 έγγραφο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ).
15. Το υπ’ αριθ. 254 από 11−6−2013 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Α.Σ.Α).
16. Το υπ’ αριθ. Φ 21240/16939/1007 από 14−6−2013 έγγραφο Υπουργείου Εργασίας / Γεν. Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε:
Διορίζουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), τα παρακάτω
πρόσωπα:
1) Την Ταξίαρχο Συνοδινού Ιωάννα του Παναγιώτη, με Α.Γ.Μ.Σ. 233812, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Ταξίαρχο Αγγελάκη Δημήτριο του Μύρωνος, με Α.Γ.Μ.Σ.
235129, ομοίως.
2) Τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή Πλατιά Κωνσταντίνο του Χαραλάμπους, με Α.Γ.Μ.Σ. 244960, εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αστυνόμο Α΄ Μπεζυρτζή Γρηγόριο του Νικολάου, με Α.Γ.Μ.Σ. 260200, ομοίως.
3) Τον Αντιπύραρχο Σακκαλή Νικόλαο του Γρηγορίου, με A.M. 8812, εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αντιπύραρχο
Γιαννούτσο Ηλία του Βασιλείου, με A.M. 7808, ομοίως.
4) Από τους εκπροσώπους των ασφαλισμένων: α) Τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή Βράντζα Βασίλειο
του Νικολάου, με A.Γ.M.Σ. 241567, εκπρόσωπο της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αστυνόμο Α΄ Νικολάου Κανέλλο του Βασιλείου με A.Γ.M.Σ. 248471, ομοίως.
β) Τον Υπαστυνόμο Α΄ Ζαχαριουδάκη Αντώνιο του Εμμανουήλ, με Α.Γ.Μ.Σ. 233184, εκπρόσωπο της Π.Ο.ΑΣ.Υ., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ανθυπαστυνόμο Μυλωνά Ευάγγελο του Ευστρατίου, με Α.Γ.Μ.Σ. 243377, ομοίως.
γ) Τον Ιωάννη Γουναλάκη του Αντωνίου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ649108, εκπρόσωπο της Π.Ο.Π.Π.−Υ.Δ.Τ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Μαλακάτα του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ142179, ομοίως.
δ) Τον Αντιπύραρχο Σταμούλη Ιωάννη του Πέτρου μεA.M. 9011, εκπρόσωπο της Ε.Α.Π.Σ., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Πύραρχο Παντελεάκο Φίλιππο του
Κυριάκου, με Α.Μ. 9214, ομοίως.
5) Τον Αντιστράτηγο ΕΛ.ΑΣ. ε.α. Ρούμπο Σταύρο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.: 209299017 εκπρόσωπο των συνταξιούχων (Π.Ο.Α.Α.Σ.Α), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Υποστράτηγο ΕΛ.ΑΣ. ε.α. Λουμπαρδία Νικόλαο του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 598312, ομοίως.
6) Την Καρτσακλή Παναγιώτα του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ.: Λ699679, υπάλληλο ΠΕ κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σπύρου Ευάγγελο του Γεωργίου,
με Α.Δ.Τ.: ΑΑ120350, ομοίως.
Η θητεία των διοριζομένων θα είναι για τρία (3) χρόνια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

http://www.bloko.gr/swmata-asfaleias/o-proedros-toy-teapasa-einai-genoys-thhlykoy-olo-to-neo-ds.html

 

ΤΕΑΠΑΣΑ Νο2, Η ερευνα της οικονομικης αστυνομιας και ο αρχηγος της ΕΛ.ΑΣ.

εικονα τεααπασα

Ξεκίνησαν πριν από λίγες ώρες οι καταθέσεις στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. στην οικονομκή αστυνομία για την υπόθεση των ανείσπρακτων οφειλών στο ΤΕΑΠΑΣΑ και κυρίως, για την αδράνεια ή την ανοχή που ελέγχεται πως επέδειξε η διοίκηση του επί σειρά ετών.

Η σχετική καταγγελία, σύμφωνα με πληροφορίες του bloko.gr είχε γίνει πριν από ενάμιση χρόνο στους οικονομικούς εισαγγελείς και σύμφωνα μ' αυτή, το

ΤΕΑΠΑΣΑ επέδειξε περίεργη ανοχή και στάση στο γεγονός της μη καταβολής οφειλών από δικαιώματα στον ιππόδρομο και από τηλεοπτικούς σταθμούς, που είχαν μπει στην κατάψυξη.

Η καταγγελία αυτή είχε γίνει γνωστή και στον αρχηγό της αστυνομίας, ο οποίος και αυτός δεν έδειξε καμία ζέση γιατη διερεύνηση του πράγματος. Κι ενώ επί ενάμιση χρόνο δεν είχε γίνει το παραμικρό, συνδικαλιστές επανήλθαν με νέα καταγγελία στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, ο οποίος παρήγγειλε προκαταρκτική έρευνα την οποία ανέθεσε στην οικονομική αστυνομία.

Υπενθυμίζουμε ότι πρόσφατα με απόφαση αρχηγού, άλλαξε ο πρόεδρος του ΤΕΑΠΑΣΑ με πρόφαση ότι υποβλήθηκαν εσφαλμένα στοιχεία στον προϋπολογισμό του ταμείου. Το περίεργο είναι πάντως, ότι η προηγούμενη διοίκηση και με πρωτοβουλία του προέδρου που απομακρύνθηκε με συνοπτικές διασικασίες ... εκποδών, είχε εγείρει αξιώσεις και εισέπραξε σημαντικά από τα "καταψυγμένα" ποσά κυρίως του ιπποδρόμου, αλλά και από τηλεοπτικούς σταθμούς.

Όπως και να έχει, υπάρχουν πολλές περίεργες συμπτώσεις σ' αυτήν την υπόθεση και πολύ σύντομα, θα επανέλθουμε με το ... ΤΕΑΠΑΣΑ Μέρος 3ον...

http://www.bloko.gr/swmata-asfaleias/teapasa-no2-h-ereyna-ths-oikonomikhs-astynomias-kai-o-arxhgos-ths-elas.html

Πηρε υπογραφη το Π.Δ. για το εφαπαξ από το ΤΕΑΠΑΣΑ, Τι μειωσεις και ποιες ... αυξησεις προβλεπονται...

 

logo dynami

Πήρε επιτέλους πριν από λίγο την υπογραφή του Δένδια το Π.Δ. με την αναλογιστική μελέτη του ΤΕΑΠΑΣΑ όπως συντάχθηκε μετά την υπαγωγή του ταμείου στο δημόσιας τάξης απο το υπουργείο εργασίας, προκειμένου ν' αποφευχθούν στο μέτρο του δυνατού τα μεγάλα ψαλίδια στο εφάπαξ των αστυνομικών και κυρίως των προερχόμενων από την πρώην αστυνομία πόλεων. 

Όπως είχε αποκαλύψει το bloko.gr στις 27 Σεπτεμβρίου ( ΕΔΩ ), με την πολύτιμη συνδρομή του γ.γ. της ΠΟΑΞΙΑ Γιάννη Κατσιαμάκα στον

οποίο θέσαμε σχετικό ερώτημα αναγνώστη μας, το σχέδιο προβλέπει στα βασικά του σημεία τα ακόλουθα εξής: 

Α) Μειώνεται ο χρόνος παραμονής - από την ημερομηνία καταβολής εισφορών- για την χορήγηση του εφάπαξ για το ταμείο της Χωροφυλακής από 31 στα 30 έτη.

Β) Καθιερώνεται αντίστοιχος ελάχιστος χρόνος ετών ασφάλισης ( 30 έτη ) και για τους ασφαλισμένους στην πρώην Αστυνομία Πόλεων.

Γ) Αυξάνεται σταδιακά η μηνιαία παρακράτηση για την τέως Α.Π. σε 7.3% του Β.Μ. από 4% σήμερα και της τέως Χωροφυλακής από 7.5% σε 8.20% για τους νέους από 4.65% σε 5.30% και από 5% σε 5.30 % αντίστοιχα.

Δ) Καθιερώνεται νέος τρόπος υπολογισμού που αποφέρει μείωση κατά 18% περίπου, αντί 45%, στο Ταμείο της Α.Π. που προβλέπεται στο Ν.4093/2012, και μικρή μεώση της τάξης του 4% της τέως Χωροφυλακής ( ΤΠΑΣ ), πέραν της μείωσης που έχουν ήδη υποστεί από τους νέους μειωμένους βασικούς  μισθούς.

Κίνητρα για επιπλέον ... "διαμονή" στο σώμα της αστυνομίας με ... οικονομική αντικαταβολή παρέχει το νέο Π.Δ. γιατο εφάπαξ των αστυνομικών από το ΤΕΑΠΑΣΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του bloko.gr, προσθήκη της τελευταίας στιγμής μπήκε η ακόλουθη εξής πρόβλεψη.

Όποιος αστυνομικός συμπληρώνει 35 χρόνια εισφορών στο ταμείο, θα μπορεί να  

εισπράξει το 80% του εφάπαξ που του αναλογεί και να συνεχίσει να διατηρείται στην ενέργεια μέχρι τελικής αποχώρησης.

Η συγκεκριμένη "τροπολογία" αποτελεί σύμφωνα με όσα σημειώνονται, αίτημα των συνδικαλιστικών εκπροσώπων που έγινε αποδεκτό από το δ.σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ κι ενσωματώθηκε πρόσφατα στο σχετικό Π.Δ.  

http://www.bloko.gr/swmata-asfaleias/phre-ypografh-to-pd-gia-to-efapaks-apo-to-teapasa-ti-meiwseis-kai-poies-aykshseis-problepontai.html

 

Ανακοινωση του ΤΕΑΠΑΣΑ για το εφαπαξ, Ποσο θα ειναι, πως θα υπολογιζεται και ποιες εισφορες θα καταβαλλονται

logo dynami

Πριν από λίγη ώρα το ΤΕΑΠΑΣΑ εξέδωσε την ανακοίνωση που ακολουθεί με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων παροχών του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Τ.Π.ΑΣ.) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων της Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ως προς τον

καθορισμό του ύψους και του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος και τον προσδιορισμό των εισφορών των ασφαλισμένων μετόχων αυτών.»

Την 20/2/2014 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4239/2014 (ΦΕΚ Α΄-43) στο άρθρο 9 του οποίου ορίζεται ότι:

1. Το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 95 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4142/2013 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού και οι προϋποθέσεις χορήγησης των πάσης φύσεως παροχών του ΤΕΑΠΑΣΑ, καθώς και ο προσδιορισμός των σχετικών εισφορών που βαρύνουν τους μετόχους ασφαλισμένους αυτού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από αναλογιστική μελέτη και πρόταση του Δ.Σ. του Ταμείου.»

2. Στο άρθρο 103 του ν. 3655/2008 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Μέτοχοι του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) που συμπλήρωσαν χρόνο ασφάλισης τριάντα πέντε (35) ετών στους Τομείς αυτούς μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος και πριν την έξοδό τους από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας οπότε ο μέτοχος ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της ασφαλιστικής σχέσης ή τη διατήρησή της, μέχρι την έξοδό του από το Σώμα. Στην πρώτη περίπτωση διαγράφεται από μέτοχος, παύει η υποχρέωσή του για καταβολή εισφοράς και εξομοιώνεται με τους εξελθόντες οριστικά. Στη δεύτερη περίπτωση το ποσό που χορηγήθηκε στο μέτοχο ασφαλισμένο συμψηφίζεται, υπολογιζόμενο εντόκως, με το εφάπαξ βοήθημα που προσδιορίζεται με την οριστική απόφαση χορήγησης της παροχής μετά την έξοδό του από το Σώμα. Αν μέτοχος ασφαλισμένος που έλαβε εφάπαξ βοήθημα κριθεί ως μη δικαιούμενος συντάξεως ή μετά τον ανωτέρω συμψηφισμό προκύπτει επιστροφή ποσού, ο μέτοχος ασφαλισμένος καλείται να αποδώσει το κατά περίπτωση ποσό στο Ταμείο εντός διμήνου. Αν δεν αποδοθεί το ποσό αναζητείται και αποδίδεται στο Ταμείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Σε μέτοχο που διετέλεσε δημόσιος υπόλογος ή διαχειριστής δεν μπορεί να χορηγηθεί εφάπαξ βοήθημα αν αυτός έχει καταλογισθεί με οποιοδήποτε ποσό (έλλειμμα) ή δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος της διαχείρισής του. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

Γνωρίζεται ότι επίκειται η κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου 4239/2014 έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει τη διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα αναφορικά με την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του εν λόγω Νόμου."

http://www.bloko.gr/swmata-asfaleias/anakoinwsh-toy-teapasa-gia-to-efapaks-poso-tha-einai-pws-tha-ypologizetai-kai-poies-eisfores-tha-kataballontai.html

Ανακοινωση του ΤΕΑΠΑΣΑ Χορηγηση εκκρεμων εφαπαξ – βοηθηματων ΤΠΥΑΠ

εικονα τεααπασα

Γνωρίζεται ότι στο πλαίσιο εφαρμογής της δημοσιευθείσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατ' εξουσιοδότηση του Νόμου 4239/2014 υπ’ αριθμ. 8000/20/89-α΄ Απόφασης του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως & Προστασίας του Πολίτη, η χορήγηση των εκκρεμών εφάπαξ βοηθημάτων στους δικαιούχους του Τ.Π.Υ.Α.Π. θα πραγματοποιηθεί σταδιακά και κατά χρονική προτεραιότητα κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2014. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι:
•    τον Απρίλιο 2014 θα χορηγηθούν τα εκκρεμή εφάπαξ βοηθήματα, των οποίων οι συνταξιοδοτικές πράξεις εκδόθηκαν από το Γ.Λ.Κ. τους μήνες Δεκέμβριο 2012, Ιανουάριο 2013, Φεβρουάριο 2013 & Μάρτιο 2013 και εστάλησαν στο Ταμείο με τους ψηφιακούς δίσκους (CD) υπ’ αριθ. 117, 118, 119 & 120, 
•    τον Μάιο 2014 θα χορηγηθούν τα εκκρεμή εφάπαξ βοηθήματα, των οποίων οι συνταξιοδοτικές πράξεις εκδόθηκαν από το Γ.Λ.Κ. τους μήνες Απρίλιο 2013, Μάιο 2013, Ιούνιο 2013, Ιούλιο 2013 & Αύγουστο 2013 και εστάλησαν στο Ταμείο με τους ψηφιακούς δίσκους (CD) υπ’ αριθ. 121, 122, 123, 124 & 125,
•    τον Ιούνιο 2014 θα χορηγηθούν τα εκκρεμή εφάπαξ βοηθήματα, των οποίων οι συνταξιοδοτικές πράξεις εκδόθηκαν από το Γ.Λ.Κ. τους μήνες Σεπτέμβριο 2013, Οκτώβριο 2013, Νοέμβριο 2013 & Δεκέμβριο 2013 και εστάλησαν στο Ταμείο με τους ψηφιακούς δίσκους (CD) υπ’ αριθ. 126, 127, 128 & 129.

Η ΦΥΣΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΑΣ;

logo dynami

 

θήνα,  8-4-2014         

Αρ. Πρωτ.: 031

Προς :

Κοιν.:

-Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

-Υπουργείο Οικονομικών

-Π.Ο.ΑΣ.Υ.

-Δ.Σ.  ΤΕΑΠΑΣΑ

-Υπηρεσίες Αθηνών

Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Μετά από πρόσφατη αναστάτωση που υπεστήκαμε όλοι μας με τη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου την 30/3/2014 και ειδικότερα με τις διατάξεις που αφορούσαν την απώλεια των πόρων του Ταμείου μας δηλ. τη μη προδιαγραμμένη έως την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου απώλεια εσόδων του Ταμείου μας και κατ’ επέκταση την εν αμφιβόλω βιωσιμότητά του, διαπιστώσαμε, με βάση το συνημμένο έγγραφο του Αρχηγείου, ότι όλα ήταν κανονισμένα από πριν και το μόνο που άλλαξε ήταν ποιοι πόροι θα φύγουν από το Ταμείο μας και θα πάνε στο Υπουργείο Οικονομικών.

Όπως προκύπτει λοιπόν από το συνημμένο έγγραφο του Κλάδου Οικονομοτεχνικών και Πληροφορικής του Αρχηγείου μας, είχε παζαρέψει η Φυσική ηγεσία του Σώματος πριν την κατάθεση του προαναφερόμενου νομοσχεδίου τους πόρους του Ταμείου μας, δηλαδή από την 11-12-2013 και κατέληξε, παρότι το Ταμείο μας έχει αυτοτέλεια και διοικείται από το Δ.Σ., να παραχωρεί τους εξής πόρους :

α) ποσοστό 4% από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους ( άρθρο 22 Ν.3938/2011)

β) κράτηση 3% επί των ενεργηθέντων παντός είδους προμηθειών, κατασκευών, αγορών, επισκευών που γίνονται για λογαριασμό του Τ.Π.Α.Σ.( Άρθρο 8 Α.Ν. 884/37 όπως τροποποιήθηκε με Ν.1169/1981 αρ.3, Ν.2676/1999 αρ.27)

γ) ποσό που προέρχεται από την εκποίηση των πάσης φύσεως πεπαλαιωμένων υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, παντός είδους τροχοφόρων και πλωτών μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται( άρθρο 20, παρ.1, εδ.β του Ν.4058/2012),

χωρίς κανένας μέτοχος-συνάδελφος να ενημερωθεί.

Προκύπτουν λοιπόν σε όλους μας τα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Υφίσταται ή δεν υφίσταται τελικά αυτοτέλεια των Ταμείων μας;
  2. Πως είναι δυνατόν η φυσική ηγεσία, να επιθυμεί να καθορίζει και να αποφασίζει για την κατάργηση πόρων και χρημάτων που αφορούν μετόχους αυτοτελών Ταμείων, δηλαδή όλους μας;
  3. Πως νομιμοποιείται η φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. να καθορίζει τους πόρους Ταμείων που αφορούν και άλλους μετόχους εκτός ΕΛ.ΑΣ. π.χ.Πυροσβέστες και πολιτικό προσωπικό; Αυτοί οι συνάδελφοι το γνωρίζουν;
  4. Ποια αναλογιστική μελέτη έχει κάνει η φυσική ηγεσία ώστε αναντίρρητα να δέχεται μειώσεις πόρων; Η μελλοντική βιωσιμότητα τους είναι αδιάφορη;
  5. Τελικά η φυσική ηγεσία  την εποπτεία των Ταμείων την εκλαμβάνει ως συνδιοίκηση ή και διοίκηση ίσως; Τότε ποιος ο ρόλος του Δ.Σ. και της Προέδρου;

Ύστερα από το παραπάνω – για εμάς σκάνδαλο-, καλούμε την Φυσική ηγεσία του Σώματος να δώσει σχετικές εξηγήσεις για τις ως άνω πράξεις της, την Πρόεδρο του Ταμείου να γνωρίσει στους μετόχους-συναδέλφους αν το Δ.Σ. γνώριζε το παζάρι των πόρων και σε θετική περίπτωση σε ποιο διοικητικό συμβούλιο συζητήθηκε, καθώς και τι αποφασίστηκε. Σε αρνητική περίπτωση, τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε αφού δεν ερωτηθήκατε για κάτι που αφορά άμεσα τη βιωσιμότητα του Ταμείου μας.

Τέλος καλούμε την Ομοσπονδία μας να γνωρίσει σε όλους μας, τι είδους ενημέρωση είχε για το παραπάνω θέμα.

ΜΑΣ ΒΡΗΚΑΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΦΟΒΗΘΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ

Για το Δ.Σ.

                     - Ο -                                                                                   - Ο -

                 Πρόεδρος                                                                     Γεν. Γραμματέας

                                             

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                                                    ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

- See more at: http://www.easya.gr/articles/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B7-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B7%CE%B3%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%83#sthash.9g3V3N8S.dpuf

Μελη της ΠΟΑΣΥ καταθετουν αγωγες και μηνυσεις σε στρατηγους της ΕΛ.ΑΣ. για τους πορους του ΤΕΑΠΑΣΑ

logo dynamiΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Εξακολουθεί να σοκάρει το αστυνομικό προσωπικό και τους αντιπροσώπους του η αποκάλυψη της ένωσης Αθηνών, ( Καταγγελία σοκ της ένωσης Αθηνών: " Πως η ηγεσία ξεπουλάει τους πόρους του ΤΕΑΠΑΣΑ..." ) αναφορικά με τη διαχείριση των πόρων του ΤΕΑΠΑΣΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του bloko.gr, μέλη της ΠΟΑΣΥ, προτίθενται στις αμέσως επόμενες ημέρες να καταθέσουν αγωγές και μησύνεις σε βάρος στρατηγών του σώματος που είτε υπογράφουν, είτε βρίσκοντα πίσω από τη σύνταξη της απόφασης για την κατάργηση μη

ανταποδοτικών πόρων, καθώς επίσης και κατά παντός υπευθύνου, θέτοντας μάλιστα το ακόλουθο ερώτημα. "Με ποιο δικαίωμα και με ποιου την πρωτοβουλία γίνεται αυτό; Τα δικά τους χρήματα ή της οικογένειας τους διαχειρίζονται οι κύριοι αυτοί; Μέχρι πότε θα παίζουν παιχνιδάκια στις πλάτες των μετόχων, δηλαδή όλων εμάς των αστυνομικών; "

Δείτε ποιους ακριβώς πόρους περιγράφει ότι απεμπολούνται με τη διαταγή...

Όπως προκύπτει λοιπόν από το συνημμένο έγγραφο του Κλάδου Οικονομοτεχνικών και Πληροφορικής του Αρχηγείου μας, είχε παζαρέψει η Φυσική ηγεσία του Σώματος πριν την κατάθεση του προαναφερόμενου νομοσχεδίου τους πόρους του Ταμείου μας, δηλαδή από την 11-12-2013 και κατέληξε, παρότι το Ταμείο μας έχει αυτοτέλεια και διοικείται από το Δ.Σ., να παραχωρεί τους εξής πόρους :

α) ποσοστό 4% από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους ( άρθρο 22 Ν.3938/2011)

β) κράτηση 3% επί των ενεργηθέντων παντός είδους προμηθειών, κατασκευών, αγορών, επισκευών που γίνονται για λογαριασμό του Τ.Π.Α.Σ.( Άρθρο 8 Α.Ν. 884/37 όπως τροποποιήθηκε με Ν.1169/1981 αρ.3, Ν.2676/1999 αρ.27)

γ) ποσό που προέρχεται από την εκποίηση των πάσης φύσεως πεπαλαιωμένων υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, παντός είδους τροχοφόρων και πλωτών μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται( άρθρο 20, παρ.1, εδ.β του Ν.4058/2012),

http://www.bloko.gr/swmata-asfaleias/melh-ths-poasy-katathetoyn-agwges-kai-mhnyseis-se-strathgoys-ths-elas-gia-toys-poroys-toy-teapasa.html

Το παρτι στο ΤΕΑΠΑΣΑ με τα διπλα και τριπλα εφαπαξ συνεχιζεται, Πανω απο 1.000.000 ευρω η επιπτωση στα αποθεματικα

images

Παράσταση διαμαρτυρίας σε λίγη ώρα από την ΠΟΑΣΥ για τη συνεχιζόμενη χορήγηση και μάλιστα με υπουργική έγκριση, διπλών και τριπλών εφάπαξ υπέρ αξιωματικών που αποστρατεύθηκαν με συγκεκριμένο βαθμό και μετά την κατάθεση δικαστικών ή διοικητικών προσφυγών πήραν μία ή περισσότερες προαγωγές και ως εκ τούτου, αξιώνουν επιπλέον και αναδρομικές συμπληρωματικές εισφορές εξίσωσης με
τον κατεχόμενο στην αποστρατρεία βαθμό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του bloko.gr, χθες με απόφαση του υπουργού δημόσιας τάξης άναψε το πράσινο φως ώστε να δοθεί συμπληρωματικό εφάπαξ, σε απόστρατο αξιωματικό της αστυνομίας και συγγενή πρώην υπουργού, ο οποίος ειχε προσφύγει στο νομικό συμβούλιο του Κράτους το οποίο γνωμοδότησε υπέρ του, σε αντίθεση με σειρά υπέρτερων αποφάσεων του ΣτΕ αλλά και σχετικού νόμου που ψήφισε μεταξύ άλλων και ... ο κ. Κικίλιας!
Οι συνδικαλιστές, με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη απόφαση ανοίγει ορθάνοιχτα την πόρτα για διεκδίκηση και από άλλους αξιωματικούς επιπλέον εφάπαξ για κάθε βαθμό που πήραν ως απόστρατοι και κάτι τέτοιο συνιστά επιβάρυνση 1.000.000 και πάνω ευρώ, αποφάσισαν την παράσταση διαμαρτυρίας με παράλληλη ενημέρωση της προϊσταμένης της εισαγγελίας Αθηνων για τη μεθόδευση κατά παράβαση του νόμου.
Η παράσταση διαμαρτυριας σε λίγη ώρα στα γραφεία του ταμείου στην οδό Βερανζερου.
Υπενθυμίζεται ότι και η ΠΟΑΞΙΑ με ανακοίνωση της ( ΕΔΩ ) είχε καταδικάσει την προσφυγή του πρώην μέλους της.

Διαβάστε τί έγραψε το bloko.gr στις 23 Μαΐου, όταν και αποκάλυψε το θέμα μετά από μια σιβυλλική ανάρτηση του Νίκου Καραδήμα στο facebook
Η ανάρτηση οργής και αγανάκτησης του Νίκου Καραδήμα στο facebook που διαβάσατε νωρίτερα αναφορικά με τη μήνυση απόστρατου στρατηγού σε βάρος του ΤΕΑΠΑΣΑ, μας διέγειρε το φυσικό ενδιαφέρον για τη μεθόδευση, που όπως διαπιστώνουμε συμβαίνει επί σειρά ετών, με την ανοχή κα τη συνενοχή της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ αλλά και του ταμείου, που διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του συνόλου των αστυνομικών.
Ξεκινάμε όμως από την περίπτωση που θίγει ο κ. Καραδήμας, που αποτελεί ενδεικτικό προϊόν της βιομηχανίας που έχει στηθεί. Παρεμπιπτόντως, ο ενάγων το ΤΕΑΠΑΣΑ, είναι συγγενής πρώην
υπουργού, χωρίς αυτό ως επισήμανση να προσθέτει ή να αφαιρεί κάτι από το όλον θέμα.
Διαβάζοντας το ιστορικό σχετικής απόφασης μετά από συναδρίαση του ΤΕΑΠΑΣΑ, ο ενάγων αποστρατεύθηκε με το βαθμό του ταξίαρχου το Μάιο του 2007 και διαγράφηκε από τις καταστάσεις του αστυνομικού προσωπικού ένα μήνα μετά.
Τον Οκτώβριο του 2007, του χορηγήθηκε εφάπαξ που αντιστοιχούσε στο μισθολογικό βαθμό του γενικού επιθεωρητή στρατού με 33 χρόνια και 10 μήνες ασφάλισης.
Ο συγκεκριμένος αξωματικός, "προήχθη στο βαθμό του υποστρατήγου εοθ από 1-3-2008 και αποστρατεύθηκε αυτεπαγγέλτως ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, την 5-6-2008" και ως εκ τύτου, του χορηγήθηκε συπληρωματικό εφάπαξ που αντιστοιχούσε στο μισθολογικό βαθμό του γενικού επιθεωρητή στρατού με 34 έτη και 10 μήνες.
Τον Απρίλιο του 2010 τώρα, το ταμείο ενημερώνεται ότι ο αξιωματικός αυτός προήχθη στο βαθμό του υποστρατήγου από 1-3-2008 και στα βαθμό του αντιστρατήγου εοθ από 3-3-2009 και αποστρατεύθηκε την 12-6-2009 με αντιστοχία μισθολογικού βαθμού αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. και του χορηγήθηκε δεύτερο συμπληρωματικό εφάπαξ!!!
Στις 23 Απριλίου του 2012 ο αξιωματικός που προφανώς βρήκε στο ταμείο την κότα με τα χρυσά αυγά, αιτήθηκε νέο συμπληρωματικό εφάπαξ. Η απόφαση που πήρε το ΤΕΑΠΑΣΑ ήταν απορριπτική κι έτσι οδηγηθήκαμε μόλις πρόσφατα στην αγωγή του κατά του ταμείου.
Πέρα όμως απ' όλα όσα μνημονεύσαμε, με τα οποία αποκαλύπτεται πως ο απόστρατοι αξιωματικοί "ξεζουμίζουν" με αυθαίρετες αποφάσεις της ηγεσίας επαναφοράς τους και χωρίς να υπηρετούν ούτε μία επιπλέον ημέρα από την ημερομηνία της διαγραφής τους, σ'΄αυτό καθαυτό το σκεπτικό της απόρριψης ανακαλύπτεται μια εξόφθαλμη και καραμπινάτη παρανομία που συντελούνταν επί σειρά ετών, με ανοχή και συνενοχή των ηγεσιών της ΕΛ.ΑΣ. και του ΤΕΑΠΑΣΑ.
Το ταμείο "πάτησε" πάνω στο άρθρο 138 παρ. Γ 2α του νόμου 4052/2012 που προβλέπει μεταξύ άλλων ότι: " Μέτοχοι του ΤΕΑΠΑΣΑ, εξερχόμενοι του σώματος και καθ' οιονδήποτε τρόπο αποκαθιστάμενοι διοικητικά και μη επανερχόμενοι στην ενεργό υπηρεσία για παροχή εργασίας, δεν διαιούνται συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα γιατον εκτός υπηρεσίας διανυθέντα χρόνο, ούτε για ενδεχόμενη επελθούσα αναδρομικά βαθμολογική μεταβολή, ανεξάρτητα του δικαιώματος συμπληρωματικής συντάξεως.... Εκκρεμείς υποθέσεις για διοικητική απκατάσταση κρίνονται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής".
Μάλιστα κι εδώ υπάρχει το "ζουμί" της όλης ιστορίας, προς επίρρωση της απόρριψης και της προσφυγής και της "εκκρεμότητας" παρατίθενται μια σειρά σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ, αρχής γενομένης από το ... 1997!!!
Γράφει συγκεκριμένα ο νομικός σύμβουλος του ΤΕΑΠΑΣΑ: "Προς την κατεύθυνση συνάδει πληθώρα αποφάσεων του ΣτΕ, στο πλαίσιο των οποίων βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση συμπληρωματκού εφάπαξ, θεωρούνται ο πραγματκός χρόνος υπηρεσίας, "ήτοι παροχή πραγματικής υπηρεσίας (εργασίας) και επίκαιρη απόδοση της πάγιας εισφοράς" (ΣτΕ 5020/1997, 1801/2001, 1681/2004, 2481/2004, 2927/2004 και 231/2005).!!!!!
Συνεπώς, προκύπτουν τα ακόλουθα εξής "καυτά" ερωτηματα.
1. Αφού υπήρχαν όλες αυτές οι αποφάσεις, για ποιο λόγο δόθηκαν δύο συμπληρωματικά εφάπαξ σο συγκεκριμένο αξιωματικό;
2. Αφού υπήρχαν όλες αυτές οι αποφάσεις, γιατί δόθηκαν όλα αυτά τα χρόνια συμπληρωματικά εφάπαξ σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες αξιωματικούς που αποστρατεύθηκαν και κέρδισαν με διοικητικές προσφυγές βαθμούς χωρίς να τους υπηρετήσουν;
3. Ποια είναι η συνολική οικονομική βλάβη που υπέστη το ΤΕΑΠΑΣΑ εξαιτίας αυτής καθαυτής της ανοχής- συνενοχής των ηγεσιών όλα αυτά τα χρόνια της ΕΛ.ΑΣ. και του ταμείου;
Για όλα αυτά που παρανόμως δεν έγιναν, οι πληροφορίες του bloko.gr πως συνδικαλιστές προτίθενται να καταθέσουν αγωγές και μηνύσεις σε βάρος του ΤΕΑΠΑΣΑ για διασπάθιση πόρων.
Άντε και καλά ξεμπερδέματα...
.bloko.gr

http://www.politikanet.gr/2014/08/1000000.html

Tο πρωτο μερος της ερευνας του bloko.gr για το ΤΕΑΠΑΣΑ, "Εκδοθηκαν πολλαπλως και εξοφληθηκαν χρηματικα ενταλματα πληρωμης... "

Oikonomika-Metra-2
Το bloko.gr ξεκινά σήμερα τη δημοσίευση αποσπασμάτων απο το πολυσέλιδο πόρισμα των ελεγκτών της διεύθυνσης επιθεώρησης του υπουργείου εργασίας που συντάχθηκε μετά από ενδελεχή εξέταση των αρχείων του ΤΕΑΠΑΣΑ και υποβλήθηκε στις 22 Μαρτίου του 2012 στην εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών, καθώς διαπιστώθηκαν ... σημεία και τέρατα.
Το πόρισμα υπέβαλλαν οι κ.κ. Αμπατζόγλου Αναστασία, Ρίζου Μαρία και Λυριωτάκη Μαρία- Νίκη και το διαβίβασαν, "στην
εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών για να συσχετιστεί με την αρ. ΩΟΙΕ/10/14 εισαγγελική παραγγελία  6128π/ΑΟΙΕ/11/341, υπόψη του δ.σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ για να ενημερωθεί και να λάβει τις ενδεικνυόμενες αποφάσεις και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να κρίνει τις περιπτώσεις καταλογισμού... Τέλος, διαβιβάζεται στην εμπορική τράπεζα γιατις ευθύνες που προκύπτουν από τη μη σωστή εκτέλεση της ταμειακής διαχείρισης στο εν λόγω ταμείο....".
Θυμίζουμε ή καλύτερα τονίζουμε απλώς, ότι έκτοτε ουδείςαπό τους παραλήπτες ανέλαβε σχετική πρωτοβουλία. Όμως, όπως επίσης γράψαμε χθες, αυτό είναι το λιγότερο, σε ότι αφορά στη δική μας διερεύνηση των δεδομένων. Κι αυτά περιγράφονται στο πόρισμα.
Σε ότι αφορά στο ιστορικό του ελέγχου, αυτό που σημειώνεται μεταξύ άλλων είναι ότι ζητήθηκε από το ΤΕΑΠΑΣΑ με το αρ. πρ. 8069/2/62/2010 που "ζήτησε τη διενέργεια έρευνας σχετικά με την ύπαρξη δικονομκών ατασθαλιών στο λογιστήριο του ΤΕΑΕΧ."
Παρακάτω σημεώνεται ότι "ο κ. Σ.... ως προϊστάμενος λογιστηρίου κατά την ανάληψη των καθηόντων του διαπίστωσε την ύπαρξη ανεκτέλεστων αποφάσεων του δ.σ. του πρώην ΕΤΕΧ (ετών 2007- 2008 ) που αφορούσαν τη διαδοχική ασφάλιση πρώην μετόχων του πρώην ΕΤΕΧ...." Επίσης, "ανέφερε στον πρόεδρο ότι διεπίστωσαν κυρίως εκτελεσμένα (εξοφλημένα) χρηματικά ποσά ενταλμάτων ( έτους 2007, 2008 και 2009 ), εκδοθέντων δύο φορές που αφορούσαν στην ίδια περίπτωση δαπάνης. Από τα εν λόγω ποσά, το ένα προέκυπτε ότι απεδίδετο κανονικά στον αποδέκτη (δικαιούχο ταμείο) ενώ για το δεύτερο δεν προέκυπτε αποδέκτης, παρά μόνο η εκταμίευση από το λογαριασμό" και με σχετική αναφορά, λόγω της κρισμότητας του θέματος συγκλήθηκε εκτάκτως η αρ. 48/1/29- 10-2010 συνεδρίαση του δ.σ. κατάτην οποίασυζητήθηκε η αναλυτική αναφορά από την οποία προέκυπτε οικονομική ζημιά σε βάρος του ταμείου χρηματικού ποσού 107.031,26 ευρώ, ενώ υπό διερεύνηση τύγχανε επιπλέον ποσό 81.369,80 ευρώ.
Αυτά σε ότι αφορά στο ιστορικό. Θα κάνουμε τώρα ένα άλμα στις σελίδες του πορίσματος για να έχετε ένα πρώτο μέγεθος ως βάση δεδομένων και από το ιστορικό, πάμε στα συμπεράσματα, όπου σημειώνεται μεταξύ άλλων.
" Ευθύνες προκύπτουν για υπαλλήλους του λογιστηρίου, τους προϊσταμένους του τμήματος ... και τους διευθυντές του πρώην ΕΤΕΧ, καθώς και για την εμπορική τράπεζα που ασκούσε τη διαχείριση του λογαριασμού, διότι εκδόθηκαν πολλαπλώς και εξοφλήθηκαν χρηματικά εντάλματα πληρωμής που αφορούσαν συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης (διαδοχική ασφάλιση) για τους ίδιους πρώην ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΕΧ σε άλλα επικουρικά ταμεία ασφάλισης χωρίς ν' αποδοθούν".
Και μην βιαστείτε, το υπο έρευνα χρηματικό ποσό για τη μαύρη τρύπα που ανακαλύφθηκε, δεν είναι αυτό που σημειώνεται στην αρχή κατάτην παράθεση του ιστορικού.
Αύριο η συνέχεια.

Σχεδιο για μικροτερες μειωσεις στα εφαπαξ -Εκτακτη επιχορηγηση στα Ταμεια

ΕΙΚΟΝΑ ΕΥΡΩ

Μικρότερες- ή ακόμη και μηδενικές- μειώσεις στα εφάπαξ φέρνει διάταξη για έκτακτη κρατική επιχορήγηση στα Ταμεία. Χάρη σε αυτή, το «ψαλίδι» του ποσού που περιμένουν να πάρουν όσοι βγήκαν στη σύνταξη μετά από τον Αύγουστο του 2013 θα είναι μικρότερο. 

Με τη διάταξη, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», οι επικείμενες περικοπές στα εφάπαξ του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ των ένστολων καθώς και στα μερίσματα που καταβάλλουν οι αντίστοιχοι φορείς θα είναι μικρότερες από αυτές που αρχικά είχαν υπολογιστεί. Και αυτό γιατί η κρατική επιχορήγηση που προβλέφθηκε με νόμο θα αποτελέσει μέρος των εσόδων τους και θα περιορίσει τα ελλείμματά τους.

Η διάταξη, σύμφωνα με την εφημερίδα, περιλαμβάνεται στο νόμο 4281/14 και στο άρθρο 6 όπου αναφέρεται ότι: «Ολοι οι φορείς της γενικής κυβέρνησης (όπως είναι και τα ασφαλιστικά ταμεία) δύναται να επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους. Με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χρηματοδότησης των φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου θέμα». 

Στο σχέδιο ελάφρυνσης των μειώσεων εντάσσονται και οι επικουρικές συντάξεις, όχι μέσα από το κονδύλι για τα ληξιπρόθεσμα, αλλά μέσω του Λογαριασμού Αλληλεγγύης του ασφαλιστικού συστήματος. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εξετάζεται να δοθεί κρατική επιχορήγηση 200 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, 25 εκατ. στο ταμείο που χορηγεί τα εφάπαξ ΔΕΚΟ και τραπεζών (ΤΑΥΤΕΚΩ) και 270 εκατ. στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.

Πηγή: Σχέδιο για μικρότερες μειώσεις στα εφάπαξ -Εκτακτη επιχορήγηση στα Ταμεία | Ειδήσεις και νέα με άποψη http://www.iefimerida.gr/node/168437#ixzz3Bx9qbaUE

Σκανδαλο ΤΕΑΠΑΣΑ: " Ο εξουσιοδοτουμενος υπαλληλος δεν κατεθετε τα χρηματα αμεσως στο λογαριασμό του δικαιούχου, αλλά τα κρατούσε ανα χειρας ακομη και πανω απο μηνα "

ΕΙΚΟΝΑ ΕΥΡΩ

Συνεχίζουμε σήμερα την περιήγηση στο θαυμαστό κόσμο του ΤΕΑΠΑΣΑ και σε όλα όσα περιγράφονται στο πολυσέλιδο πόρισμα των ελεγκτών της διεύθυνσης επιθεώρησης του υπουργείου εργασίας που συντάχθηκε μετά από ενδελεχή εξέταση των αρχείων του ΤΕΑΠΑΣΑ και υποβλήθηκε στις 22 Μαρτίου του 2012 στην εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών.

Χθες περιγράψαμε συνοπτικά το ιστορικό του ελέγχου και τα συμπεράσματα ( ΕΔΩ ), όπου προέκυπταν: " Ευθύνες για υπαλλήλους του λογιστηρίου, τους προϊσταμένους του τμήματος ... και τους

διευθυντές του πρώην ΕΤΕΧ, καθώς και για την εμπορική ΤΡΆΠΕΖΑ που ασκούσε τη διαχείριση του λογαριασμού, διότι εκδόθηκαν πολλαπλώς και εξοφλήθηκαν χρηματικά εντάλματα πληρωμής που αφορούσαν συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης (διαδοχική ασφάλιση) για τους ίδιους πρώην ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΕΧ σε άλλα επικουρικά ταμεία ασφάλισης χωρίς ν' αποδοθούν".

Στο κεφάλαιο διαπιστώσεις του πορίσματος διαβάζουμε μεταξύ άλλων τα εξής:

Α. Εξόφληση δαπανών Διαδοχικής Ασφάλισης από πρώην ΕΤΕΧ

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμούεπί των Χ.Ε.Π ( χρηματικά εντάλματα πληρωμής) έπρεπε ν' αναγράφονται απαραιτήτως ο αριθμός και η χρονολογία της σχετικής απόφασης του δ.σ., ο αριθμός φακέλου, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, το ποσό αριθμητικώς και ολογράφως, η αιτιολογία της πληρωμής, η παρακράτηση του χαρτόσημου υπέρ δημοσίου και το ποσό αυτού και εάν για την εξόφληση απαιτείτο ή όχι η προσκόμιση πιστοποητικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας...

- Το πρώην ΕΤΕΧ πραγματοποιούσε αναλήψεις από τον τραπεζικό του λογαριασμό με μετρητά και όχι με επιταγές όπως προβλεπόταν.

- Δεν αναγραφόταν επί των ΧΕΠ ο αρθμός και η χρονολογία της αποφασης του δ.σ. αλλά ούτε και ο αριθμός του σχετικού φακέλου και γενικώς δεν αναγραφόταν στην ένδειξη "δικαιολογητικά" κανένα από αυτά που συνόδευαν το ΧΕΠ, αλλά ούτε και στην ένδειξη <<αιτιολογία>> τα ονοματεπώνυμα των δικαιούχων ασφαλισμένων.

- Σε κάποια ΧΕΠ ωςσυνημμένα ανευρέθησαν αποφάσεις δ.σ. που ήταν επικυρωμένες φωτοτυπίες και όχι ακριβή αντίγραφα όπως ορίζουν οι διατάξεις

- Τα ΧΕΠ που προσκομίζονταν στην ΤΡΆΠΕΖΑ για εξόφληση δεν συνοδεύονταν ούτε από το ειδικό έγγραφο προς την τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού... Αντίθετα γιατην εξόφληση τοποθετούνταν στο πίσω μέρος μια σφραγίδα με το όνομα του εξουσιοδοτούμενου υπάλληλου.

- Σε αρκετές περιπτώσεις, ο εξουσιοδοτούμενος υπάλληλος δεν τα κατέθετε αμέσως στο λογαριασμό του δικαιούχου, αλλά κρατούσε τα χρήματα ανά χείρας αρκετές ημέρες πριν τα αποδώσει... Το διάστημα που τα κρατούσε κυμαινόταν από 1 ημέρα έως και πάνω από ένα μήνα.

- Σε κάποια πρωτότυπα δεν τοποθετούνταν η σφραγίδα εξοφλήθη.

- Έχουν αφαιρεθεί σελίδες από ταστελέχη των ΧΕΠ, χωρίς να μπορέσει ο παρών έλεγχος ναδιαπιστώσει για ποιο λόγο. Σε ορισμένες περιπτώσεις είχε διορθωθεί η αρίθμηση των ενταλμάτων στα στελέχη, μετά από την αφαίρεση αντιγράφων ΧΕΠ από το στέλεχος ώστε να φα΄νεται συνεχόμενη η αρίθμηση....

Β. Εξόφληση Δαπανών Διαδοχικής Ασφάλισης από το ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ

Με την ένταξη του πρώην ΕΤΕΧ στο νυν ΤΕΑΠΑΣΑ άλλαξε η διαδικασία εξόφλησηςτων ΧΕΠ. Καταργήθηκε η σφραγίδα εξουσιοδότησης και πλέον ταΧΕΠ συνοδεύονται με ειδική εντολή προς την εμπορική τράπεζα επί της οποίας διευκρινίζεται το πως θα γίνεται η συναλλαγή. Η συγκεκριμένη εντολή πληρωμής συντάσσεται σε δύο αντίτυπα. Το ένα υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του λογιστηρίου του τομέα, τον προϊστάμενο λογιστηρίου και τον προϊστάμενο ασφάλισης παροχών. Το άλλο υπογράφεται από τον προϊστάμενο λογιστηρίου και τον προϊστάμενο ασφάλισης παροχών και αποστέλλεται συνημμένα με το αντίγραφο του ΧΕΠ στην εμπορική τράπεζα.... Διαπιστώθηκε ότι για αρκετό καιρό μετά την ενοποίηση οι συναλλαγές γίνονταν με ανάληψη ποσού μετρητοίς από την κ. ....... ακόμη και για την εξόφληση του ΧΕΠ που αφορούσαν σε δαπάνες διαδοχικής ασφάλισης ή απόδοση υπέρ δημοσίου.

http://www.bloko.gr/swmata-asfaleias/skandalo-teapasa-o-eksoysiodotoymenos-ypallhlos-den-katethete-ta-xrhmata-amesws-sto-logariasmo-toy-dikaioyxoy-alla-ta-kratoyse-ana-xeiras-akomh-kai-panw-apo-mhna.html

Σκανδαλο ΤΕΑΠΑΣΑ: Υπεγραφαν χρηματικα ενταλματα ενω ειχαν ... αποστρατευθει!

ΤΕΑΠΑΣΑ

Το bloko.gr παράθέτει το τρίτο μέρος του πορίσματος των επιθεωρητών εργασίας με όσα μη σύννομα διαπίστωσαν να συμβαίνουν στο ΤΕΑΠΑΣΑ.

Στο κεφάλαιο " Γ. Αθεώρητα χρηματικά εντάλματα ", σημειώνουν.

"Από την έρευνα μας διαπιστώθηκε ότι το πρώην ΕΤΕΧ προχώρησε σε εξόφληση ΧΕΠ τα οποία δεν είχαν προηγουμένως θεωρηθεί από τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου. Βέβαια, η συγκεντρωτική κατάσταση με την οποία είχαν

προσκομιστεί στον επίτροπο είχε θεωρηθεί.

Δ. Απωλεσθέντα χρηματικά εντάλματα

Κατά την έρευνα μας διαπιστώθηκε η απώλεια 12 ΧΕΠ με τα δικαιολογητικά τους γιατις οικονομικές χρήσεις 2007,2008, και 2009.... Μάλιστα, για δύο από αυτά δεν ευρέθησαν ούτε τα αντίγραφα που παραμένουν πάνω στο στέλεχος, καθώς είχαν αφαιρεθεί".

Η συνολικά αξία των αθεώρητων και εξοφλημένων αγγίζει τις 270.000 ευρώ, ενώ των απωλεσθέντων ΧΕΠ τις 85.000 ευρώ.

Ακολουθεί ως Ε. η καταγραφή των παραποιημένων στην ημερομηνία θεώρησης ΧΕΠ.

ΣΤ.  Δαπάνες διαδοχικής ασφάλισης γιατις οποίες έχουν εκδοθεί πολλαπλά χρηματικά εντάλματα

Από την έρευνα διαπιστώθηκε η πολλαπλή έκδοση κι εξόφληση ΧΕΠ που αφορούσαν στη συμμετοχή στη συνταξιοδότηση για ίδιους πρώην ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΕΧ σε άλλα επικουρικά ταμεία.

Εδώ περιγράφονται 29 περιπτώσεις πρώην ασφαλισμένων με εγκρίσεις δαπανών συνταξιοδότησης σε άλλα ταμεία γιατη διαδοχική ασφάλιση, με δικαιολογητικά- φωτοτυπίες κι εξουσιοδοτήσεις μόνο με σφραγίδα εξουσιοδότησης αλλά όχι και το ... όνομα του εξουσιοδοτούμενου.

Σε όλες τις περιπτώσεις ο "φάκελος" ενός εκάστου κλείνει με την επισήμανση ότι " ο εισπράξαν το ΧΕΠ .... δεν απέδωσε ταχρήματα ως όφειλε" ή " η κ. .... (αναγράφεται το όνομα υπαλλήλου του ΤΕΑΠΑΣΑ) που εισέπραξε το ΧΕΠ ... δεν απέδωσε ταχρήματα ως όφειλε". 

β. Ομοιότητες σε ποσά για πληρωμές δαπανών διαδοχικής ασφάλισης

Από την έρευνα δεν μπόρεσε να διαπιστωθεί αν εκδόθηκαν και εξοφλήθηκαν πολλαπλώς ( διπλοπληρωμές ) ΧΕΠ που αφορούσαν στη συμμετοχή στη συνταξιοδότηση (διαδοχική ασφάλιση) για ίδιους πρώην ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΕΧ σε άλλαεπικουρικά ταμεία και τούτο διότι δεν προσκομίστηκαν από το ταμείο τα απαραίτητα στοιχεία.... Παρόλα αυτά, από τα extraits της εμπορικής τράπεζας και τις αποφάσεις του δ.σ. προκύπτουν ομοιότητες σε ποσά για πληρωμές με δικαιούχο το ίδιο ασφαλιστικό ταμείο. 

Η. Απωλεσθέντα εντάλματα, πλην δαπανών διαδοχικής ασφάλισης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις τα δικαιολογητικά των ΧΕΠ φυλάσσονται για μια δεκαετία από το οικονομικό έτος το οποίο αφορούν και εφόσον εντός αυτού του χρόνου έχουν ελεγχθεί και δεν επιτρέπεται η κατάστροφη ή η εκποίηση τους για μιαεικοσαετία πριν από την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση των ενδίκων μέσων.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το πρώην ΕΤΕΧ δεν φύλασσε σωστά το αρχείο των ΧΕΠ με αποτέλεσμα να υπάρχουν απώλειες δικαιολογητικών.

Θ. Υπογραφή ενταλμάτων από πρώην υπάλληλο του λογιστηρίου του ΤΕΑΠΑΣΑ/ ΕΤΕΧ

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα ΧΕΠ οικονομικής χρήσης 2010 που εκδόθηκαν από 7-7-2010 έως και 9-9-2010 συνολκού ποσού 20.802, 69 ευρώ, θεωρήθηκαν από τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου και εξοφλήθηκαν στην ένδειξη "  Ο λογιστής Τομέα" , φέρουν το όνομα και την υπογραφή της κ. ....

Η κ.... είχε ήδη απαλλαγεί από τα καθήκοντα της ως υπάλληλος δημοσίου από 30-6-2010 παρόλα ταύτα συνέχιζε να υπογράφει ΧΕΠ..."

Και άλλες πολλές παρατυπίες έως και παανομίες συνθέτουν αυτό το παζλ της αυθαιρεσίας και της κακοδιαχείρισης των οικονομικών πόρων που συλλέγονται από τις κρατήσεις των μελών του ταμείου.

Δεν θα σας κουράσουμε άλλο με την παράθεση τους, αλλά ΑΎΡΙΟ θα περάσουμε στο πιο ενδιαφέρον τμήμα του πορίσματος.

ΠΟΙΟΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ

.

Σκανδαλο ΤΕΑΠΑΣΑ: " Εισεπραξε το ποσο των 86.884,90 ευρω απο το λογαριασμο διαχειρισης του πρωην ΕΤΕΧ χωρις να τα αποδωσει στα δικαιουχα ταμεια "

ΤΕΑΠΑΣΑ

Και εισερχόμαστε σήμερα στο ποιο ενδιαφέρον τμήμα του επίμαχου πορίσματος, στο οποίο διερευνάται η αιτιώδης συνάφεια προσώπων και ευθυνών αναφορικά με τις δαπιστώσεις και τα συμπεράσματα για κραυγαλέα περιστατικά κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης.

Παραβλέπουμε κάποια σχόλια σε προηγούμενα σχετικά ρεπορτάζ στον κύκλο των αποκαλύψεων γα το σκάνδαλο στο ΤΕΑΠΑΣΑ από το bloko.gr, με μια μόνο δύο επισημάνσες. Αφού θεωρούν ότι

πρόκειται για ξαναζεσταμένο φαγητό, τότε γιατί ενοχλούνται, ή γιατί ζητούν να μάθουν ποιος και γιατί μας έδωσε το πόρισμα εαν δεν περιγράφονται μέσα σ' αυτό καραμπινάτες παρανομίες; Η απάντηση βρίσκεται προφανώς σε όσα αποκαλύπτονται σήμερα και στο δια ταύτα από το πόρσμα των επιθεωρητών εργασίας που διαπιστώνουν:

" Ευθύνες προκύπτουν για υπαλλήλους του λογιστηρίου, τους προϊσταμένους του τμήματος ελέγχου και τους διευθυντές του πρώην ΕΤΕΧ καθώς και για την εμπορική ΤΡΆΠΕΖΑ που ασκούσε τη διαχείριση του λογαριασμού, διότι εκδόθηκαν πολλαπλώς κι εξοφλήθηκαν χρηματικά εντάλματα πληρωμής που αφορούσαν συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης (διαδοχική ασφάλιση) γα τους ίδιους πρώην ασφαλισμένουςσε άλλα επικουρικά ταμεία χωρίς ν' αποδοθούν/

Οι ευθύνες που προκύπτουν για κάθε ένα εκ ανωτέρω έχουν ως εξής:

1. Η πρώην υπάλληλος κ. .... σύμφωνα με τις αναγραφόμενες στα ΧΕΠ εξουσιοδοτήσεις που προσκομίστηκαν, εισέπραξε το ποσό των 86.884,90 ευρώ από το λογαριασμό διαχείρισης του πρώην ΕΤΕΧ που τηρείται στην εμπορική τράπεζα..... χωρίς να τα αποδώσει στα δικαιούχα ταμεία.

2. Ο πρώην διευθυντής κ. .... και η πρώην προϊσταμένη του τμήματος .... κ. .... του πρώην ΕΤΕΧ, υπέγραψαν στις εξουσιοδοτήσεις των ΧΕΠ .... συνολικού ποσού 15.095,64 , χωρίς ν' αναγράφεται το όνομα του εξουσιοδοτούμενου υπαλλήλου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισμού του προσώπου που εισέπραξε το ανωτέρω ποσό και δεν απέδωσε στα δικαιούχα ταμεία.

3. Ο πρώην  διευθυντής κ. .... και η πρώην προϊσταμενη .... κ. .... υπέγραψαν τις εξουσιοδοτήσεις των ΧΕΠ ... συνολκού ποσού 6.233, 55 ευρώ χωρίς ν' αναγράφεται το όνομα του εξουσιοδοτούμενου υπαλλήλου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισμού του προσώπου που εισέπραξε το ανωτέρω ποσό και δεν απέδωσε στα δικαιούχα ταμεία.

Το πρόσωπο που εισέπραξε τα ΧΕΠ των περιπτώσεων θα προσδιοριστεί από γραφολόγο που θ' αναγνώσει την υπογραφή.

Οι υπάλληλοι της εμπορικής τράπεζας, δότι προχώρησαν στην εξόφληση των ΧΕΠ συνολκού ποσού 21.329,19 ευρώ χωρίς να προσδιορίζεται επί των ΧΕΠ το εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο απο πλευράς ταμείου." 

Είδατε εσείς να γίνεται ή ν' ανακοινώνεται κάτ από πλευράς δικαιοσύνης ή αρχηγείου; Εμείς πάντως όχι.

ΑΎΡΙΟ το τελευταίο μέρος με το υπόλοιπο κάδρο των προσώπων που ευθύνονται και τις προτάσεις των επιθεωρητών. 

.

Σημερα η συνεδριαση σταθμος του ΤΕΑΠΑΣΑ για τα διπλα και τριπλα εφαπαξ των αξιωματικων, Τι ειχε γνωμοδοτησει ο νομικος συμβουλος

ΤΕΑΠΑΣΑ
Στις δύο σήμερα το μεσημέρι προγραμματίστηκε κατόπιν πρόσκλησης στα μέλη του προέδρου του ταμείου ταξίαρχου Π. Δρακάκη, "προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνεδρίαση του δ.σ.
Σύμφωνα με το "προσκλητήριο" μελών, στα θέματα της ημερησίας διάταξης περιλαμβάνεται "η αποδοχή από τον υπουργό δημόσιας τάξης της υπ αρθμ. 215/2014 γνωμδότησης του Δ' τμήματος του Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σχετκή με συμπληρωματικά εφάπαξ βοηθήματα των
τομέων Τ.Π.Α.Σ. και Τ.Π.Υ.Α.Π./ΤΕΑΠΑΣΑ. Μερική ανάκληση της υπ' αρθμ. 3/3 από 27-1-2014 απόφαση του δ.σ. του ταμείου και ανάκληση των υπ αριθμ 12/5/3-4-2014 και 17/16/28-5-2014 ομοίων (εξ' αναβολής από την προηγούμενη συνεδρίαση".
Το bloko.gr υπενθυμίζει πως η άποψη του ΝΣΚ ως γνωμοδότηση δεν συνιστά απόφαση, σε αντίθεση με τις αποφάσεις του ΣτΕ, που όπως γράφαμε στις 23 Μαΐου 2014 "παρατίθενται μια σειρά σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ, αρχής γενομένης από το ... 1997!!! Γράφει συγκεκριμένα ο νομικός σύμβουλος του ΤΕΑΠΑΣΑ: "Προς την κατεύθυνση συνάδει πληθώρα αποφάσεων του ΣτΕ, στο πλαίσιο των οποίων βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση συμπληρωματκού εφάπαξ, θεωρούνται ο πραγματκός χρόνος υπηρεσίας, "ήτοι παροχή πραγματικής υπηρεσίας (εργασίας) και επίκαιρη απόδοση της πάγιας εισφοράς" (ΣτΕ 5020/1997, 1801/2001, 1681/2004, 2481/2004, 2927/2004 και 231/2005).!!!!! "
Αυτές τις αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου περί πραγματικού χρόνου υπηρεσίας παρέβλεψε το ΝΣΚ και παρέκαμψε η ηγεσία της αστυνομίας που αποφάσισαν τη δικαίωση του απόστρατου αξιωματικού που έκανε την προσφυγή (δεν γνωρίζουμε ούτε όμως μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η στενή συγγενική σχέση του με πρώην υπουργό συνέβαλαν σ' αυτό).
Το bloko.gr όμως αποκαλύπτει άλλη μια γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του ΤΕΑΠΑΣΑ σε συνεδρίαση που έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου του 2012.
" Ο νομικός σύμβουλος απήντησε (σε ερώτημα μέλους του δ.σ. για τις συμπληρωματικές παροχές) ότι η ερμηνεία των κανόνων δικαίου από τους θεωρητικά ασχολούμενουςκαι οι επστημονικές απόψεις ερμηνείας του όλου δικαίου δεν είναι υποχρεωτικό να ταυτίζονται.... Η θέση του όμως αταλάντευττη ότι οι διοκητικώς αποκατασταθέντες μέτοχοι συλλήβδην πριν την 20-2-2012 δεν δικαιούνται συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος".
Επίσης, και η κυβερνητική επίτροπος είχε διαβεβαιώσει τον πρόεδρο ότι" όλες οι μέχρι 20-2-2012 εκκρεμείς υποθέσεις τέως μετόχων ορθά απορρίπτονται" και πως δεν χρειάζεται υποβολή ερωτήματος στην εποπτεύουσα το ταμείο αρχή, αφού στο ταμείο υπηρετεί νομικός σύμβουλος και έχει εκφράσει τις απόψεις του με γνωμοδότηση.
Σε ότι αφορά στην αίτηση - καταγγελία που υπέβαλε στις 26-8-2012 ο ε.α. αντιστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ, το δ.σ. έκρινε ότι ε΄χε καταχρηστικό χαρακτήρα και εμπεριείχε απειλητικούς ισχυρισμούς και σημείωνε τα εξής: "αφού καλώς γνωρίζει ο ίδιος ότι ο φάκελος (ατομικό ΜΗΤΡΏΟ) αυτού πληρώθηκε με τα προβλεπόμενα ελλείποντα δικαιολογητικά ( αίτηση- πράξη σύνταξης ) μετά2μηνο περίπου από της ισχύος της νομοθετικής ρύθμισης (Ν. 4052/2012), ουδεμίας όθεν υφιστάμενης πλημμέλειας των οργάνων του ταμείου, ή παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας αυτών".
Για να δούμε αν σήμερα, θ΄αναγνωρίσουν το "κεκτημένο" και το ... προρρηθέν του νόμου, ή θ' αναγνωρίσουν "πλημμέλεια οργάνων του ταμείου ή παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας αυτών";

bloko.gr
 
Αναρτήθη

Αμεση ενημερωση Αντιπροσωπων για τα θεματα του ΤΕΑΠΑΣΑ που επηλθαν μετα τη ψηφιση του Ν.4281/14 και ονομαστικη τοποθετηση αυτων μεσω ετησιου τακτικου συνεδριου Π.Ο.ΑΣ.Υ.

 

 

 

ΕΝΩΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΑ 33

Με λύπη μας διαπιστώσαμε την ύπαρξη άρθρου στην επίσημη ιστοσελίδα (site) της Π.Ο.ΑΣ.Υ. με τίτλο: «ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ», όπου στην 4η παράγραφο δίνεται μια προσωπική ερμηνεία στις διατάξεις του πρόσφατου Ν.4281/14, που αφορά το ΤΕΑΠΑΣΑ.

Συγκεκριμένα, ενώ ο ως άνω Νόμος ορίζει, τόσο για το επικουρικό, όσο και για το εφάπαξ των ενστόλων, ότι «μέχρι 31/12/2014, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικοτέρων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης τα ταμεία δύνανται, να μετατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης», ο συντάκτης του προαναφερόμενου άρθρου αποτυπώνει και θεωρεί ότι αντιπροσωπευτικότερο όργανο όλων των αστυνομικών, εν ενέργεια και εν αποστρατεία, είναι το σημερινό Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ, που ο ρόλος του είναι να διοικεί και όχι να αποφαίνεται για διατάξεις που θα ισχύουν για τα επόμενα 30 χρόνια. 
Η ως άνω τοποθέτηση του συντάκτη, μας προβληματίζει και μας προκαλεί ανησυχία, γιατί βιάζεται να δώσει ερμηνεία σε διατάξεις τόσο σημαντικές για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του Σώματος και πριν ακόμα το ίδιο το Υπουργείο τοποθετηθεί επίσημα. 
Σε κάθε περίπτωση, αυτός που τελικά καλείται να αποφασίσει για το μέλλον των συναδέλφων είναι ο ίδιος ο συνάδελφος, μέσα από τους Αντιπροσώπους που αυτός εξέλεξε σε επίπεδο Πρωτοβάθμιων Σωματείων και σήμερα αδιαμφισβήτητα αποτελεί τη βάση και τον κορμό της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 

ΚΑΛΟΥΜΕ την Π.Ο.ΑΣ.Υ. να προβεί στις παρακάτω ενέργειες: 

1)    Να ΚΑΤΕΒΆΣΕΙ άμεσα από την επίσημη ιστοσελίδα της το ως άνω άρθρο ή να τροποποιήσει την επίμαχη παράγραφο, με την οποία θεωρείται ως αντιπροσωπευτικότερο όργανο των συναδέλφων για να αποφασίσει τέτοιου βεληνεκούς θέματα το Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ. 
2)    Να υπάρξουν, χωρίς καμία άλλη αργοπορία, πρωτοβουλίες ενημέρωσης των Αντιπροσώπων της Π.Ο.ΑΣ.Υ., με τη βοήθεια επιστημόνων, συμβούλων και συνεργατών, για τα θέματα που ανέκυψαν στο ΤΕΑΠΑΣΑ μετά την ψήφιση του Ν. 4281/14, έτσι ώστε όλοι οι συνάδελφοι, από το Καστελόριζο ως τον Έβρο, να γνωρίζουν τι ακριβώς ισχύει, μέσω των Αντιπροσώπων τους και οι τελευταίοι να εισπράξουν τη βούληση των συναδέλφων για τα μείζονος σημασίας αυτά θέματα. 
3)    Το ταχύτερο δυνατό να εκπονηθούν αναλογιστικές μελέτες για τον παραπάνω σκοπό και το αργότερο μέχρι τα μέσα Νοέμβρη να τοποθετηθούν ονομαστικά μέσω της ψήφου τους οι Αντιπρόσωποι στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ., αφού ήδη θα έχουν υπόψη τους τη βούληση των συναδέλφων.

« Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ»

http://ekapolice.gr/index.php/news/147-άμεση-ενημέρωση-αντιπροσώπων-για-τα-θέματα-του-τεαπασα-που-επήλθαν-μετα-τη-ψήφιση-του-ν-4281-14-και-ονομαστική-τοποθέτηση-αυτών-μέσω-ετήσιου-τακτικού-συνεδρίου-π-ο-ασ-υ

 

ΤΕΑΠΑΣΑ – η ωρα της Αληθειας, Επιστολη αστυνομικων

ΤΕΑΠΑΣΑ

Συνεχίζεται αμειωτος ο κύκλος των επιστολών της ομάδας υψηλής αστυνόμευσης. Αυτή τη φορά θίγουν το μεγάλο ζήτημα του ΤΕΑΠΑΣΑ και ζητούν απαντήσεις.

"Με γνώμονα  το συμφέρον χιλιάδων συναδέλφων  και  μετά τις συνεχής δημόσιες -  καταγγελίες περί ατασθαλιών  στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. )  , ΖΗΤΑΜΕ ,  -- προκειμένου να

μορφώσουμε ( ακριβώς σε αυτό το στάδιο και  για τις περαιτέρω ενέργειες   )  την τελική εικόνα, των όσων έλαβαν χώρα και εξαιτίας τους  προέκυψαν αυτές οι δημόσιες καταγγελίες , των όσων έχουν δρομολογηθεί με βάσει αυτές προκειμένου να αξιολογηθεί η κατεύθυνση  και η δυναμική που έχει δοθεί στην διερεύνηση  , αλλά και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα -  να μας γνωρίσετε  έστω και με e-mail  « μιας χρήσης » οτιδήποτε σχετικό ξέρετε , ως περιεχόμενο ή στοιχείο σχετιζόμενο με ένα από τα κατωτέρω πεδία .


1-      Το ακριβές ύψος του ποσού  που έχασε μέχρι σήμερα  το  Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. από την εφαρμογή του PSI  και  από τον λογαριασμό αλληλεγγύης.

2-      Σε τι  ποσό ανέρχονται τελικά τα «έσοδα» του ταμείου από τις μειώσεις εφάπαξ και την αύξηση εισφορών των  ασφαλισμένων

3-      Σε τι ποσό ανήλθαν οι εισροές δυνάμει του νόμου 4058/2012 ήτοι , 5% επί  των καταδικαστικών αποφάσεων και από την εκποίηση του άχρηστου υλικού της ΕΛ.ΑΣ.

4-      Τι ποσά εισήλθαν στο ταμείο μετά την απόφαση του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ της 9ης Νοεμβρίου 2012 με την οποία εξετάστηκαν αιτήσεις θεραπείας της εταιρείας "ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ" για την αναθεώρηση εκδοθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ και αφορούσαν τη μη απόδοση του κοινωνικού πόρου 10% τηλεοπτικών δικαιωμάτων ,( κατά κατηγορία εισιτήρια – τηλεοπτικά δικαιώματα),δυνάμει του Ν  2574/2007

5-      Στοιχεία  ,προκειμένου να διευκρινιστεί εάν οι γνωστές οφειλές στο ΤΕΑΠΑΣΑ από σχεδόν το σύνολο των τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας οφείλονταν σε άρνηση αυτών ή σε ολιγωρία διεκδίκησης των
οφειλομένων και που « στηριζόταν »η κάθε περίπτωση.

6-      Το ακριβές ύψος του ποσού που χορηγήθηκε στους διοικητικώς αποκατασταθέντες μέτοχους πριν την 20-2-2012 ως συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος.

7-      Το ύψος του ποσού που έχει χορηγηθεί μέχρι σήμερα  από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ) , με την αποδέσμευση κεφαλαίων για τη χορήγηση δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους ,  δυνάμει της  12782-ζ’ από 10/07/2014 Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη .

8-      Σε  τι ποσά ανέρχονται από το 2007 μέχρι σήμερα  , τα «πέναλτι» εξόδου για τους ασφαλισμένους -  μετόχους των ΤΠΑΣ ,  ΤΠΥΑΠ και  ΤΕΑΠΑΣΑ


Ενθυμίζουμε , ότι με τον Ν. 4142/2013, το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., από το Υπουργείο Εργασίας, μεταφέρθηκε στην εποπτεία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Η  αέναη συνεργασία όλων των υγειών δυνάμεων , εξασφαλίζει τις καλύτερες προϋποθέσεις για την λειτουργία ενός κράτους Δικαίου .

Οι αποχρώσεις ενδείξεις  που υποδεικνύουν  θέματα διαφθοράς , για θέματα  που απηχούν ‘μεγάλα μεγέθη ‘ , ισοδυναμούν με « βαρεία και βάσιμος υπόνοια »

Σε κάθε περίπτωση όμως ,  το τεκμήριο αθωότητας  είναι ανυπέρβλητο .


ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

http://www.bloko.gr/swmata-asfaleias/teapasa-–-h-wra-ths-alhtheias-epistolh-astynomikwn.html

ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ

ΕΝΩΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σε συνέχεια της από 9-9-2014 ανακοίνωσής μας (ΕΔΩ) , η οποία έμελλε να είναι οιωνός των όσων ακολούθησαν 10 ημέρες αργότερα, σχετικά με το ΤΕΑΠΑΣΑ, τις αναλογιστικές μελέτες του Ν.4281/14 κ.λ.π. και μετά την από 19-9-2014 προσωπική επιστολή του Προέδρου Δ.Σ. ΤΕΑΠΑΣΑ, Ταξιάρχου κ. ΔΡΑΚΑΚΗ Παναγιώτη, προς τις Ομοσπονδίες των ασφαλισμένων στο Ταμείο, επισημαίνουμε τα κάτωθι:

1)     Είναι πλέον οφθαλμοφανές από την ως άνω επιστολή (ΕΔΩ) του Προέδρου Δ.Σ. ΤΕΑΠΑΣΑ, ότι και μετά την ψήφιση του Ν.4281/14, κάποιοι συνέχιζαν, ευτυχώς απέλπιδα, τις προσπάθειες να συντονίσουν - καθοδηγήσουν τις ασφαλιστικές εξελίξεις του Κλάδου μας μέσω του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ και όχι όπως ο Νόμος όριζε, μέσω των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των Κλάδων των ασφαλισμένων.


2)    Επίσης, τόσο από την εν λόγω επιστολή όσο και από την υπ’αρίθμ. Φ.80020/014.17507/682 (ΕΔΩ) από 17/9/2014 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, είναι φανερό ότι η εκπόνηση των αναλογιστικών μελετών πρέπει να λάβει χώρα με μέριμνα των αντιπροσωπευτικότερων οργάνων του Κλάδου των ασφαλισμένων, δηλαδή της Π.Ο.ΑΣ.Υ. (ως η έχουσα την πλειοψηφία των μελών που είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο).


3)    Τέλος, στην ως άνω επιστολή και εγκύκλιο τονίζεται το επιβεβλημένο υλοποίησης των οριζόμενων στις διατάξεις του Ν.4281/14 ενεργειών, σε σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω των προθεσμιών που τίθενται (31-12-2014) και την αδυναμία (μέχρι σημερα τουλάχιστον) παράτασης της εν λόγω διαδικασίας.

       Κατόπιν των ανωτέρω και συμπληρωματικά με όσα αναφέρθηκαν στην από 9-9-2014 ανακοίνωσή μας προς την Ομοσπονδία μας (ΠΟΑΣΥ), καλούμε πλέον τις Ομοσπονδίες (Π.Ο.ΑΣ.Υ. – Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) να:


 α) Αποφύγουν, σε κάθε περίπτωση, πιθανές συγκρούσεις για το ποιος είναι αντιπροσωπευτικότερος ποιου και να συνεργαστούν αρμονικά.


  β) Συντονίσουν όλες τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν.4281/14 ενέργειες προκειμένου να αναθέσουν άμεσα σε αναλογιστή (μέσω διαγωνισμού) την εκπόνηση μελετών για τους φορείς του ΤΕΑΠΑΣΑ και ο εν λόγω να ζητήσει τα δεδομένα απο το Ταμείο, διότι, όπως λέει και η σοφή παροιμία, όπου λαλούν πολλοί κοκόροι αργεί να ξημερώσει.


  γ) Αποφασίσουν τη διενέργεια συνεδρίου στον ίδιο χρόνο, όπου θα τεθούν στους αντιπροσώπους των Πρωτοβαθμίων Σωματειων τους τα παραπάνω και αποφασίσουν ως κορμοί και βάσεις των Ομοσπονδιών (Π.Ο.ΑΣ.Υ. – Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) για το ασφαλιστικό μέλλον, τόσο των εν ενεργεία όσο και των εν αποστρατεία αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων.

http://ekapolice.gr/index.php/news/204-καλλιο-αργα-παρα-ποτε

Ο Ειδικος Γραμματεας Π.Ο.ΑΣ.Υ ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ τοποθετειται για τις αναλογιστικες μελετες για τα ταμεια μας.

αθανασοπουλος

 

Συνάδελφοι και μέλη του ΕΚΑ σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή αρχή στο έργο μας.Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που μετέχω σε αυτόν τον συνδυασμό που προάγει το ήθος και τη συνδικαλιστική επάρκεια.

Πρόσφατα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας ορίστηκα να είμαι μέλος της πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών , που θα κατατεθούν για την επιλογή του αναδόχου, που θα ενεργήσει τις αναλογιστικές μελέτες για τα ταμεία μας, προκειμένου εάν θα πρέπει αυτά και δυνητικά να μετατραπούν σε επαγγελματικά ταμεία όπως ορίζει ο Ν.4281/14 άρθρο 220. Με αίσθημα ευθύνης που μου αναλογεί, συντάχθηκε και η πρόσκληση ενδιαφέροντος, με τη συνδρομή και του νομικού συμβούλου της Ομοσπονδίας, η οποία αναρτήθηκε στο επίσημο site της Π.Ο.ΑΣ.Υ, του Α.Ε.Α, Υ.Δ.Τ.ΠΡΟ.ΠΟ.,Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., και Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος.

Οφείλω να σας ενημερώσω, πως διαφοροποιήθηκα σε ορισμένα σημεία της πρόσκλησης, πλην όμως μειοψήφησα, αλλά επί του παρόντος χρονικού σημείου αυτή η διαφοροποίησή μου εύχομαι να μην επιφέρει τυπικές δυσλειτουργίες.

Κινούμαστε μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια που ορίζει ο νόμος και σας ζητώ να παραμένετε προσηλωμένοι στα θεσμικά συνδικαλιστικά όργανα, ούτως ώστε οι όποιες μελλοντικές μας αποφάσεις για το ταμείο μας, να αποτελέσουν την κορυφαία επιλογή, που θα χαράξει το δρόμο των μελλοντικών γενεών για όλους εμάς τους αστυνομικούς στο κεφαλαιώδες αυτό θέμα.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ειδικός Γραμματέας Π.Ο.ΑΣ.Υ (ΕΚΑ)

http://www.ekapolice.gr/index.php/component/content/article/9-uncategorised/254-ο-ειδικός-γραμματέας-π-ο-ασ-υ-θανασησ-αθανασοπουλοσ-τοποθετείται-για-τις-αναλογιστικές-μελέτες-για-τα-ταμεία-μας

ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΠΟΑΣΥ ΚΑΙ ΟΧΙ "ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΔΡΑ"

ΕΝΩΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΑ 33

Από τα τέλη του Ιουλίου όταν και μας γνωστοποιήθηκε το Σχέδιο Νόμου του μετέπειτα 4281/14, για τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία (άρθρο 220 του Ν. 4281/14) το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο έπρεπε τάχιστα, αφού λάβει υπ’ όψιν τη σπουδαιότητα του θέματος και τα «ασφυκτικά» περιθώρια του Νόμου, να έχει εισηγητική αποκρυσταλλωμένη άποψη ιδίως για την υπαγωγή των Επικουρικών του ΤΕΑΠΑΣΑ στο Ε.Τ.Ε.Α. και την παραμονή των Προνοίας (χορηγούν εφάπαξ βοηθήματα) του ΤΕΑΠΑΣΑ στο Υπουργείο μας ή την μετατροπή τους σε Ταμεία Ν.Π.Ι.Δ..

Κι αυτό γιατί είχε πλήρη άποψη (δια των ορισμένων στο Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ κάθε φορά εκπροσώπων της) και γνώριζε το Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κατά προσέγγιση, την ελλειμματική κάκιστη εικόνα των Ταμείων, κάτι εξάλλου που αποτυπώθηκε ακριβέστερα και στις Αναλογιστικές Μελέτες που παρουσιάστηκαν επίσημα στο 24ο Συνέδριο. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας γνώριζε επίσης όπως αποδεικνύεται από την ανακοίνωσή της μετά το Συνέδριο, το ύψος της ζημιάς από το κούρεμα του PSI, το ύψος των τραγικά επενδυτικών αστοχιών των Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ την τελευταία 12ετία, τα ποσά που έπρεπε νόμιμα να εισπραχθούν και δεν εισπράχθηκαν, το κόστος για τα Ταμεία μας από τις δύο αστυνομικές σειρές που ανεστάλη η εισαγωγή τους στις αστυνομικές Σχολές κλπ. 
Αντ’ αυτών έκπληκτοι είδαμε στην αποτύπωση του επίσημου Ψηφίσματος του 24ου Συνεδρίου μας ότι δήθεν ελήφθησαν αποφάσεις για παραπομπή του θέματος σε πρωτοβάθμιες γενικές συνελεύσεις μέχρι 31-12-2014 και άλλα τοιαύτα γλαφυρά, όταν υπάρχει μία σειρά πραγμάτων που πρέπει να υλοποιηθούν επιτακτικά και στις προθεσμίες του άρθρου 220 του Ν. 4281/14. Παρατηρούμε δηλαδή μία στρεψόδικη αναστροφή της πραγματικότητας όπως αυτή εντυπώθηκε με τις Αποφάσεις του 24ου Συνεδρίου και επιχειρείται εκ του πλαγίου, όψιμα (άγνωστο για ποιο λόγο) και κόντρα στις αποφάσεις του πρόσφατου Συνεδρίου, συνδικαλιστικές πρωτοβουλίες και κινήσεις που έπρεπε να γίνουν πρώτες, να γίνονται τελευταίες και αντίστροφα, πετώντας στην κυριολεξία αυτές τις κρίσιμες ώρες, την «μπάλα στην εξέδρα». 
Βεβαίως δεν είναι οι μόνες «αστοχίες» του Ψηφίσματος. Προφανώς ή όλοι εμείς απουσιάζαμε από τις Εργασίες και τις αποφάσεις του Συνεδρίου ή οι κύριοι συντάκτες του «Ψηφίσματος». Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι, για όλα αυτά το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών (Ε.Κ.Α.) είχε προειδοποιήσει επίσημα και έγκαιρα με την από 09-09-2014 Ανακοίνωσή του, καθώς και ανεπίσημα λίγο μετά τη ψήφιση του εν λόγω Νόμου.  Αυτοί είχαν πάντα επί σειρά ετών την προνομιακή ενημέρωση για τα Ταμεία δια των ορισμένων εκπροσώπων τους και δεν μπορεί να συμπεριφέρονται έτσι αλλοιώνοντας τις αποφάσεις του 24ου Συνεδρίου.  
Έχουμε την αίσθηση ότι αυτό το θέατρο του παραλόγου πρέπει να σταματήσει και βεβαίως μετά από τις(σκοπούμενες;) αποτυπώσεις του Ψηφίσματος υπάρχει επιτακτική ανάγκη για άμεση σύγκληση τουλάχιστον του Δ.Σ.  της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για να συζητήσει το μείζον θέμα που έχει δημιουργηθεί με το Ψήφισμα και ακολούθως να λάβει αποφάσεις για δράσεις όπως αποφάσισε το Συνέδριό μας πριν λίγες μέρες. Δεν είναι δίκαιο και θεμιτό να επωμιζόμαστε όλοι ανεξαιρέτως τις χρόνιες τεράστιες ευθύνες λίγων συγκεκριμένων κυρίων, οι οποίοι και την ύστατη αυτή ώρα, επιχειρούν τεχνηέντως να τις μεταθέσουν στο σύνολο των ανυποψίαστων εργαζόμενων αστυνομικών. 

http://ekapolice.gr/index.php/news/385-αμεση-συγκληση-δ-σ-ποασυ-και-οχι-την-μπαλα-στην-εξεδρα

Αυριο κατατιθεται η τροπολογια με την εξαμηνη παραταση για τη νεα νομικη μορφη του ΤΕΑΠΑΣΑ

ΕΝΩΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΑ 33

Δεδομένη θεωρείται από ανώτατους παράγοντες του υπουργείου Δημόσιας Τάξης η εξάμηνη παράταση προκειμένου να καθοριστεί η μορφή και το πλαίσιο λειτουργίας του ΤΕΑΠΑΣΑ, όπως ακριβώς θα προκύψει είτε

στη νέα μορφή του, είτε ως ενσωματωμένος κλάδος του ΕΤΕΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του bloko.gr, η σχετική τροπολογία πήρε σήμερα την υπογραφή των κ.κ. Κικίλια και Βαρβιτσιώτη, ενώ αύριο αναμένεται να υπογραφεί και από τον κ. Βρούτση, ώστε να κατατεθεί προς συζήτηση- επικύρωση σε απροσδιόριστο ακόμα σχέδιο νόμου.

http://www.bloko.gr/swmata-asfaleias/ayrio-katatithetai-h-tropologia-me-thn-eksamhnh-paratash-gia-th-nea-nomikh-morfh-toy-teapasa.html

Παραταση ζωης το ΤΕΑΠΑΣΑ για δυο μηνες

ΤΕΑΠΑΣΑ

Παράταση έως 28/02/2015 για το Τ.Ε.Α.Π.Α.ΣΑ.: Κατατέθηκε σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας περί ώρες απογευματινές, τροπολογία η οποία παρατείνει την προθεσμία για την ένταξη του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) έως 28/02/2015.

Το Μετοχικο Ταμειο Στρατου εκανε… ταμειο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Απολογισμό έργου έκανε το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, ώστε οι μετοχομερισματούχοι του να έχουν σαφή εικόνα για τα όσα έχουν γίνει και τα όσα γίνονται, προκειμένου… το ΜΤΣ να

βγει οριστικά από το τούνελ.

Μέχρι τώρα, λοιπόν, το ΜΤΣ κατάφερε να τακτοποιήσει νομοθετικά την οφειλή του προς το υπουργείο Οικονομικών, ύψους 158.692.652,05 ευρώ (αφορά τα έτη 2009, 2010, 2011 και το α” τρίμηνο 2012) με 15ετή διακανονισμό αρχικά και στη συνέχεια με 20ετή διακανονισμό. Ακόμη, το ΜΤΣ πήρε επιχορήγηση 179.268.000 ευρώ από το υπουργείο Οικονομικών, για να εξοφλήσει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς τρίτους (ΒΟΕΑ, ΒΘ, ΕΑΑΣ), με τη δέσμευση ότι δεν θα δημιουργήσει πλέον νέα ελλείμματα.

Επίσης, το ΜΤΣ, όπως αναφέρει σε ενημερωτικό του σημείωμα, μπόρεσε να προχωρήσει στη σταδιακή αποπληρωμή των οφειλόμενων δικαιωμάτων στον ΕΚΟΕΜΣ (41 εκατ. ευρώ, περίπου), που ανέρχονται σήμερα σε 13,3 εκατ. ευρώ, περίπου, των οφειλόμενων δικαιωμάτων στην ΕΑΑΣ, ύψους 2,2 εκατ. ευρώ περίπου, τα οποία εξοφλήθηκαν, όπως και το δάνειο από τον ΕΛΟΑΣ, ποσού 54,5 εκατ. ευρώ περίπου, καθώς και τα οφειλόμενα στο ΝΙΜΤΣ, ενώ εξοφλείται και ο τραπεζικός δανεισμός που είχε το ΜΤΣ.

Τι φέρνει το μέλλον

Το Ταμείο σημειώνει πως με την υφιστάμενη νομοθεσία μπορεί να προκαταβάλλει το πλεόνασμα εκάστης τρέχουσας χρήσης με μόνη υποχρέωση την παρακράτηση ταμειακού αποθέματος. Έτσι, το ΜΤΣ θα επανέλθει στη διανομή του πλεονάσματος της προηγούμενης χρήσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της νομοθεσίας του. Η τιμή μεριδίου θα υπολογίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε ρευστότητα του ΜΤΣ και, άρα, η τιμή μεριδίου του μερίσματος θα εξαρτάται αποκλειστικά από το οικονομικό αποτέλεσμα κάθε έτους και τη δυνατότητα ταμειακής κάλυψης, ενώ μέσω της «Η.ΔΙ.Κ.Α ΑΕ» οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για το μέρισμα και τις κρατήσεις.

staratalogia.blogspot.gr

http://www.bloko.gr/enoples-dynameis/to-metoxiko-tameio-stratoy-ekane-tameio.html

Συναντηση με τον Γραμματεα του Υπουργειου Εργασιας & Κοινωνικης Αλληλεγγυης για το ΤΕΑΠΑΣΑ

ΕΝΩΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΑ 33
 
 
Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ.:506/1/34

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση των Προέδρων των Ομοσπονδιών μας παρουσία του Προέδρου του ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξίαρχου κ. Παναγιώτη ΔΡΑΚΑΚΗ και του Διευθυντή Παροχών του ΤΕΑΠΑΣΑ Πύραρχο κ. Ευάγγελο ΤΖΑΛΟΚΩΣΤΑ, με τον Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιο ΡΩΜΑΝΙΑ.

  Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε, κατ' αρχήν, το αίτημά μας για την κατάργηση του άρθρου 220 του Ν. 4281/14, καθώς και τα λοιπά φλέγοντα θέματα που απασχολούν το Ταμείο.

  Ο κ. ΡΩΜΑΝΙΑΣ, μας ανακοίνωσε ότι σήμερα κατατίθεται στη Βουλή σχετική ρύθμιση με την οποία αναστέλλεται έως 30/6/2015, η εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο άρθρο 220, με σκοπό την πλήρη κατάργησή του με το νομοσχέδιο που θα συζητηθεί τις επόμενες μέρες για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, όπως είχε τονιστεί και στην συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό, στις 6 Φεβρουαρίου 2015.

  Αναφορικά με τα θέματα λειτουργίας και παροχών, ζήτησε να του αποσταλούν από το Ταμείο, ο προϋπολογισμός και οι αναλογιστικές μελέτες με σχετικό υπόμνημα.

  Τέλος, επισημάνθηκε για μια ακόμα φορά η αναγκαιότητα της ενοποίησης όλων των Τομέων του Ταμείου.

ypografes poasy-poaxia2

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΑΠΑΣΑ

ΤΕΑΠ
"Ενημερώνουμε ότι όσοι συνάδελφοι επιθυμούν μπορούν να λάβουν χρηματική διευκόλυνση με την
μορφή δανείου από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).
 
Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. 
 
Τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις έχουν ανακοινωθεί στο υπ’ αριθμ. 1742/15/786021 έγγραφο του Α.Ε.Α. το οποίο έχει σταλεί στις Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου www.teapasa.gr
 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δικαιούνται δάνειο τριών χιλιάδων (3.000) € όσοι συνάδελφοι έχουν δέκα έως είκοσι (10-20) χρόνια ασφάλισης και τεσσάρων χιλιάδων (4.000) € όσοι έχουν είκοσι έως τριάντα (20-30) χρόνια ασφάλισης και η αποπληρωμή των ανωτέρων ποσών θα πραγματοποιηθεί σε 36 ισόποσες δόσεις."
http://www.bloko.gr/swmata-asfaleias/to-teapasa-anoikse-to-poyggi-toy-kai-xorhgei-daneia-oi-aithseis-exoyn-ksekinhsei.html
 
enomenithessaloniki.gr

Ακομα και στα ταμεια αδικηθηκαν οι ενστολοι σε σχεση με τους δημοσιους υπαλληλους

ΛΕΦΤΑ
Τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν υποστεί μειώσεις που αγγίζουν το 60%, ενώ των Επικουρικών Ταμείων του λοιπού δημόσιου τομέα έχουν υποστεί μείωση που δεν ξεπερνά το 20%.
 
Οι συνταξιούχοι της ΕΛΑΣ έχουν ιδιόμορφη μετοχική σχέση αφού το 68% αυτών συμμετέχουν και στο ΜΤΣ (μετοχικό) και στο ΤΕΑΠΑΣΑ (επικουρικό). Γιατί όμως συμβαίνει αυτό;
 
(1) Τα έσοδα των Μετοχικών Ταμείων των ΕΔ οφείλονται κυρίως στις εισφορές των εν ενεργεία συναδέλφων, ενώ των επικουρικών εκτός από τις εισφορές των εργαζομένων οφείλονται και στη χρηματοδότηση του κράτους (συνήθως 3% ο εργαζόμενος και 3% ο εργοδότης που για το δημόσιο είναι το το κράτος).
 
(2) Κάθε χρόνο και επειδή ουδέποτε τα επικουρικά ταμεία είναι σε θέση να συγκεντρώσουν το ποσό που απαιτείται αιτούνται και διαχρονικά εγκρίνεται η επιχορήγηση από το κράτος με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να πληρώνονται οι επικουρικές συντάξεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το PSI επιδείνωσε τα οικονομικά των επικουρικών ταμείων τα οποία βεβαίως δεν ήταν σχεδόν ποτέ ανθηρά.
 
(3) Είναι ευνόητο ότι τα ελλείμματα των επικουρικών ταμείων καλύπτονται από την κεντρική κυβέρνηση, η οποία με τη σειρά της φορολογεί το σύνολο σχεδόν των πολιτών για να βρει τους αναγκαίους πόρους. Όπως γράφει και στο σχόλιο στο τέλος της ανάρτησης ο πρόεδρος της ΠΟΣ, αυτό συνέβη και με το νόμο 4051/2012 που επεβλήθη για να μη θιγούν οι επικουρικές συντάξεις, το ίδιο συμβαίνει και τώρα που η νέα κυβέρνηση ακύρωσε τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, άρα και τη μείωση του 8% στα επικουρικά ταμεία. Που θα βρει όμως η κυβέρνηση τις αναγκαίες πιστώσεις; Από αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης; Από έναν νέο νόμο 4051; Από αύξηση του ΦΠΑ; Από μείωση μικτών κύριων συντάξεων πάνω από 1.000 ευρώ; Από κάτι άλλο ή συνδυασμό των προηγουμένων; Ουδείς γνωρίζει! Ούτε καν οι ίδιοι! Το σίγουρο είναι ότι και πάλι θα επιβαρυνθεί η πλειονότητα των πολιτών εις βάρος των ολίγων.
 
(4) Στα ΜΤ των ΕΔ ούτε συμμετέχει το δημόσιο ως εργοδότης (3%), ούτε επιχορηγούνται από το κράτος, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη επί της ουσίας εφαρμόσει από μόνα τους τη ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος. Οι τελευταίες ενέργειες του κ. ΥΕΘΑ για να εξαιρεθούν – απεμπλακούν τα ΜΤ και οι ειδικοί λογαριασμοί των ΕΔ από τον Νόμο 4254/2014, βάσει του οποίου υποχρεούνται σε αναλογιστικές μελέτες για τη βιωσιμότητα τους, είναι παραπλανητικές και άνευ ουσίας αφού δεν συνοδεύεται από επιχορήγηση.
 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Εμείς δεν το πράξαμε στο παρελθόν και ούτε πρόκειται να το προτείνουμε και σήμερα. Δεν θα υποστηρίξουμε ποτέ να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Δεν είναι άδικο όμως να λαμβάνεται κάθε χρόνο από όλες τις κυβερνήσεις μέριμνα για τα επικουρικά ταμεία και ουδέποτε για τα μετοχικά; Ως πότε θα είμαστε τα κορόιδα της παρέας; Δεν είναι καιρός οι Ενώσεις Αποστράτων, τα Μετοχικά μας Ταμεία και το ΥΠΕΘΑ να διεκδικήσουν και αυτά την απαιτούμενη επιχορήγηση, προκειμένου τα μερίσματα μας να επανέλθουν σε λογικά επίπεδα μείωσης όπως και αυτά των επικουρικών ταμείων ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν ισοδύναμα μέτρα ελάφρυνσης; Γιατί τα δικά μας μετοχικά ταμεία να έχουν υποστεί μείωση 60% και των επικουρικών 20%;
 
Απόστολος Παπαπαρίσης
 
Σχόλιο Ταξχου ε.α. Νικολόπουλου Βασιλείου, προέδρου της ΠΟΣ: Όπως βλέπετε εκτός από το κράτος που με το Ν.4051/2012 προστάτευσε τις επικουρικές συντάξεις, επιβάλλοντας μειώσεις μόνο στις κύριες (ως ισοδύναμο να μην μειωθούν οι επικουρικές), η δε νέα κυβέρνηση ακύρωσε πρόσφατα την προγραμματισθείσα 8% μείωση των επικουρικών,  έρχεται η δικαιοσύνη (ΣτΕ) και «βάζει μπλόκο σε περαιτέρω μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις». Για τα μετοχικά ταμεία ΚΑΜΙΑ προστασία, παρά μόνο η αντιμετώπιση τους ως «επικουρικά» όταν τους βολεύει και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις κρατήσεις που επιβάλλονται  σε αυτά (πχ Ν.4093/2012). Ο νοών νοείτω….
 
apostolospapaparisis.blogspot.gr

Ποσοι πηραν εγκριση δανειου απο το ΤΕΑΠΑΣΑ, Τι επιπλεον απαιτεiται για την χορήγηση

 

ΤΕΑΑΠΑΣΑ ΕΙΚΟΝΑ

Πριν από λίγο το ΤΕΑΠΑΣΑ εξέδωσε διευκρινιστική ανακοίνωση που συνοδεύεται με νέες οδηγίες για τους δικαιούχους. Σ' αυτή γίνεται γνωστό για πρώτ φορά, πόσοι από τους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες που υπέβαλαν αίτημα, πήραν το "πράσινο" φως της έγκρισης. Ακολουθεί το

κείμενο ενημέρωσης. 

"ΘΕΜΑ: «Έγκριση Δανείων μετόχων ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ».

ΣΧΕΤ: Υπ’ αριθ: 15.6 από 20 /05 /2015 Απόφαση – Πρακτικό Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ. 

  1. Σας γνωρίζουμε ότι με το ανωτέρω σχετικό εγκρίθηκαν αιτήσεις δάνειων εκατόν τριάντα πέντε (135) μετόχων του ΤΕΑΥΠΣ – ΤΕΑΠΑΣΑ, οι οποίες παρελήφθησαν από τον Τομέα μας μέχρι και 18 Μαίου 2015.
  2. Για την εκταμίευση των δανείων θα απαιτηθεί ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου), το οποίο σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για κοινοποίηση στους Υπαλλήλους που έχουν αιτηθεί δάνεια από τον ΤΕΑΥΠΣ και αφού, θεωρηθεί για το γνήσιο της Υπογραφής, να μας αποσταλεί εις διπλούν με αλληλογραφία άμεσα.
  3. http://www.bloko.gr/ellada/posoi-phran-egkrish-daneioy-apo-to-teapasa-ti-epipleon-apaiteitai-gia-thn-xorhghsh.html
  4. enomenithessaloniki.gr

 

logo2